angle-up

parallelrechtssysteem.nl

Verstoren, Brede benadering, Persoongerichte aanpak (PGA), Potentieel Gewelddadige Eenlingen (PGE), Georganiseerde stalking, Groepstalking, Elektronische belaging, Elektronisch martelen

Let op: deze pagina is in ontwikkeling! Controleer de datum voor updates. Laat weten als je meer informatie hebt of aan deze pagina wilt meewerken.

Ben je een TI (Targeted Individual)? Kijk dan eerst bij: Samenvatting en Wat kan je doen als dit je overkomt .

Gestart: juli 2021
Laatste update:
21 april 2022 26 maart 2022 12 maart 2022 3 maart 2022
 • Updates bij Persoonlijk: vervolg sportschool aanvallen.
2 maart 2022
 • Updates bij Persoonlijk: vervolg sportschool aanvallen.
26 januari 2022
 • Updates bij Persoonlijk
21 januari 2022
 • Meer aandacht voor: Toolbox Persoonsgerichte Aanpak High Impact Crimes
17 januari 2022
 • Toegevoegd:
  • Sectie: Werken Onder Dekmantel (WOD)
  • Sectie: Gegevens opvragen: resultaten
  • Aan sectie: Organogram - politie
   Dienst Specialistische Operaties uitgebreid.
  • Aan sectie: Persoonlijk
   Media-stalking toegevoegd.
3 december 2021
 • Toegevoegd sectie: WOB verzoeken: resultaten
 • Toegevoegd bij persoonlijk.
14 september 2021
 • Toegevoegd bij 'Wat kan je doen': Tabel
 • Toegevoegd, link naar OHCHR document: Electromagnetic harassment with torturous patterns (electromagnetic torture, cybernetic torture or cybertorture): "the crime that people complain most about on the internet/social media"
  "Relevance to neuroweapons as well as "Health Attacks" or "Health Incidents" of U.S. and Canada diplomats article and compiled list of symptoms.
10 september 2021
 • Toegevoegd sectie: Advocaten
8 september 2021
 • Toegevoegd aan: Wapens gebaseerd op Elektromagnetische golven
  Aantal teksten van James Giordano uitgeschreven.
26 augustus 2021
 • Toegevoegd aan: Persoonlijk
25 augustus 2021
 • Toegevoegd aan: Persoonlijk
19 augustus 2021
 • Toegevoegd aan: Persoonlijk
17 augustus 2021
 • Toegevoegd aan: Persoonlijk
15 augustus 2021
 • Toegevoegd: Informanten
 • Toegevoegd aan: Persoonlijk
12 augustus 2021
 • Toegevoegd aan: Persoonlijk
7 augustus 2021
 • Toegevoegd: Politie, gemeente, handhaving, toezichthouders
27 juli 2021
 • Update: Inzage in jouw gegevens bij Politie, GGZ, AIVD, MIVD, ...
26 juli 2021
 • Toegevoegd: Frank van der Linde die in een terrorismeaanpak belandde.
25 juli 2021
 • Toegevoegd: Gemeente en Buurtpreventie, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
22 juli 2021
 • Persoonlijk: diverse updates.
19 juli 2021
 • Persoonlijk: aparte sectie gemaakt, teksten aangevuld.
18 juli 2021
 • RID - Regionale Inlichtingendienst toegevoegd, wordt nog aangevuld.
 • Persoonlijk: teksten aangevuld.
17 juli 2021
 • Uitbreiding PGE.
 • Diverse tekstuele correcties en aanvullingen.
15 juli 2021
 • Diverse teksten aangepast. Diverse tekstuele correcties.
13 juli 2021 (2)
 • Samenvatting, Wat je kan doen,
 • Aangevuld: Wetgeving, Wat je kan doen,
 • Diverse tekstuele correcties
12 juli 2021
 • Menu systeem, bezig met Wetgeving.
11 juli 2021
 • Eerste versie

Download PDF: Parallel_Rechtssysteem_STOPEG_20220126.pdf

Peter Mooring, Stichting STOPEG

Zie ook:

Maak een kopie van deze pagina!

Wat is een Parallel Rechtssysteem?

Laat ik beginnen te noemen dat zoeken op het internet naar de termen 'parallel rechtssysteem' of 'parallel justice system' weining hits opleveren. Dat is merkwaardig. Het is logisch te veronderstellen dat er zoiets bestaat. Dat betekent ongetwijfeld dat er andere termen gebruikt worden.

Een Parallel Rechtssysteem is een rechtssysteem dat bestaat naast het gewone rechtssysteem. Aan de buitenkant van een land zie je uitsluitend het gewone rechtssyteem. Als je verder onderzoek doet dan begrijp je al snel dat er ook nog een heel ander systeem bestaat. De bedoeling van een parallel rechstssysteem is dat het onzichtbaar is.

Wat doet een Parallel Rechtssysteem? Dit systeem manipuleert, verstoort en elimineert. Ik stel me hierbij een glijdende schaal voor.

 • Iemand (en zijn omgeving) laten weten dat 'iemand' altijd weet wat je doet.
  Opwekken van angst om bepaalde dingen te doen (= uitgeschakeld).
 • Iemand gek maken.
  De bedoeling is dat je als psychiatrisch patient bekend bent bij instanties (= uitgeschakeld).
 • Iemand aanzetten om misdaden te plegen.
  De bedoeling is dat je een strafblad krijgt (= uitgeschakeld).
 • Iemand aanzetten tot zelfmoord.
  Probleem opgelost (= uitgeschakeld).
 • Iemand vermoorden.
  Bijvoorbeeld via een geconstrueerd (auto-)ongeluk of zogenaamde zelfmoord (= uitgeschakeld).

Dit alles niet via een officiële weg door een brief te sturen of een agent langs te sturen. Maar door activiteiten te ontwikkelen buiten het zicht van de meeste mensen. Het systeem kan bestaande (overheids) organisaties hierbij betrekken. Maar ook buurtbewoners, collega's van het werk. Degenen die gevraagd worden iets te doen, wordt niet alles verteld. Zij krijgen zo weinig mogelijk informatie, maar ze worden wel gecriminaliseerd door hier aan mee te werken.

Voorbeeld: De NCTV geeft aan (een burgemeester door) dat iemand verstoort moet worden. Een van de (officiële) acties hierbij is het zodanig 'in de gaten houden' van iemand dat het voor hem en zijn omgeving duidelijk wordt dat hij onderwerp is van preventief overheidsoptreden. Maar in de praktijk wordt een heel netwerk opgezet om iemand knettergek te maken, door 24/7 stalking, 24/7 noise-campaigns, 24/7 reageren op wat iemand doet, computer en communicatie manipulaties, uit slaap houden, constante provocaties, voorkomen dat iemand op tijd zijn rekeningen betaalt, enz. Allemaal in strijd met de wet.

Officiëel kan je dit systeem bijvoorbeeld gebruiken om herhaling van misdaden te voorkomen. Maar met dit systeem is het ook mogelijk om activisten en klokkenluiders uit te schakelen. Of andere mensen waar volgens de overheid iets mis mee is. Het systeem kan ook gebruikt worden om mensen om persoonlijke (prive) redenen uit te schakelen. Hieronder beschrijf ik hoe een en ander in Nederland geregeld is door naar diverse organisaties te kijken die zich hiermee bezig (kunnen) houden.

De term Verstoren werd gebruikt door de AIVD maar later leek dit een van de onderdelen te worden van de term Persoonsgerichte Aanpak (PGA). De term Persoonsgerichte Aanpak (PGA) wordt veel gebruikt in overheidsdocumenten.

Ik ben deze website gestart omdat er veel mensen zijn die dit overkomt, inclusief mijzelf. En veel van deze mensen zijn niet crimineel, gek, of gevaarlijk. Zij worden gewoon op een lijst geplaatst, hun leven continu gemanipuleert en verwoest, kapot gemaakt, geëlimineerd. Vaak wordt er op ze geëxperimenteerd met geavanceerde methoden en technieken. Andere termen zijn Georganiseerde stalking en Groepstalking, Elektronische belaging, Elektronisch martelen. Ik heb dit ooit een schatting gemaakt dat het hierbij gaat om zo'n 300 nieuwe gevallen per jaar. De meesten die dit overkomt zullen dit niet begrijpen en van degenen die het wel begrijpen is er maar een enkeling die zich staande weet te houden (kan je je staande houden tegen gruwelijke moordpraktijken?).

De overheidsinstanties (en haar partners) die deze misdaden plegen, zitten gevangen in hun eigen misdaden. Ze hebben altijd al verschrikkelijke dingen (met mensen) gedaan, maar niemand wist het omdat er geen internet was, ze kwamen er gewoon mee weg. Met het internet kunnen overlevenden voor het eerst in de geschiedenis hun verhalen online zetten zodat iedereen hierover kan lezen.

Vooraf

Pas op: De informatie hier kan schokkend en/of overgetelijk zijn. Wat je eenmaal weet kan je niet meer onweten. Wil je gewoon leven zonder waarheid, ga dan naar het volgende hoofdstuk .

In mijn verhaal lees je ook over interventies, zoals dat heet in overheidsjargon. Het meerdendeel van de interventies die tegen mij gebruikt zijn, vind je niet terug in overheidsdocumenten, zoals bijvoorbeeld in het document 'Toolbox Persoonsgerichte Aanpak High Impact Crimes - Bijlage V. Handleiding interventiematrix'. De reden is natuurlijk dat dit interventies zijn die ingaan tegen alle grondrechten en het EVRM. Deze interventies zijn ongetwijfeld gedocumenteerd bij politie en/of AIVD. Maar of er verslagen bestaan dat ze tegen mij gebruikt worden is een ander verhaal.

In mijn verhaal probeer ik privacy zo veel mogelijk te respecteren door zo veel mogelijk te annonimiseren, door mensen bijvoorbeeld persoon A., persoon B. te noemen. Sommige teksten die meer zouden kunnen verduidelijken zijn soms weggelaten.

Als je niets weet van wapens gebaseerd op elektromagnetische golven (zoals Gerichte energiewapens, in het Engels: Directed Energy Weapons) lees dan eerst:

Als je niets weet van Neuro wapens bekijk dan eerst deze video:

Inleiding

De meeste dingen die ik hieronder heb opgeschreven zijn niet overgenomen uit bestanden. Het zijn gebeurtenissen die ik mij herinner, mijn geheugen werkt (gelukkig) nog redelijk goed. Je kan ze eventueel vergelijken met wat ik in het Engels heb opgeschreven.

Laat ik beginnen te zeggen dat ik niet anti-overheid ben. Ik houd van Nederland, ik ben een Nederlander. Maar ik ben wel anti-moordenaar, anti-pedofiel, anti-kindermisbruiker, anti-dief. Wat het afgelopen jaar weer eens is gebleken is dat in het publieke domein veel slimmere mensen rondlopen dan bij de overheid. Dan zegt de overheid: ja maar wij zijn de overheid en wij kunnen de zaken vertellen zoals wij denken dat dat moet.

Maar de waarheid moet wel gezegd worden en ik vind dat de overheid ook een verantwoordelijkheid heeft om misstanden binnen haar eigen organisaties aan te pakken. Helaas heeft 3x Rutte een steeds zwakkere overheid laten zien. Op allerlei manieren worden wij daar nu mee geconfronteerd, ook ik, ook heleboel andere mensen (slachtoffers van overheidsgeweld).

Gewone mensen, burgers, niet alleen geconfronteerd met overheidsacties in strijd met grondrechten en het EVRM, maar ook aangevallen met de meest geavanceerde militaire (stralings) wapens, en soms ook nog onderworpen aan gruwelijke mind-control experimenten. Overheidscriminelen die zijn vastgelopen in hun eigen misdaden. En mocht de overheid beweren sommige dingen niet te doen, dan weten ze er van en staan ze deze gruwelijkheden toe. Dan ben je minimaal medeplichtig.

Samenvattend: Men heeft geprobeerd mij te vermoorden, geeestelijk en/of lichamelijk. Dat maakt degenen die dit hebben gedaan en doen moordenaars. En dit gaat door tot op de dag van vandaag.

Tijdlijn

1997 Vertrek bij bedrijf A. Begin van vreemde gebeurtenissen in mijn leven die steeds meer een angstaanjagend karakter kregen.
2000 (mei) Start van 24/7 belaging, nooit opgehouden.
2002 Brief aan Balkenende, premier van Nederland, waarin ik hem vertelde dat ik lichamelijk/geestelijk werd vermoord door de Nederlandse geheime dienst (gedefinieerd als de geheime diensten die in Nederland opereren), waarin ik hem vroeg deze misdaden tegen mij te stoppen, de criminelen op te sporen en mij in staat te stellen ze levenslang te laten opsluiten. Mijn brief werd doorgestuurd naar het Ministerie van Justitie en vandaar naar de AIVD die na een paar maanden antwoordde dat er niets was tegen Peter Mooring. Wij van WC-eend.
2003 Ontdekte rond deze tijd dat er (heel beperkt) dingen werden gedaan op mij en mensen om mij heen die uitsluitend gedaan konden worden met Gerichte energiewapens.
2004 Ontdekte rond deze tijd dat ik aan een soort computer hing. dit is wat ook wel Remote Neural Monitoring genoemd wordt.
2005 Na vijf jaar overleven kon ik weer andere dingen doen terwijl de 24/7 belaging doorging.
Website Groepstalking.nl online gezet.
2006 (november) Start van 24/7 electronisch martelen, nooit opgehouden. Dit was op 22 november in de avond, de dag van de Tweede Kamerverkiezingen.
2007 (mei) Mijn website groepstalking.nl kwam op GeenStijl.
Eindelijk media aandacht. Helaas was er kort daarna een langdurige stroomstoring in Hilversum door een fout bij graafwerkzaamheden. Toevallig.
2007 (juli) Oprichten van mijn Stichting STOPEG (STOP Electronische wapens and Groepstalking): stopeg.nl.
Website Electronischewapens.nl online gezet.
2007 Plaatsen van kleine adverties in landelijke dagbladen: RED DE DEMOCRATIE. Kijk op stopeg.nl, groepstalking.nl, electronische wapens.nl, petermooring.nl Info 0641243030.
2008 Ontdekte dat men soms mijn gedachten leek te kunnen 'lezen'. Mensen (agenten?) die met mij afspraken en experimenten leken te doen.
2009 Ontdekte dat men gedachten in mijn hoofd kon forceren (niet stemmen). En niet alleen bij mij, ook bij mensen in mijn omgeving.
2009 (mei) Een Targeted Individual logeerde een paar dagen bij mij. Vertelde dat bij hem liedjes in zijn hoofd forceerden. Ook wees hij op de betekenis van bepaalde liedjes. Vanaf dat moment forceerde men ook liedjes in mijn hoofd, gerelateerd aan gebeurtenissen of gedachten. Bijvoorbeeld 'Waarheen waarvoor' als ik weer eens veel pijn had.
2013 Start van TI-meetings, bijeenkomsten van slachtoffers in Nederland.
2014 Covert Harassment Conference 2014, 20 november 2014, Brussel (georganiseerd door STOPEG).
Een paar uur voor het begin van de CHC2014 op 20 november 2014, werd Myron May, een bekende Targeted Individual, doodgeschoten nadat hij het vuur had geopend op een aantal mensen. Toevallig.
Na afloop van de CHC2014 vroeg ik Rauni Kilde (Rauni-Leena Luukanen-Kilde) of ze volgend jaar bij de CHC wilde spreken. Ze zei graag. Later, in december 2014, kreeg ik een email van haar dat ze werd 'kapot gekookt' met DEW. Ze overleed een paar maanden later.
2015 Covert Harassment Conference 2015, 1-2 oktober 2015, Berlijn (georganiseerd door STOPEG).
Een week voor de conferentie moest de partner van de belangrijkste spreker, Nick Begich, totaal onverwacht naar het ziekenhuis. Nick besloot een dag te komen in plaats van twee.
Tijdens de CHC2015 op 1 oktober 2015, was er een mass-shooting in Oregon, Verenigde Staten (Umpqua Community College shooting), waarbij 10 doden vielen. Toevallig.
2017 Oprichten politieke partij 'Beter Wereld Partij' (december 2016) gevolgd door een soort van (autoimmuunziekte) Psoriasis Gutata in het extreme. Niemand weet hoe je het krijgt en niemand weet hoe je er van af komt. Mijn hele lichaam was overal opgezwollen. Het vel van mijn opgezwollen armen barstte open.
2018 Het begin van het koken van mijn keel. Dit is zeker zo'n 2 jaar non-stop doorgegaan.
2019 Drie tot vier maanden lang een soort permanente driedubbele longontsteking terwijl ik wist dat het straling was. Opeens was het weg, klik uit. Aan het einde van het jaar werd Corona ontdekt in China.
2020 Gezicht branden. Dit gaat door tot op de dag van vandaag.
- In de loop van de jaren zijn allerlei experimenten op mij uitgevoerd. Een aantal zag ik dan later terug zoals de 'hartaanvallen' bij de Hoop-Scheffer, Sarkozy. De nier-en hartproblemen bij Holleeder, het in de Tweede Kamer in elkaar zakken van Gerda Verburg en Bruno Bruins.

Opmerking(en):

 • In de tijdlijn noem ik alleen de 'hoogtepunten'. De belaging gaat 24/4 seconde-voor-seconde door.
 • Ik zal niet de enige zijn op wie ze experimenteren. Ze zullen dat bij meerdere mensen doen en dan het effect bekijken.
 • 2006: Uit het Jaarverslag 2006 van de MIVD: Het onderzoek naar de operationele toepassing van Directed Energy Weapons (laserwapens, radiofrequentie en particle beam wapens) blijft voortgang vinden.
 • 2008: Gedachten lezen, gedachten forceren lijkt samen te vallen met de start van 'grootschalige' experimenten, zie uitspraken van Dr. James Giordano in de video The Brain is the Battlefield of the Future .
 • Met de gebruikte methoden en technologie kan je ook van iemand een 'terrorist' / 'shooter' maken.

ContraTerrorisme maatregelen

De gebruikte methoden zijn vergelijkbaar zijn met de officieel verboden en deels gedocumenteerde programma's zoals beschreven op het internet bij COINTELPRO (Counter Intelligence Program) en MK-ULTRA (Mind Control Ultra). Dit zijn alleen de moderne varianten hiervan. De overheid noemt dit sinds de aanslagen op 11 september 2001 in New York ContraTerrorisme maatregelen. ContraTerrorisme is inmiddels een paraplu woord waar een hele reeks maatregelen onder vallen. In de media lees je voornamelijk over Jihad groepen, Syrie-gangers, er wordt zelden over individuen gesproken, behalve dan dat men hier het term Potentieel Gevaarlijke Eenling (PGE) heeft bedacht, waar je inmiddels volgens de definitie van de overheid heel veel mensen onder kunt scharen. En dan neemt de AIVD zelf de 'lone wolves' voor zijn rekening. Dus, hoewel ContraTerrorisme suggereert dat dit gebruikt wordt om dreigingen van Moslim-activisme te neutraliseren lijkt het veel meer een dekmantel om door de staat ongewenste individuen uit te schakelen.

Uit de pagina:


...
Activisme - Pogingen van individuen of groepen om op buitenparlementaire wijze, maar binnen de grenzen van de wet, politieke besluitvorming te beïnvloeden.
...
Terrorisme - Het uit ideologische motieven plegen van op mensenlevens gericht geweld, dan wel het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke ondermijning en destabilisatie te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.
...

Hieruit blijkt dat de grenzen uiterst rekbaar zijn. Stel, je wilt een politieke partij oprichten omdat de huidige partijen niet uitdragen wat jij wilt. Ben je dan, in de ogen van de NCTV, bezig met maatschappelijke ondermijning en destabilisatie? Ben je dan een terrorist? Dat zou zo maar kunnen. En wat is het verschil tussen een activist en een terrorist eigenlijk? Of, stel je schrijft kritische artikelen over de overheid. Ben je dan een terrorist? Er zijn genoeg signalen dat de NCTV haar macht misbruikt.

De ContraTerrorisme maatregelen worden voor een heel groot deel uitgevoerd door Nederlandse overheidsdiensten maar ik weet 100% zeker dat er ook een CIA, NSA, MOSSAD en/of NATO bij betrokken zijn, vanwege de omvang van sommige operaties, en de gebruikte technologie. Daarnaast zijn ongetwijfeld ook instituten als The Human Brain Project betrokken.

Nieuwe wapens gebaseerd op elektromagnetische golven

Deze wapens zijn absoluut niet nieuw maar krijgen pas de laatste jaren aandacht in de main stream media.

 • EM-wapens : wapens gebaseerd op elektromagnetische golven
  Voorbeelden zijn Directed Energy Weapons, Microgolf wapens, geluidswapens, EM-pulse wapens, ELF wapens. Hiermee kan je individuen allerlei lichamelijke symptomen geven die niet van normale symptomen te onderscheiden zijn, inclusief een (dodelijke) hartaanval. Ook iemand stemmen laten horen behoort tot de mogelijkheden.
  Je kan hier ook plok-geluiden meemaken, lampen kapotschieten, bloemen koken, enz.
 • Neuro-wapens : wapens die de hersenen aanvallen
  Ook deze wapens zijn vaak gebaseerd op elektromagnetische golven. Ze kunnen gebruikt worden om gedachten in je hoofd te forceren, emoties te forceren, lichaamsfuncties te manipuleren, gedachtenlezen.
  Om op hersenactiviteit te reageren wordt Remote Neural Monitoring gebruikt.

De grens tussen deze twee categorieen is soms onduidelijk. Zo kan je iemand stemmen laten horen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via Directed Sound (gericht geluid), of Voice-to-Skull (trillingen van het bot), maar ook via een hele andere weg, Microwave hearing, wat werd ontdekt na de uitvinding van de radar. Hierbij hoor je stemmen of geluiden die niet via hoorbaar geluid en de oren komen maar direct naar je hersenen (via neuronen) worden gestuurd.

Slachtoffers van ContraTerrorisme maatregelen

Op het internet zijn verhalen te vinden van mensen (overlevenden), die schrijven over manieren van belaging die de meeste mensen het voorstellingsvermogen te boven zal gaan. Let op dat er zijn ook nep-slachtoffers die de echte slachtoffers ongeloofwaardig proberen te maken. Dit is niet nieuw, zo is het altijd al geweest.

ContraTerrorisme is een set maatregelen om individuen waar de overheid (wat is de overheid?) iets tegen heeft, bijna geruisloos 'uit te schakelen'. Officieel heet dit 'je naar een zorg- en/of justitieel traject leiden' (dood mag ook, via zelfmoord of geconstrueerd auto-ongeluk), maar dit zijn keiharde repressieve maatregelen die niets met grondrechten of het EVRM te maken hebben (en je je ergste vijand niet zou toewensen). Ik heb nooit misdaden gepleegd laat staan High Impact Crimes. Dat doen degenen die mij, en incidenteel personen in mijn omgeving, op de meest verschrikkelijke manieren belagen!

Mensen die je willen helpen kunnen repercussies verwachten. Mensen waar je goed mee omgaat, kunnen repercussies verwachten. Deze maatregelen zijn hetzelfde soort als wat er tegen jou gebruikt wordt. Iemand tijdelijk enorme hoofdpijn bezorgen zodat je afspraak niet kan doorgaan. Iemand laten struikelen op straat. Enz. Het kan toeval zijn, toch? Dit maakt dat je voorzichtig bent, ik blijf in de meeste gevallen op afstand. De repercussies zijn soms extreem en moeten jou duidelijk maken wat ze allemaal kunnen. Isoleren is een van de doelen.

Wat is de overheid

Op grond van het bovenstaande kan je je afvragen wat de overheid eigenlijk is. De komst van het internet heeft bij velen de ogen geopend en laten zien dat politieke partijen meerdendeels een fopspeen zijn. Je kan stemmen tot je een ons weegt, het beleid wijzigt niet. Het beleid van de overheid is sinds de val van de Berlijnse Muur het beleid van de Nieuwe Wereld Orde en de overheid is niets anders dan een uitvoerend orgaan van de Nieuwe Wereld Orde. Een groot deel van de tijd van de overheid wordt besteed aan het implementeren van repressieve maatregelen. Iedereen is verdacht, potentieel gevaarlijk. Inmiddels is de totale overgave aan de EU nagenoeg een feit.

De lijst

Ik ben ooit op een lijst geplaatst en moest kapot gemaakt. Naar de reden kan ik alleen maar gissen maar ik heb hier zeker een idee over, heb daar wel drie jaar over na moeten denken. Het meest waarschijnlijke is dat dit kwam omdat ik bij een bedrijf werkte van een zeer rijk iemand. Het ging om een enorme hoeveelheid geld, met veel 'bekende' aandeelhouders. Dit bedrijf had een link met NSA. Ik vertrok op een manier die denk ik niet in goede aarde viel. Daarna begon het.

In die tijd woonde ik naast persoon A. die werkeloos was. Toen het begon vroeg ik of ik eens met hem kon praten. Persoon A. vertelde mij nu bij de politie te werken, en dat het wellicht met een website te maken had. Ik had in die tijd een website sukkels.nl. Leuk, controversieel. Ik dacht, als dat het is, dus haalde de website offline en leverde de domeinnaam in. Natuurlijk maakte dit geen verschil. Het proces kapotmaken was al in werking gezet.

In die tijd was ik ook erg laat met mijn belastingaangifte. Hoewel ze alles hebben gedaan om te voorkomen dat ik mijn belastingaangifte op tijd zou doen is dit uiteindelijk wel gelukt.

Omdat ik niet (volledig) instortte werd de belaging steeds erger en erger. Mijn enige verdienste is dat ik alle aanslagen heb overleefd. Na vijf jaar was ik weer in staat andere dingen te doen terwijl de extreme belaging 24/7 in alle hevigheid doorging. Ook kinderen worden bij de belaging ingezet, wat een triestheid, dit geeft ongeveer het nivo aan. Verder maakt het de belagers niet uit andere mensen en/of kinderen, tijdelijk of permanent, te beschadigen. Een dode meer of minder maakt ze niet uit. Ik ken drie mensen (waar ik hier niet over kan schrijven), en daarnaast twee slachtoffers persoonlijk uit Nederland, en twee persoonlijk uit een ander land.

Maximum pijn

Ik las hierover op het internet, de term 'The maximum pain business' kwam voorbij. Dat klopt behoorlijk. Maximale fysieke pijn, maximale geestelijke pijn. Hoeveel kan een mens verdragen. Na meer dan 20 jaar belaging zeg ik wel eens tegen mensen: pijn is relatief (er is altijd meer).

Maximale fysieke pijn krijg je doordat je bewerkt wordt met Gerichte energiewapens. Je lichaam koken, keel koken, je darmen twisten, je hoofd bewerken, je nieren bewerken, je gebit trillen, je benen koken zodat je bijna niet kan lopen. Maximale geestelijke pijn krijg je doordat je mensen om je heen ook bewerkt worden om jou te raken. Er zijn diverse mensen vermoord om mij. Verschrikkelijk. Afgezien hiervan is het natuurlijk ook verschrikkelijk dat je in een (mindcontrol) programma zit dat nooit zal ophouden, waarbij al je communicatie wordt verstoord, en (gewone) mensen tegen je worden opgezet. Dit is prijs van overleven en te veel weten.

Virtuele martelkamer

Met Gerichte energiewapens en Neurowapens ben je ook in je eigen huis (of ander huis) niet meer veilig. Dit begon met plok-geluiden als reactie. Daarna dat mijn hersenactiviteit werd gemonitord waar op werd gereageerd. En vanaf 2006 met gruwelijk martelen met Gerichte energiewapens. In je huis ben je dus niet veilig voor dit soort wapens. En niet alleen jij, ook dierbare familie is niet meer veilig. Niemand is meer veilig in zijn huis.

Op het internet noemen sommige Targeted Individuals de belaging een virtuele martelkamer. Het maakt niet uit waar je bent, in je huis, bij een kennis, in een winkel, op straat, in het bos, ze kunnen je overal raken met Gerichte energiewapens. Op straat en in het bos zijn de aanvallen vanuit de lucht.

Silent Holocaust

Sommige mensen die aangevallen worden noemen dit ook wel de 'Silent Holocaust'. Dit gaat erg ver maar ik snap de vergelijking. Veel mensen worden geëlimineerd en je hoort er nooit iets over, er kraait geen haan naar.

Waarom ik er nog ben

De redenen dat ik er nog steeds ben zijn:

 • Mijn belagers hebben geen opdracht gekregen om mij om te brengen.
  Maar er zijn genoeg pogingen gedaan. De hoofdbedoeling van mijn belagers is en blijft dat je er zelf een einde aan maakt, dat je zelf opgeeft en dat heb ik nooit gedaan.
 • Puur geluk.
  Bijvoorbeeld net niet in geconstrueerde autogelukken belanden.
 • Hoe ik opgroeide.
  Ik kan heel goed doen alsof het goed met me gaat terwijl ik veel pijn heb of total loss ben.
 • Mijn levensinstelling.
  Ik ben een belachelijk positief mens, er hoeft maar een klein dingetje goed te zijn in een dag, en mijn hele dag is goed.
 • Mijn energie.
  Misschien overdrijf ik dit maar het voelt alsof ik altijd een soort van dubbele energie heb (vergeleken met anderen). Ga vaak door waar anderen afhaken.
 • Geboren met een redelijk stel hersens.
  Ik ken mensen die super-intelligent zijn en dat ben ik zeker niet. Maar dit maakt het wel iets gemakkelijk in die zin dat je toch iets beter kan anticiperen.
 • Mijn technische opleiding, Elektrotechniek afgestudeerd op het onderwerp Computer Architectuur.
  Hierdoor was en ben ik in staat al mijn computer problemen zelf op te lossen. Veel slachtoffers weten niets van techniek en hebben de hele tijd last van gehackte accounts, laptops die niet meer werken, internet storingen. Mijn technische achtergrond maakte het ook gemakkelijker om te begrijpen wat er precies gedaan werd en wordt. Bijvoorbeeld, bij een aanval met een Gericht energiewapen bedacht ik wat de frequentie was en hoe ik me (beperkt) zou kunnen beschermen.
  Het maakt het gemakkelijker om aanvallen met wapens gebaseerd op elektromagnetische golven te begrijpen. Het maakt het ook gemakkelijker om websites te bouwen.
 • En nog iets anders maar daar kan ik niet over schrijven.

Handlers en 'helpen'

Ja, ze doen je ook 'helpen', via handlers, haha. Ze manipuleren al je communicatie, al je contacten en uiteindelijk 'helpen' ze je met werk, tenslotte moet het voor de buitenwacht lijken alsof er niets aan de hand is. Maar de gruwelijkheden blijven gewoon 24/7 doorgaan, inclusief zorgen dat je je werk niet goed kan doen, je rekeningen niet op tijd betaald, enz.

Stichting STOPEG en Targeted Individuals

Na zoeken op het internet kwam ik erachter dat ik niet de enige was dit overkwam. Diverse verhalen van slachtoffers, die zich Targeted Individuals (TIs) noemen, hadden heel veel gelijkenis met mijn verhaal. De verhalen waren voornamelijk in het Engels.

In 2005 ben ik hier op het internet over gaan schrijven. Direct daarna, vanaf 2006, na begon men mij 24/7 te bewerken (branden, koken, hart manipuleren, maximum pijn, enz.) met wapens gebaseerd op elektromagnetische golven (Directed Energy Weapons, Microgolf wapens, ELF wapens, enz.). Niet alleen vallen ze mij aan maar ook diverse mensen in mijn omgeving.

Om dit probleem meer aandacht te geven ben ik websites gaan maken, heb ik de Stichting STOPEG (STOP Elektrische wapens en Groepstalking) opgericht. Ik heb mini-advertenties geplaatst, bijeenkomsten voor slachtoffers en (internationale) conferenties georganiseerd. De STOPEG website is beschikbaar in vijf talen. Niet iedereen krijgt dezelfde behandeling. In mijn geval is het extreem omdat ik ondanks alles (met krachten waarvan ik niet wist dat ik ze had) mijzelf bleef en niet op de provocaties inging (maar heb me zeker wel eens laten gaan, ben ook maar een mens). Er zijn ook nep-slachtoffers die de echte slachtoffers moeten diskwalificeren door onzin te verkondigen. En er zijn een hoop figuren die de belagers om slachtoffers heen laten lopen om ze te diskwalificeren door bijvoorbeeld roddels te verspreiden. Welkom in de wereld van de geheime diensten.

Overleven betekent: het houdt niet op

Ik ben totaal geen gevaar voor de maatschappij of samenleving of politiek. Ik heb geen pychiatrisch verleden, heb geen strafblad. Maar ik ben wel een gevaar voor de criminelen van onder andere de overheid die mij dit hebben aangedaan en nog steeds aandoen. Ik wil dat deze criminelen (waaronder moordenaars) levenslang opgesloten worden. Ik wijs dus niet de legitimiteit van democratische instituties (zoals politie, rechterlijke macht of lokale overheid) af, maar wel het extreme niet-proportionele-en alle mensenrechten-schendende gedrag van diverse overheidsinstanties en/of gerelateerde instanties.

Alles in mijn leven wordt moeilijk en onmogelijk gemaakt. Het wordt moeilijk gemaakt mijn belastingaangiftes te doen. Het wordt moeilijk gemaakt mijn werk te doen. En dat is ook de bedoeling. Peter Mooring moet kapot.

Dus ... je moet om een of andere vage reden worden geëlimineerd, inclusief geconstrueerde (auto-) ongelukken, en omdat je overleeft, gaat dit door in extremus omdat je alles kan navertellen (ik kan een heleboel mensen aanwijzen), niet bij de GGZ loopt en geen strafblad hebt (omdat je een normaal mens bent), en degenen die dit hebben gedaan en doen niet naar de gevangenis willen. Mensen in mijn omgeving worden gecriminaliseerd door ze aan te zetten om mee te werken, buurten worden onveilig gemaakt door introductie van vage personen, noise campaings en activiteiten om mij te provoceren en destabiliseren. Hoezo veiligheid, hoezo rechtsstaat?

Ik snap het probleem voor deze (overheids)criminelen: Ik ben het levende bewijs van hun gruwelijke misdaden. Ik schrijf erover op het internet, organiseer bijeenkomsten en meer. De meeste mensen die ze zo aanvallen zijn dood, of opgesloten in de gevangenis, of zijn gepsychiatriseerd.
Het is de angst voor de waarheid (die niet mag uitkomen) die er voor zorgt dat deze (overheids)criminelen blijven doorgaan.

Overal extreem gestalkt

Ik word overal gestalkt door uiteenlopende mensen, waaronder diverse mensen die in straten rond mijn adres wonen, laat ik ze 'buurtbewonersXYZ' noemen. De meeste 'buurtbewonersXYZ' woonden daar al en zijn dus benaderd en er is ongetwijfeld laster over mij verspreid. De bedoeling is om mij te provoceren, zodat er melding kan worden gemaakt van mijn 'vreemde' gedrag. Voor mij is dit vervelend want ik ken bijvoorbeeld deze 'buurtbewonersXYZ' niet echt. Voor deze 'buurtbewonersXYZ' is het ook vervelend, wat moeten zij hiermee. Bij een aantal 'buurtbewonersXYZ' gaat dit een stap verder. Zij worden aangezet dingen te doen, die je als normaal mens niet doet. Bijvoorbeeld in mijn geval zou het kunnen dat er iemand van de RID (Regionale Inlichtingendienst), TCI (Team Criminele Inlichtingen), TOOI (Team Openbare Orde Inlichtingen), politie, whatever, op bezoek gaat en deze 'buurtbewonersXYZ' vraagt om actieve medewerking. Het verhaal dat verteld wordt zal iets zijn als er iets met mij is en dat ze willen dat ik weet dat ik 24/7 in de gaten wordt gehouden. Hiertoe krijgen 'buurtbewonersXYZ' bijvoorbeeld een instructie bepaalde geluiden te maken wanneer ze een berichtje via hun telefoon krijgen. In een aantal gevallen zullen ze hier ook een vergoeding voor krijgen. Ik kan het niet anders formuleren dan dat deze mensen worden aangezet tot het plegen van misdaden, zij worden gecriminaliseerd. Ik denk dat de meesten ook wel weten dat wat ze doen strafbaar is maar ja, velen zijn vaak gemakkelijk over te halen en als je eenmaal hebt meegewerkt dan zullen weinig mensen de volgende keer nee zeggen. Ik denk dat de meeste 'buurtbewonersXYZ' gewoon aardige mensen zijn dus ik blijf deze mensen maar vriendelijk groeten en maak af en toe een praatje. Het beperkt zich niet alleen tot de straten rond mijn adres. Wat ik ook constateer is vage figuren die bij een aantal 'buurtbewonersXYZ' binnenlopen. Dus, in deze gevallen doen de 'buurtbewonersXYZ' niets maar wordt dit gedaan door deze figuren. Stel dat ik gevaarlijk zou zijn (wat ik niet ben), dan brengen de acties van een RID, TCI, whatever, deze 'buurtbewonersXYZ' in gevaar. Ze creëren dus onveiligheid in een veilge buurt. Allerlei vormen van belaging, stalking vinden onder andere ook plaats bij supermarkten, of winkels die ik bezoek. Meestal overal waar ik kom, ook andere steden, landen.
Voorbeelden: de man met de stem, het komt allemaal goed, 4 aug 2021, 12:05, kind, whatsapp-geluid (van een tijdje geleden), bankrekeningen controleren, 5 aug 2021, middagje gesynchroniseerd muurbonken, 7 aug 2021, 14:09, auto met koplampen aan, kentekens op verzoek, 13 aug 2021, enveloppe, 26 aug. 11:10, ...
Ik noteer 'buurtbewonersXYZ' stalking. In veel gevallen zullen deze personen een berichtje op hun mobiele telefoon krijgen. Dat is (uiteindelijk) redelijk gemakkelijk uit te zoeken door de politie. Metadata.

Overal extreem bewerkt met Gerichte energiewapens

In huis, in bed, onder de douche, in de toilet, in de auto, in winkels, bij het hardlopen, in de sportschool, bij klanten, het maakt niet uit waar ik ben, ik word achtervolgd, gestalkt, en vaak gruwelijk bewerkt met Gerichte energiewapens. Branden, koken, buikpijn, laten boeren en scheten, in mijn hart schieten, mijn ogen koken, op mijn hoofd beamen, verzin het en ze doen het. Ook wordt ik vanuit de lucht beschoten.

Daarnaast proberen ze gedachten in mijn hoofd te forceren maar daar bereiken ze niet veel (meer) mee. Het is uiteraard wel buitengewoon wreed als ze dit doen, je kan het niet stoppen.

In andere plaatsen gaat alles gewoon door

Het is in mijn woonplaats maar ook onderweg en alle andere plaatsen waar ik kom. Nederland heeft een goed georganiseerd stalker netwerk.

In het buitenland gaat alles gewoon door

In het vliegtuig reizen ze gewoon met mij mee. Ook hier word ik gekookt, gebrand, enz. Lang geleden in Tunesië duurde het een tijdje (een paar dagen) voordat ze hun apparatuur hadden geinstalleerd. Op andere plaatsen is de stalking direct aanwezig, het branden en koken enz. is ook snel aanwezig.

Kan je zo leven?

Ondanks alles heb ik toch een soort leven, persoonlijk vind ik dit mijn grootste overwinning op deze criminelen. Soms lig ik op de grond van pijn, maar daarna sta ik weer op en ga verder waar ik mee bezig was. Mijn lichaam wordt beschadigd, soms heel ernstig, maar het herstelt zich nog steeds. Ik kan werken, en werk zoals ik altijd heb gedaan, met veel inzet en passie. Het is fijn te kunnen leren, dat houdt nooit op, mezelf te verbeteren. Ik ben denk ik in staat geweest om ondanks alles een goede vader te zijn voor mijn kinderen, niet de beste, want dat lukte niet altijd, maar ik denk goed genoeg.

Mijn vader werkte bij bedrijf A. en we gingen als familie toen ik kind was naar het buitenland. Op mijn veertiende jaar gingen ze weer naar een ander land. Ik werd toen bij wildvreemde (best wel aardige) mensen in Nederland in huis geplaatst. Ik verwijt mijn ouders niets, het was in die tijd 'normaal', maar ik wilde het zelf wel beter doen dan mijn ouders. Maar ik faalde ook omdat ik niet meer verder wilde met mijn relatie terwijl we twee jonge kinderen hadden. Later kreeg ik nog een kind. Ook deze relatie liep op niets uit (dat was alsgevolg van de belaging). Ik heb altijd alles op alles gezet om er voor mijn kinderen te zijn.

Met relaties was het altijd moeilijk. Ik informeerde mijn nieuwe partner wel over wat er speelde en vroeg als ze me niet (meer) geloofde dit dan tegen me te zeggen want dan moest ik de relatie beeindigen. Tenslotte wil je graag dat een partner je gelooft. Soms ging dat goed, soms niet. Dat doet dan pijn aan je hart, maar dat is dan maar zo. Ik dank ze voor hun eerlijkheid.

De drie jaar die vooraf ging aan de 24/7 belaging, vanaf 1997

Het is heel belangrijk dit te noemen, hier kan je ook diverse conclusies uit trekken. Ik ging weg bij een bedrijf, ik had dat zelf geforceerd. Het was niet geworden wat ik hoopte, jammer, wegwezen. Daarna begon het. Ik liep in de stad waar ik toen woonde en er kwam opeens iemand, zeer netje gekleed, naar mij toe, hij bleef even voor mij staan en zei: 'Ik mag nooit meer werken'. Daarna liep deze persoon weer verder. Ik was verbluft. Ik deed een paar sollicatiepogingen via een bureau maar kreeg hele vreemde feedback. Een gesprek dat volgens mij best goed was gegaan werd teruggekoppeld naar mij als 'wat heb je nou gedaan, wat heb je nou gezegd'. In de tussentijd begonnen vreemde dingen te gebeuren in mijn leven. Soms viel mijn internetverbinding uit, dan weer mijn mobiele netwerk. Daarna begon gebonk op de muur, vuilbak buiten, enz. als ik miin kop koffie oppakte om te drinken. Kop koffie oppakken, bonk of ander geluid. Volgende keer kop koffie oppakken, bonk of ander geluid, enz. Elke keer. Ik deed 's-avonds de gordijnen dicht, maar er bleef een bonk of ander geluid komen als ik mijn kop koffie oppakte. Ik zei tegen mezelf dat ik niet paranoia moest worden. (paranoia = achtervolgingswaan). Dat was het eerste moment dat ik dacht, dit is politie of geheime dienst, maar waarom doen ze dit in vredesnaam.

Uiteindelijk vond ik werk. Dat kwam omdat een vriend een goed woordje voor me had gedaan bij zijn werkgever. Meteen daarna kreeg ik opeens een aanbod om voor een nieuwe startup te gaan werken, uit het niets. Mijn vriend is veel te jong overleden. Hij was geboren op 25 december en stierf op 5 december aan een hartaanval in zijn auto. Volgens persoon A.: hij is gekomen als een heilige en gegaan als een heilige. Hij kende mensen van de geheime dienst, hij vertelde mij er over. Hij vertelde mij ook dat hij was gevraagd iets te doen voor ze en had dat afgewezen.

Ik koos voor de startup, waar ook persoon A. rond liep als onderdeel van de directie. Hij vertelde mij dingen die je normaal gesproken niet aan mensen vertelt. Persoon A. vertelde ook dat hij enorm grote dingen had gedaan maar ik kon A. niet te vinden op het internet. Het bedrijf had op een gegeven moment een probleem en A. regelde een advocaat. Deze zei tegen mij dat ik niet naar de verhaaltjes van A. moest luisteren. Maar er zat wel waarheid in minimaal één uitspraak van A.

Er begonnen vage figuren met mobiele telefoons rond mijn huis te lopen, nooit eerder gezien.

Ik sprak af met persoon A. in zijn huis en we spraken over dingen, maar ik vertelde hem niets hierover. Flarden van dat gesprek werden in de dagen die volgden uitgesproken door mensen waar ik langsliep. Er begonnen geluiden te komen in de nacht. Ik woonde in een appartementen complex, had een maisonette, het was moeilijk te bepalen waar deze geluiden vandaan kwamen. Ik denk dat de meeste geluiden van direct boven kwamen. Deze geluiden waren schuivende stoelen (of tafel), hard met hakken over de vloer lopen. Maar er waren ook andere geluiden zoals een druppelende kraan, dat leek ergens in een buis te zijn die door mijn woning liep. Ik werd continu wakker gehouden, sliep nauwelijks.

Samenvattend: Dit was een opbouw om mij volledig uit balans te brengen met de bedoeling dat de instant 24/7 belaging mij in één klap zou 'uitschakelen'. Als ik later hierover sprak met anderen dan noemde ik dit 'mijn filmpje'.

(juli 2021) Tijdens het intypen van dit stuk word ik gebeld door persoon A. Hij belde mij in het verleden (gesynchroniseerd) vaker. Hij vroeg mij of ik bang was. Ook zei hij dat het goed was dat mijn informatie op het internet stond al vindt hij mijn sites pas op pagina 30 van Google. Daarnaast ontving ik een mail waarvan ik hier een klein stukje plak: 'For the last three years I have been financially ruined and blacklisted by the A. state. Of course I have no proof of this, But the reality is, any job I received in the last three years only lasted a week, and ended up ending under really bad circumstances.' Welkom in de wereld van de geheime diensten.

Het begin van de 24/7 belaging in mei 2000

Ik was al helemaal 'voorbereid' voor de genadeklap, zie hierboven, en hield mijzelf met veel moeite staande. Inmiddels stond op de parkeerplaats bij mijn woning een autobusje waarop stond 'Witchcraft'. En opeens, toch nog onverwacht, barstte het los. Op zondag ging ik met persoon A. naar het strand. Daar ging een onbekend klein kind rondjes om mij heenlopen. Verderop zat een groepje mensen te praten, de wind waaide hun kant op dus ik kon niet horen wat ze zeiden. Maar opeens kon ik ze horen praten. 'Hij moet dood', en dat soort taal. Ik denk dat dit gedaan is met een Gericht-Geluid wapen (Directed Sound), ik had en heb nooit last gehad van stemmen in mijn hoofd. Maandag liepen er nog meer mensen om mij heen. Gingen ze mij vermoorden? Dit was de start van drie dagen met regelmaat een groepje zwarte auto's die voorbij rijden en als ze bij mijn woning waren dan toeterden ze. Maandagavond waren er 8-9 pistoolschoten buiten, niet voor mijn woning, iets verder weg. Mensen die voorbij mijn woning (op de begane grond) liepen, spraken luid zinnen waarvan de fragmenten klonken als 'hij komt er nooit meer uit'. Mijn mobiele telefoon en internet werden de hele tijd verstoord. Op woensdag ging ik naar het politieburo om aangifte te doen. Het hele politieburo stond vol mensen, heel vreemd, het zou een eeuwigheid duren voordat ik aan de beurt zou zijn. Ik ging weg en liep naar mijn auto, op dat moment was ik behoorlijk bang. Ik bedacht dat als ik de deur van mijn auto open zou doen of de motor zou starten, mijn auto misschien zou ontploffen door een bom. Toch maar ingestapt en weggereden. Ik reed een beetje rond, en bedacht uiteindelijk een plaats waar eigenlijk niemand komt, Daar reed ik heen, er was inderdaad niemand. Binnen een minuut kwam een auto aangereden die hard remde, ongure types stapten uit. Toen ben ik weer terug naar mijn woning gegaan. Waar het bonken op de muur, en alle andere gesynchroniseerde geluiden fanatiek aanwezig waren.

Op vrijdag reed ik naar klant A. in Amsterdam. Ik ging tanken. Toen ik de snelweg op reed was de snelweg helemaal leeg. Ik was de enige die op deze snelweg reed, aan de andere kant reden wel autos. Beangstigend, wat zou er nu komen. Na een paar minuten waren er toch weer auto's achter me, maar totdat die er waren zat ik te trillen in mijn auto. Ik belandde in een file. Voor mij een auto met caravan. We konden weer gaan rijden, de auto voor mij trok op en ik weet niet meer wat er precies gebeurde maar de caravan sloeg opeens over de kop en belandde in de vangrails. Ik kon dit ongeval voor mij als door een wonder ontwijken. Ik pakte mijn mobiele telefoon en belde 112. De telefoon werd opgenomen, ik zei dat er een caravan over de kop was gegaan. De reactie was dat ze dat allang wisten. Geschokt kwam ik bij de klant aan. Degene met wie ik samenwerkte zei dat ie mij iets moest laten zien. Ik stond bij hem en hij liet plaatjes zien van een auto-ongeluk met (dode) mensen die over de vangrails hingen. Inwendig was ik total loss maar ik zei iets als, nou lekkere foto's. Aan het eind van de middag reed ik naar persoon A. in plaats van naar huis. Ik had nog tegen niemand verteld wat er precies in mijn leven gebeurde. Dit was de eerste keer.

In deze periode vroeg ik persoon B. of hij langs wilde komen omdat er allemaal verdachte figuren om mij en mijn woning heen liepen en er rare geluiden in huis waren. Persoon B. kwam, hij had wel wat figuren met mobiele telefoons gezien maar er was hem niets opgevallen (maar hij wist uiteraard niet dat dit geen bewoners waren). Zolang persoon B. bij mij was, waren er geen geluiden. Zodra persoon B. was vertrokken begonnen de geluiden weer. Toen begreep ik dat ik fucked was.

Ik ben niet bang uitgevallen, maar heb in die periode in het jaar 2000 wel twee weken doodsangst gehad door alles wat er plotseling om mij heen gebeurde. Ik verwachtte een mes tussen mijn ribben, vergiftiging, een brandbom in mijn woning, een pistoolschot, een ontploffende auto als ik die zou starten. Maar dat gebeurde niet. In combinatie met wat er de drie jaar daarvoor gebeurde, kon ik alleen maar concluderen dat de belaging iets met overheid te maken had.

Gelukkig kon ik nog nadenken. Het voelde alsof er een draaiboek op mij losgelaten was. Ik moest blijkbaar naar de buitenwacht uitstralen dat ik knettergek (psychotisch) geworden was, en concludeerde dat het blijkbaar de bedoeling was dat ik zou instorten als psychiatrisch patient (in een hoekje zou gaan zitten janken), een misdaad zou plegen (door iemand een pak rammel te geven of van de weg te rijden), of zelfmoord zou plegen. Ik bedacht dat het het beste zou zijn om zo gewoon mogelijk te blijven doen. En zo ging ik verder, zo goed zo kwaad als het ging.

Als je me wilt vermoorden dan kan ik dat niet tegenhouden. Maar de belaging was vanaf die maandag 24/7 en is nooit meer opgehouden. In de eerste weken kwamen er nieuwe vormen van belaging bij. Bijvoorbeeld veel lijkwagens die voor en achter mij kwamen rijden. Auto's op de snelweg die je constant sneden. Mensen die naar mij keken terwijl ik in mijn woonplaats van A. naar B. reed alsof ik de koningin was. Auto's die op mijn bumper reden. Provocaties. Overweldigend.

Al vanaf het begin noem ik de belagers moordenaars. Het idee was/is mijn leven te vernietigen, mijn geestelijke of lichamelijk dood te veroorzaken. Al vrij snel werden door de belagers ook kinderen ingezet om hun doel te bereiken. Vanaf dat moment noem ik de belagers ook kindermisbruikers. Ook willekeurige gewone mensen worden ingezet waaronder buurtbewoners, winkelpersoneel. Ik ben een geweldloos persoon met een redelijke zelfbeheersing, maar als dat niet het geval was geweest dan waren er zeker ongelukken gebeurd.

Ik zeg wel eens dat de belagers zijn vastgelopen in hun eigen misdaden. Ze zijn altijd gewend geweest hun gang te gaan, geen haan die er naar kraaide. Maar sinds het internet er is hebben slachtoffers hun verhalen op webpagina’s opgeschreven en kon iedereen ze lezen.

Ongetwijfeld willen de belagers dat ik op een of andere manier naar ze luister (bijvoorbeeld dat ik niet over deze misdaden schrijf), maar laten we eerlijk zijn, wie luistert er nou naar moordenaars en kindermisbruikers, naar figuren die willekeurige burgers bij hun misdaden betrekken.

Mijn geluk was ik in die tijd regelmatig bij persoon A. kon slapen. Hoewel de belaging daar ook doorging was het toch iets rustiger waardoor ik tijd had om wat na te denken. Ik wist dat de menselijke geest overal aan zou kunnen wennen. Ik moest vaak denken aan de mensen in de Gazastrook, constant platgeslagen, levens verwoest, vermoord, en toch gingen ze verder. Maar het duurde vijf jaar voor mijn geest hier enigszins aan gewend was maar je kan hier niet aan wennen want het blijft altijd doorgaan, het is altijd op de voorgrond.

Niet veel later ging ik weer naar klant A. De computer waarop ik daar werkte stond aan en op het scherm stond een tekst: The End.

De eerste twee jaar wilde ik niet op het internet hiernaar zoeken. Ik mocht dat niet van mijzelf. Ik was bang dat ik dingen zou vinden en dan met soort van 'self-fulling prophecy' te maken zou krijgen. Ik wilde eerst een brief sturen aan Balkende (toen Minister-President). Dat deed ik in 2002.

Hoe maak je een 'terrorist' (mind rape)

Als je mensen op een dergelijke extreme manier gaat 'verstoren' dan kan je ook extremisme creëren. In een aantal gevallen zal dit ook zeker de bedoeling zijn. In het begin kreeg ik op een gegeven moment het idee dat ik deel uitmaakte van een groep mensen die extreem belaagd werden met als doel ze aan te zetten tot een misdaad. Een paar maanden later werd Pim Fortuyn vermoord.

Ik heb hier in 2009 een artikel over geschreven: Secret service: mind rape targets to steal, torture, murder, create enemies (and call them terrorists) .
Uit het boek 'THE RAPE OF THE MIND' (1961) van Joost A. M. Meerloo:
The rape of the mind and stealthy mental coercion are among the oldest crimes of mankind. They probably began back in pre historic days when man first discovered that he could exploit human qualities of empathy and understanding in order to exert power over his fellow men. The word 'rape' is derived from the Latin word _rapere_, to snatch, but also is related to the words to rave and raven. It means to overwhelm and to enrapture, to invade, to usurp, to pillage and to steal.
The modern words 'brainwashing,' 'thought control,' and 'menticide' serve to provide a clearer conception of the actual methods by which man's integrity can be violated. When a concept is given its right name, it can be more easily recognized and it is with this recognition that the opportunity for systematic correction begins.

Lees ook het verhaal over F. de J. verderop in deze pagina. Zeker jonge mensen zijn heel gevoelig voor dergelijke belaging, zij hebben weinig levenservaring en weinig referenties naar wat normaal is. Toen mij dit overkwam kon ik teruggrijpen naar hoe ik was, naar wat normaal was. Je ziet ook dat in veel gevallen de leeftijd van daders van schietincidenten, ook in Nederland, laag is. Is dit toeval?

Ongeloofwaardig maken

Hieronder noem ik methoden gebruikt bij de belaging waarvan veel mensen zullen zeggen dat dat niet kan, dat dat niet mogelijk is. Maar wees eerlijk, als ik jou gek wil maken dan kan ik dat gemakkelijk doen. Dan ga ik 'normale' dingen doen en die onwaarschijnlijk vaak herhalen. Vertel je dat aan iemand dan zal die persoon zeggen dat dit bij hem ook wel eens gebeurt, maar als je zegt dat dit heel vaak gebeurt dan zal die persoon suggereren dat je misschien maar eens naar de dokter moet.

De wapenwedloop

Een heleboel dingen kom je als burger nooit te weten. Landen voeren oorlogen en degene met de beste wapens wint, zo simpel is dat. Er is dus een permanente wapenwedloop gaande, op allerlei gebieden en de meest geavanceerde (technologische) ontwikkelingen krijgt niemand te horen. Dat is allemaal staatsgeheim.
Hoe worden deze zaken ontwikkeld? Bekend is dat er op universiteiten in de Verenigde Staten onderzoeksprojecten worden gestart, in opdracht van het Department of Defense (DoD). Een bruikbaar project wordt na de eerste fase gestopt, alsof het mislukt is, maar in werkelijkheid wordt dit project overgenomen door het leger.

Psychiatrisering en (paranoïde) schizofrenie

Het doel van veel methoden is om jou te psychiatriseren. Veel slachtoffers van dit soort methoden komen via een huisarts of politie in aanraking met de pychiatrie. Het is overweldigend om op dergelijke manieren belaagd te worden. Je kan nergens heen. De meeste methoden zijn zodanig dat je hier geen bewijzen van hebt. En hoe krijg je bewijs? Stel ik loop naar het centrum en film dat rolluiken van een tiental huizen precies bij mijn passeren open of dicht gaan. Ik denk dat ik hier iets mee kan. Maar de belagers weten dat ook dus zullen dit dan niet doen en doen gewoon iets anders. Zonder bewijs naar de politie heeft weinig zin.

Maar als dit je overkomt dan wil je dat iemand je helpt, je wordt kapot gemaakt, misschien willen ze je dood maken, je weet niet wat je overkomt. Ik ken veel slachtoffers die zijn gediagnostiseerd met paranoïde schizofrenie. Dat is logisch want veel methoden zijn er op gericht je deze symptomen te geven. Smerigheid kent geen tijd.

Heel even, in het begin wilde ik misschien wel dat ik gek was geworden. Wat mij overkwam was onrealistisch, absurd. Maar dat was maar heel even. Hoorde ik die geluiden echt of waren dat geluiden alleen in mijn hoofd. Ik kocht een memo recorder en 'helaas', de geluiden stonden er echt op. Zag ik dan dingen die er niet waren? Soms zette ik de videorecorder van mijn mobiel aan, maar ook hier bleek mijn waarneming gewoon op video te staan.

Maar ze blijven het proberen. Bijvoorbeeld werd gesuggereerd, via emails en gesprekken met slachtoffers, dat ze mijn eten en drinken zouden vergiftigen. Zeker als je je al niet al te fris voelt denk je daar wel over na. Maar ik ben nooit naar een andere supermarkt gegaan, laat staan naar een supermarkt in een andere plaats zoals ook wel gesuggereerd werd. Later lees je dat dit bij veel Targeted Individuals wordt gesuggereerd. Overigens heb ik wel een waterdestiller, maar dat heeft hier niets mee te maken. Dat komt omdat ik het water uit de kraan sowieso niet erg vertrouw. Ik had een zwarte auto en ging deze wassen. Na afloop zaten er allemaal witte (kalk?) vlekken op. Daarnaast had ik te vaak berichtjes gelezen dat er weer iets mis was gegaan bij waterleidingbedrijf A.

Natuurlijk kan je alles op jezelf betrekken, dat heten dan weer betrekkingswanen, ook alweer een symptoom van paranoïde schizofrenie. Maar kijk even naar de tijdlijn. Daar zitten toch wel een aantal bijzondere toevalligheden bij.

Op een gegeven moment in het begin kreeg ik een foto van Bill Gates van persoon A. Deze persoon suggereerde dat ik Bil Gates of vergelijkbaar was. Duh ... O ja, grootheidswaanzin (megalomanie) is een symptoom van paranoïde schizofrenie. Leuk bedacht maar ik ga hier niet op in. Ik weet ook niet waar die foto is gebleven.

Op mijn websites schrijf ik dat ik veel psychiaters crimineel vind. Ik weet dat dit ook maar gewoon mensen zijn die zijn opgeleid om, veelal met medicatie, mensen geestelijk weer in balans te brengen. Maar veel psychiaters hebben vaak slachtoffers van deze methoden ten onrechte gediagnostiseerd met paranoide schizofrenie, terwijl ze weten dat de oorzaak iets heel anders kan zijn, moet zijn. Met hun diagnose verwoesten ze dus een mensenleven. Wat ze hadden moeten doen is een slachtoffer ondersteunen en bij de politie moeten aandringen op onderzoek. Tenslotte hebben ze ooit zich geconformeerd: 'Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen.'

De eerste jaren van de 24/7 belaging

Persoon A., dicht bij mij, vertelde dat hij een afspraak had gemaakt met de huisarts. Ik wilde niet onaardig zijn en ging, samen met hem daar naar toe. De huisarts zei dat hij mij medicijnen kon geven zodat ik het niet meer zou zien. Ik zei dat ik daar geen behoefte aan had. Om iedereen gelukkig te maken vroeg ik om slaappillen. Die kreeg ik. Ik heb die pillen later door het toilet getrokken. Slecht voor het millieu, sorry.

Ik was bang dat dingen die ik zou opschrijven verloren zouden gaan. Ik maakte van belangrijke documenten een backup op een floppy disk. Ik verstopte die disk op een plaats waar die waarschijnlijk nu nog steeds ligt.

Via persoon A. kreeg ik het emailadres van persoon B.. Ik stuurde een email. Eerst kreeg ik de melding dat het emailadres niet bestond. Na nog een poging kreeg ik de melding dat de mailbox vol was. Een aantal dagen later probeerde ik het opnieuw. Nu kreeg ik geen foutmelding.

We kregen toch contact. Persoon B. vertelde mij later dat er opeens een heleboel spam berichten waren die dag, en waren door persoon B. allemaal weggegooid. Mij mail stond daar waarschijnlijk ergens tussen.

Ik kreeg een relatie met persoon A. en had haar wel e.e.a. verteld over mijn belaging. Ik weet niet meer of zij dit ook van een ander had gehoord. Zij zei dat een beetje bang was en vroeg of ik met haar naar een psychiater wilde. Ik zei: geen probleem. De psychiater vroeg mij of ik er een probleem mee had als hij de conversatie opnam. Ik antwoordde: ja. En vertelde de psychiater wat er in mijn leven speelde.

Ik vroeg persoon A. om mij te helpen. We spraken af dat ik iets zou opschrijven en als het dan klopte dat persoon A. dit zou bevestigen. Ik schreef dat als ik in kamer zou komen er dan een politie-sirene zou zijn. Klopte. Ik schreef dat als we ergens uit de auto zouden stappen er dan direct een auto-toeter zou zijn. Klopte. Enz. Achteraf realiseerde ik mij dat dit voor persoon A. onvoorstelbaar moet zijn geweest.

Mijn partner en ik wilden graag een kind. Het werd dagen later dan de uitgerekende datum geboren op 9-11 (datum Kristallnacht).

Op een dag vertelde ik persoon A., die ik kende via persoon B., hoe ik werd belaagd. Hij zei dat dit leek op een 'persona non-grata' behandeling. Ergens de volgende dagen ging persoon A. naar kantoor. Er was ook een persoon C. Er was een pistoolschot dat door de stoel van persoon A. ging (zo is mij verteld, ik was er niet bij).

Het moment dat persoon A. en ik gingen avondeten werd persoon B. wakker. Het was opvallend want persoon B. sliep een verdieping hoger. Ik had toen al wel gelezen over Electronic Harassment (Elektronische Belaging). Ik laat het aan je zelf over hoe dit dan wel gedaan zou kunnen zijn.

Persoon A. was in dezelfde kamer, ik zat achter mijn PC. Persoon A. kon niet zien wat ik op mijn PC deed. Als ik een webpagina opende, krabte persoon A. aan het hoofd. Of kuchte persoon A. Dit was het tweede moment dat ik vermoedde dat dit wel eens gedaan kon zijn met Gerichte energiewapens. Het was gewoon een manier om ons tegen elkaar op te zetten, of beter gezegd, ik moest denken dat persoon A. in het complot zat. Dit was de eerste keer dat ze dit deden. Ik had zeker in het begin conflicterende gedachten, kon niet accepteren dat zulke dingen gedaan werden. Na een aantal jaar weet je dat dit standaard praktijken zijn om relaties te verstoren. Let op, dit was rond 2004. Smerigheid kent geen tijd.

Ik was in de rechtbank want er was een kort geding. Bij een kort geding moet je in de banken zitten en wachten tot je aan de beurt bent. Ik zat daar en voelde dat mijn darmen werden gekookt, zo leek het (en dit klopte ook). Ik had een enorme aandrang tot ontlasting maar ging niet naar de toilet, hield de zaak dicht met alles wat ik had. Het wachten duurde en duurde. Opeens waren we aan beurt. Na afloop explodeerde ik op de toilet.

Dus vanaf het begin werden werden er al, af en toe, Gerichte energiewapens ingezet. Alleen op heel subtiele manieren. De eerste jaren was ik niet overtuigd dat belaging met Gerichte energiewapens zo gruwelijk was als ik op het internet had gelezen. Dat veranderde toen dit 24/7 losbarstte in 2006.

Wie werken mee aan de belaging

Het lijkt me logisch dat mensen die in autos rondrijden danwel toeteren op commando niets te maken hebben met het schieten met stralingswapens. Maar er is wel degelijk een relatie. Bijvoorbeeld ik word met een EM-wapen beschoten en moet boeren. Tegelijk is er een auto-toeter ergens buiten.

Na veel documenten te hebben bestudeerd kom ik tot de conclusie dat de Belaging-Basis, het stalken e.d. in de meeste gevallen zal worden uitgevoerd door de TCI, TOOI en/of afdeling ID-Wiv.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een andere dienst die 'Belaging-RNM: Remote Neural Monitoring' en zeer beperkt 'Belaging-EM-wapens: wapens gebaseerd op Elektromagnetische golven' inzet.

De meeste mensen van de TCI, TOOI en/of afdeling ID-Wiv, en hun informanten, weten niets van andere vormen van belaging.

Aanvullen.

Vooraf

Pas op: De informatie hier kan schokkend en/of overgetelijk zijn. Wat je eenmaal weet kan je niet meer onweten. Wil je gewoon leven zonder waarheid, ga dan naar het volgende hoofdstuk .

In mijn verhaal lees je ook over interventies, zoals dat heet in overheidsjargon. Het meerdendeel van de interventies die tegen mij gebruikt zijn, vind je niet terug in overheidsdocumenten, zoals bijvoorbeeld in het document 'Toolbox Persoonsgerichte Aanpak High Impact Crimes - Bijlage V. Handleiding interventiematrix'. De reden is natuurlijk dat dit interventies zijn die ingaan tegen alle grondrechten en het EVRM. Deze interventies zijn ongetwijfeld gedocumenteerd bij politie en/of AIVD. Maar of er verslagen bestaan dat ze tegen mij gebruikt worden is een ander verhaal.

De belaging in het kort

 • Op alles reageren wat je doet
 • Nooit (nergens) privacy, later ook niet in je hoofd
 • Isoleren
 • Alles verstoren / kapotmaken
 • Onwaarschijnlijke herhaling van normale gebeurtenissen
 • Programmeren (NLP) / gevoelig maken voor alledaagse stimuli
 • Tijd stelen
 • Framen (erin luizen)
 • Martelen (omdat het kan of als 'straf')
 • Experimenteren

En dit allemaal zodat het nagenoeg onzichtbaar is voor de meeste mensen om je heen.

Vormen van belaging

De belaging die ik heb meegemaakt en nog steeds meemaak heb ik opgesplitst in:

 • Belaging-Basis
  Mensen lopen om je heen, reageren op alles wat je doet, geen privacy, geen rust, enz. Deze vorm van belaging is extreem repressief en heeft als doel je te psychiatriseren, een strafblad te geven, of je dood te veroorzaken (zelfmoord, geconstrueerde auto-ongelukken).
  Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van EM-wapens maar alleen voor specifieke dingen. Zo is al vanaf het begin gebruik gemaakt van een (elektromagnetisch) puls wapen, of Geluid wapen (Sonic weapon) om plok-geluiden te veroorzaken.
  Iets later werden werden EM-wapens ingezet om mensen dingen te laten doen op specifieke momenten (synchronisatie), zoals krabben op hun hoofd, kuchen. Maar ook een klein kind gesynchroniseerd laten huilen.
 • Belaging-RNM: Remote Neural Monitoring
  Je hersenactiviteit wordt continu in de gaten gehouden. Ingezet om ook te reageren op signalen in de hersenen. Eigenlijk valt dit onder Neuro-wapens maar dit is tegen mij zo'n vijf jaar eerder ingezet voordat ik mij bewust werd van gedachten forceren en gedachten lezen. Vandaar dat ik het hier apart benoem.
 • Belaging-EM-wapens: wapens gebaseerd op Elektromagnetische golven
  Directed Energy Weapons, Microgolf wapens, Geluidswapens, ELF-wapens, EM-puls wapens, enz. Branden, levend koken, steken, hartaanval, plokgeluiden, kapotmaken. Ingezet voor verstoren, straffen / martelen, reactiemiddel of te experimenteren. Bewijzen dat er mensen rondlopen met dergelijke wapens en die gebruiken tegen mensen vind je door op het internet te zoeken naar 'Havana Syndrome'. De NSA heeft een document vrijgegeven waaruit blijkt dat dit al sinds de jaren 1990 gebeurt.
 • Belaging-Neuro-wapens
  Deze wapens zijn meestal gebaseerd op Elektromagnetische golven en vallen je hersenen aan. Ingezet om gedachten te forceren, gedachten te lezen of te experimenteren. Al vele jaren wordt er veel onderzoek gedaan naar de werking van ons brein.

Er zijn mensen die alleen worden aangevallen met Belaging-Basis. Er zijn mensen die alleen worden aangevallen met Belaging-EM-wapens. En er zijn mensen die alleen worden aangevallen met Belaging-Neuro-wapens. In een aantal gevallen is het een combinatie. Ik heb het hele pakket gekregen. De Belaging-Basis zal ongetwijfeld worden gedaan door een heel ander team dan Belaging-EM-wapens, al zijn er wel directe lijnen. Bijvoorbeeld er is elke keer een auto-toeter en tegelijk laten ze je boeren (synchronisatie in alle vormen en maten). Maar beiden groepen draaien hun hand niet om voor moord. Ik zeg wel eens, de levens van deze figuren zijn een grote lange aaneenschakeling van misdaden.

Ik heb het hele pakket gekregen en ervaar dus ook nagenoeg alle effecten die diplomaten en personeel hebben genoemd in de onderzoeken die gerelateerd zijn aan het Havana Syndrome.

Belaging lijsten en verhalen

Ik begin met lijsten van de belagingen. Daarna voeg ik meer uitgebreide verhalen toe. Heleboel beschrijvingen zullen uiterst ongeloofwaardig overkomen. Maar bedenk dat er over methoden om mensen uit te schakelen uitgebreid is nagedacht door psychologen, psychiaters e.d. Deze methoden zijn niet alleen bedoeld om het slachtoffer knettergek te maken maar ook om te zorgen dat de omgeving van een slachtoffer denkt dat het slachtoffer volledig ontspoord is en geestelijke hulp nodig heeft.
Het idee is dat je al snel last krijgt van paranoia (=achtervolgingwaanzin) en betrekkingswanen. Paranoia was zeker iets waar ik in het begin tegen moest vechten. Gelukkig ben ik niet bang uitgevallen. Ik denk zelf dat na een tijdje mijn belagers zelf last kregen van betrekkingswanen: Ze gingen denken dat alles wat ik deed, was om hun onderuit te halen (en inderdaad, bij sommige dingen was dit ook zo, ik wil gewoon dat moordenaars levenslang opgesloten worden).

Lijst Belaging-Basis: extreme belaging met als doel je te psychiatriseren, je een strafblad aan te smeren, je dood.

Hieronder een hele kleine greep van dingen in mijn leven met betrekking tot deze vorm van belaging. Ik zal dit regelmatig aanvullen. Als je een aantal dingen verteld aan mensen dan zullen ze zeggen, ja dat gebeurt mij ook wel eens. Maar bij mij gebeurt het abnormaal vaak. Dat kan je niet uitleggen. Men zal zeggen dat je misschien maar eens een dokter moet opzoeken. Dat is logisch vanuit het perspectief van mensen die niets weten maar wreed voor degene dit aangedaan wordt. De politie doet niets en vrienden en familie weten niets beter dan je naar de huisarts verwijzen. Je staat er dus helemaal alleen voor. Alweer, welkom in de wereld van de geheime diensten.

Elektromagnetisch puls wapen voor gesynchroniseerde plok geluiden Ik begin hiermee omdat dit direct vanaf het begin gebruikt is bij mij en nog steeds veel gebruikt wordt. Dit kan ook een Geluid wapen zijn (Sonic weapon). Ik dacht in het begin dat ze met rubber balletjes oid tegen mijn ruiten schoten. Vaak gezocht, maar kon niets vinden. Je kan dit effect ook heel eenvoudig bereiken met een puls wapen. Voorbeelden zijn ramen, dakgoten, in het dak van je huis.

24/7 non-stop reageren op alles wat je doet (synchronisatie) + nooit privacy De meest extreme methode van niet-elektronische belaging is 24/7 non-stop reageren op alles wat je doet, in combinatie met geen privacy. Dit is begonnen in 2000 en gaat door tot op de dag van vandaag, van het moment tot je wakker wordt tot het moment dat je, vaak uitgeput, in slaap valt. Niet een reactie per uur, meer iets als een reactie per minuut. Een greep uit de manieren om te reageren zijn: bonk op de muur, slaande deur, schreeuw, autotoeter, zaagmachine, boormachine, rolluik, afvalbak dichtslaan, hondengeblaf, krijsende vogel, koerende duif, alarmpistool schot, kuchende mensen, luid-pratende voorbijganger(s), voorbijrijdende auto (kan ook op afstand zijn, als je de auto maar ziet). Bij elektronische belaging komen daar methoden bij zoals: plokgeluiden (EM-pulse), je laten boeren, je laten scheten, steken, kook-beams. Vanaf het moment dat dit begint ben je nooit meer alleen, overal waar je bent duiken er mensen op, stoppen er auto's naast je, worden delen van vertrouwelijke (in je huis gevoerde) gesprekken in flarden uitgesproken door toevallige voorbijgangers, Dit alles in combinatie met het je niet laten slapen door uiteenlopende geluiden in de nacht.

Geen politieauto's, wel andere Toen de 24/7 belaging uitbarste kwamen er geen politieauto's voorrijden. De eerste drie dagen van de start van de 24/7 belaging kwam er regelmatig een groepje van zo'n 7 (meest zwarte) auto's voorbijrijden die toeterden op het moment van voorbijrijden. Dat gaat na een paar keer opvallen, dan ga je kijken. In combinatie met wat er voor gebeurde is dit beangstigend, want het lijkt dat dit voor jou gedaan wordt (en dat is ook zo). Zie ook 'Programmeren (NLP): auto-toeter'.

Programmeren (NLP): auto-toeter Het auto-toeteren was niet zo maar iets. Hiermee werd ik sensitief gemaakt, ik moest een auto-toeter associëren met in de gaten gehouden worden, met angst. Alleen jij neemt het waar want een auto-toeter is niet bepaald iets waar je op let als je buiten bent. Maar ook als die auto buiten je gezichtsveld is dan hoor jij die toeter. Hoe werkt het. Je loopt je huis uit: auto-toeter ergens. Je stapt in je auto: auto-toeter ergens. Je stapt uit je auto: auto-toeter ergens. Je loopt een winkel in: auto-toeter ergens. Je loopt een winkel uit: auto-toeter ergens. En dit dag-in-dag-uit, jaar-in, jaar-uit.

Programmeren (NLP): rode jas Ik noem hier een rode jas omdat dit gebeurd is maar er zijn veel meer dingen gedaan. Door een aantal gebeurtenissen wordt je extra alert gemaakt op mensen met een rode jas. Die laten ze dan ook een aantal dagen achter elkaar op alle straathoeken opduiken.

Tijd stelen door nep-slachtoffers Ik had er voor gekozen mijn contactgegevens, inclusief telefoonnummers, op het internet te plaatsten. De gedachte was dat mensen met mij gewoon konden bellen. En natuurlijk werd ik ook veel gebeld (en gemaild) door nep-slachtoffers. Zij zijn heel herkenbaar, ze vragen bijvoorbeeld niet of het uitkomt dat ze bellen, ze beginnen gewoon te praten en houden niet meer op. Zeker de eerste jaren maakte zo iemand dan aan het einde van het telefoongesprek een opmerking waardoor je zeker wist dat dit een nep-slachtoffer was. Er komen ook een heleboel mails van nep-slachtoffers.
Mij maakte dit allemaal niet echt uit. Ik leerde hiervan en als een op tien een echt slachtoffer was die ik een beetje kon helpen, dan was het al goed voor mij.

Kat total loss Het was in het begin van de 24/7 belaging. Ik was bij persoon A. die ik een en ander had verteld. In de avond hoorden we wat buiten, het was donker maar we liepen een stukje, en riepen dingen als, wegwezen, oprotten. Ik weet niet meer of het de volgende dag was of de dag erna, de kat van persoon A. kwam niet thuis. Later kwam de kat wel terug, was verschrikkelijk toegetakeld.

Kind geslagen Het was in het begin van de 24/7 belaging. Ik was bij persoon A., die ik een en ander had verteld. Persoon A. had een kind. Ik weet niet precies wat de aanleiding was. Misschien hadden we gelachen om mijn belagers. De volgende dag kwam het kind terug van school. Ze was door totaal vreemde kinderen opeens geslagen.

Vogelpoep smeren Dit is ook een favoriete bezigheid van deze figuren. Vooral als je net je auto gewassen hebt. Ze smeren dit ook op raam of deur van je huis. Alles verzieken, lelijk maken. Ik laat het er meestal een tijdje opzitten. Dan kunnen ze elke dag zien wat ze gedaan hebben.

Overal boren, hameren Dit was voornamelijk in het begin. In je huis zijn ze bij de buren aan het boren, hameren. Dan ga je persoon X. ophalen. Daar zijn ze ook aan boren, hameren. Dan ga je naar locatie Y. Daar zijn ze ook het boren, hameren. Niet een klein beetje boren, hameren maar heel heftig. Gaat meerdere dagen zo voort.

Media onderuit trekken In 2007 kwam mijn website groepstalking.nl op GeenStijl. Eindelijk media aandacht. Helaas was er kort daarna een langdurige stroomstoring in Hilversum door een fout bij graafwerkzaamheden. Toeval nietwaar? Weg aandacht. Ik werd wel uitgenodigd voor een gesprek in alternatieve media waarvan ik mij later afvroeg of dit niet gecontroleerde oppositie was.
Nee, dit is geen toeval maar zijn dingen die gedaan worden. Een andere bekend voorbeeld. Toen de Volkskrant een artikel wilde publiceren over de (financiële) banden van Neelie (Smit) Kroes met een crimineel, verscheen de krant die dag niet door een softwarefout.

Computer storingen Toen dit begon wilden ze niet dat ik nog op het internet kwam. Mijn computer crashte op belangrijke momenten, Dit gebeurt nog steeds regelmatig. Een bijzondere gebeurtenis was de volgende. Ik had enorm mijn best gedaan om iets te realiseren voor een klant. Maar daarna was mijn internetverbinding verstoord. Ik ging naar de klant en die was boos. Toen werd de klant even weggeroepen voor een belangrijk telefoontje. Toen hij terugkwam was hij de vriendelijkheid zelve. Wat was daar gezegd? Achteraf weet je het. Ik had geen slecht werk geleverd maar zij hadden mijn internet verstoord. Dat was niet overeenkomstig het draaiboek: je moet zelf opgeven. Dus dit werd gecorrigieerd.

Aanzetten om mensen aan te vallen Ze betrekken heleboel mensen uit de buurt waar ik woon bij hun misdaden. Bijvoorbeeld, ik loop naar het zwembad, of ben aan het hardlopen. Op het moment dat ik een huis passeer komt er net iemand naar buiten, wordt een rolluik opgetrokken, slaat iemand de deur van zijn auto dicht. Dit 4-5 maal op een korte afstand. Dit zijn allemaal provocaties. De bedoeling is dat je daar op reageert. Iemand die uit balans is (door deze aanvallen) zou er voor kunnen kiezen naar zo iemand toe te gaan en die een pak rammel te geven. Zeker 90% van de mensen die hier aan meewerken woonden hier al dus de aanvallers gebruiken gewone burgers, en brengen deze mensen in gevaar. Het maakt ze niet uit.

Computer manipulatie - Backup maken Ik had een extra harde schijf gekocht om backups te maken. Elke keer als ik bestanden kopieerde crashte mijn computer. Uiteindelijk, dagen later, vond ik een manier om dit via een absurde omweg te doen. Kort daarna, zonder dat ik iets had veranderd, kon ik het weer op de normale manier doen en crashte mijn computer niet meer.

Computer manipulatie - Muis De werking van de muis wordt gemanipuleerd. De muis reageert niet goed, schiet alle kanten op. Een nieuwe muis helpt niet. Ik ga gewoon door en wen er aan. Na een maand of twee ging het vanzelf weg.

Computer manipulatie - Videokaart De videokaart wordt gemanipuleerd zodat je bij het bewegen van je muis oude delen van je scherm te zien krijgt en je moet zoeken naar het echte scherm. Dit heeft een aantal maanden geduurd, heel vermoeiend maar ik gaf niet op. Opeens was het weg.

Computer manipulatie - Browser / Internet Toen ik problemen had met mijn vriendin verscheen er bij een website in de url-balk een gebroken hartje. Leuk hoor.

Computer manipulatie - Internet Vaak krijg ik fouten, maar daarna zoek ik via TOR-browser en dan gaat het wel. In veel gevallen gaat het om DNS manipulatie. Soms schakel ik mijn VPN in, of gebruik ik proxy sites om te controleren wat er aan de hand is.

Computer - Stroomvoorziening Nadat een paar keer de stroom uitviel heb ik gezorgd voor UPS (Uninterruptable Power Supply) bij mijn computer apparatuur. Nu blijft alles doorwerken terwijl de hele straat zonder stroom zit.

Computer - Meekijken met wat je intypt Ze kijken mee met wat je intypt, ze zien elk woord dat je intypt, en reageren daar vaak/soms op.

Computer - Installeren Ubuntu Als ik Ubuntu (linux) installeer dan moet ik opties als 'updates' uitzetten. Anders start mijn computer niet op.

Fouten maken - leedvermaak: uitlachen Als je een fout ergens mee maakt dan word je uitlachen. Er lopen mensen hardlachend voorbij.

Email - Synchronisatie met wat er in mijn leven gebeurt Als ik op het internet zoek naar pindakaas ontvang ik snel daarna een reclame email over pinda's. Als ik met iemand bel en we spreken over hoe mooi de tuin eruit ziet ontvang ik snel daarna een reclame email over tuingereedschap. Als ik met iemand in mijn huis spreek over televisie ontvang ik snel een reclame email over afstandsbedieningen. Enz.

Auto - Autoalarm als langslopen Sommige dingen zijn gemakkelijk te doen. Zo ging er in het begin vaak een autoalarm af als ik langs een auto liep. Niet echt prettig, iedereen kijkt naar je. Dit gebeurde in land A.

Straat - Lantarenpaalverlichting uit als langslopen Sommige dingen zijn gemakkelijk te doen. Zo ging er in het begin vaak een lantarenpaalverlichting uit als ik daar onder door liep. Dit gebeurde in land A. waar ik een aantal jaar woonde.

Telefoon - Synchronisatie bij vertrek Je moet de deur om bijvoorbeeld persoon A. op te halen. Op het moment dat je wilt vertrekken gaat de telefoon. Als je opneemt is het iemand die meteen begint te praten en niet ophoudt. Dit gaat nog steeds door.

Mobiele telefoon - Synchronisatie zodra je in de auto zit Je stapt in de auto en rijdt weg, direct is er een inkomend gesprek op de mobiele telefoon. Dit gaat nog steeds door.

Mobiele telefoon - Synchronisatie met politie Ik heb geen handsfree (heb het wel maar gebruik het niet ivm Bluetooth lekken). Je wordt onderweg in de auto gebeld en de bedoeling is dat je je telefoon pakt. Dat doe ik niet, in veel gevallen verschijnt er een politieauto ergens.

Telefoon - Reactie voor inkomend gesprek Deze is ook leuk. Er klinkt een auto-toeter, of een ander zeer hoorbaar geluid, en direct daarna gaat je telefoon over omdat er een inkomend gesprek is. Dus, je telefoon wordt gemonitord en voordat er een belsignaal wordt doorgegeven, krijg jij eerst een reactie. Ja, ook politie-diensten gebruiken een IMSM-Catcher:

Telefoon - Versprek verbreken op specifieke momenten Je bent met iemand in gesprek en wil iets zeggen. Of je of de andere kant noemt bijvoorbeeld het woord 'dood', of het woord 'kapot', enz. Op dat moment valt de verbinding weg. Dit vnl. bij gebruik met mobiele telefoon (gebruik vaste lijn weinig).

Telefoon - Mij of andere kant onhoorbaar maken op specifieke momenten Dit is soms al aan het begin. Dus, er komt een gesprek binnen, je neemt op, maar je hoort niets. Andersom komt veel minder voor. Daarnaast wil je iets vertellen en wordt je tijdelijk (10-20 seconden) onhoorbaar gemaakt, andersom komt ook voor. Dit vnl. bij gebruik met mobiele telefoon (gebruik vaste lijn weinig).

Telefoon - Inkomende gesprekken op specifieke momenten Bijvoorbeeld ontvang je een bericht en wilt daarop reageren. Dat gaat de telefoon. Krijg je weer iemand aan de telefoon die een heel verhaal begint en niet ophoudt. Soms zijn het bekende stalkers, die wel vaker bellen. Vaak praat ik maar gewoon mee, doe soms wat vissen uitwerpen, uitspraken doen om zo iemand gelukkig te maken.

Mobiele telefoon - Batterij Soms is de batterij onwaarschijnlijk snel leeg. Als je een telefoon extern kan overnemen dan is dit niet moeilijk om te doen. Dit is ook mogelijk met een Directed Energy Weapon.

Televisie - Onderbreken Op specifieke momenten valt het signaal uit.

Pistoolschoten Ik ben niet bang uitgevallen maar heb in het begin twee weken doodsangst gehad. Ik dacht dat ik zou worden vermoord. De 24/7 belaging barste los met onder allemaal vage figuren in het zwart gekleed die om mij heen liepen. En toen kwamen er uit het niets acht of negen pistoolschoten als reactie.
Dit gaat nog steeds door. Hoe vaak? Eens in de week ongeveer. In januari 2020 werden twee mensen uit België aangehouden. Zij hadden een alarmpistool bij zich. De bestuurder had ook harddrugs bij zich. Ik moet zeggen dat het daarna een aantal maanden wel zo ongeveer gedaan was met pistoolschoten. Zie ook:

Auto-stalking: keihard op je af komen rijden Dit gebeurde regelmatig in het begin. Je rijdt op de snelweg en dan zie je een auto achter je met een enorme snelheid op je in komen rijden. Je verwacht een enorme aanrijding, een ongeluk, maar op het allerlaatste moment gaat deze auto toch naar links. Ik kan niet ontkennen dat ik een aantal maal heb gedacht om even naar links te sturen, ik dacht dan heb ik er in ieder geval eentje, maar dat is natuurlijk de bedoeling, naast je bang maken.

Auto-stalking: viaducten Dit is fascinerend. Als je op de snelweg rijdt dan rijdt er op het viaduct waar je onderdoor rijdt, altijd een fietser, auto, wandelaar, die op precies hetzelfde punt is waar jij er onderdoor rijdt. Dus, het hele viaduct is leeg behalve de fietser, auto of wandelaar en elke keer maak je dit mee. Gebeurt nog steeds heel vaak. Ik zeg, dit kan alleen maar de AIVD (RID), TCI, TOOI, of een geheime Nederlandse politiedienst zijn.

Auto-stalking: Altijd een auto voorbij bij de kamer inlopen Altijd als ik de kamer in loop, waar een raam is naar de straat, rijdt er een auto voorbij, synchronisatie. Dat is nogal een project. Aan de andere kant is het voor deze criminelen ook een soort training. Dit is sinds het begin en nooit opgehouden. Dit is heel duidelijk sinds ik in Hoogerheide woon. Het valt hier ook op, in een grote stad heb je overal continu auto's rijden, hier niet. Er staan altijd auto's klaar om precies op bepaalde momenten langs mijn raam te rijden. Hoveel keer per dag? En het zijn niet dezelfde auto's al kan ik dat niet altijd zien. Dit gaat de hele dag door, om hoeveel auto's gaat het? Als ik een schatting moet maken, minimaal 25-40. De leeftijd van de mensen in deze auto's is gemiddeld 18-30 en 50+. Ik heb gezien dat hier ook buurtbewoners bij betrokken worden. Die staan dan verderop in de straat te wachten, op een signaal moeten ze gaan rijden. Ze zetten ook fietsers en voetgangers in. Ik woon in Hoogerheide en er worden ook auto's met Belgische kentekens ingezet om hier aan mee te werken.

Auto-stalking - Invoegstroken Je rijdt op de snelweg en bij elke (!) invoegstrook komt een auto invoegen. Precies waar de driehoek ophoudt kom je parallel te rijden aan de invoegauto. Het idee is natuurlijk dat je naar de linkerbaan gaat ware het niet dat er in de blinde hoek een auto op de linkerbaan rijdt. Dit gebeurt een aantal maal tijdens een autorit. De invoegauto gaat er vaak de volgende afslag weer af. Dus ik heb mezelf aangeleerd niet zo maar van baan te veranderen. Dit heeft wel erg veel weg van je in een auto-ongeluk betrekken.

Auto-stalking - Afsnijden bij uitvoegstrook Komt ook vaak voor. Achter je komt een auto met grote snelheid aanrijden. Je rijdt langs een uitvoegstrook en de auto haalt je links in en snijdt je daarna en rijdt het laatste stukje van de uitvoegstrook op. Bang maken.

Auto-stalking - Sigarettenpeuk uit raam Auto voor je gooit sigarettenpeuk uit raam. Dat kan maar is niet normaal meer als er tien keer op een autorit een auto voor je gaat rijden en die een sigarettenpeuk uit het raam gooit. Ik heb dit eens tegen iemand verteld. Die keek naar me alsof ie vuur zag branden. Daarna heb ik het alleen nog maar opgeschreven.

Auto-stalking - Tegelijk bij hoek van de straat Ook dit gaat nog altijd door. Je rijd de straat uit en op het moment dat bij de hoek komt is er ook een andere auto. Of de auto komt van rechts en rijdt rechtdoor, of de auto komt van links en draait jouw straat in. Elke keer. Dat zou kunnen als je in een drukke stad woont maar niet als je in een dorp woont.

Auto-stalking - Lege snelweg Al direct sinds het begin van de 24/7 belaging meegemaakt. Ik had toen getankt en reed de snelweg op. Geen enkele andere auto aan mijn kant. Maar later maakte ik dit veel vaker mee en gebeurde het ook als ik de snelweg opreed. Geen auto's (in mijn rijrichting). Ver achter mij zag ik auto's rijden, ze houden gewoon het verkeer op, door er met een paar auto's voor te gaan rijden. De eerste keer schrok ik van een lege snelweg, nu denk ik, o ja.

Auto-stalking - SMS bij inhalen Het is slecht weer en je haalt op de snelweg een vrachtwagen in. Op het moment dat je naast de vrachtwagen rijdt krijg je een SMS. Leuk voor een keer, niet voor alle andere andere keren. Dit betekent dat ze mij seconde voor seconde in de gaten houden (en proberen te vermoorden) ... angst voor de waarheid.

Auto-stalking - Auto's met defecte verlichting Op de snelweg rijden de hele tijd auto's met een defect achterlicht voor je en rijden auto's achter je met een defecte koplamp.

Auto-stalking - Zelfde route Je gaat met persoon X. naar het zwembad. Dat doe je wel vaker, er is eigenlijk maar een route. Direct rijdt er een auto voor (!) je die precies jouw route rijdt, maar op het laatste stukje, bij het zwembad, verder rijdt. Leuk als dit een keer gebeurt maar niet de hele tijd. Gemakkelijk, als je mensen 24/7 observeert.

Auto-stalking - Direct auto naast je bij parkeren Je parkeert je auto en direct komt er een auto naast je staan, Leuk als dit een keer gebeurt maar niet de hele tijd.

Auto-stalking - Persoon in de auto voor je zwaait met vinger 'nee'

Auto-stalking - Auto met kenteken 007 komt voor je rijden

Motor - stalking Een motor met een zware doordringend geluid, waarvan servies bijna gaat trillen, stopt ergens in de buurt om je af te leiden als je met iets bezig bent dat niet gewenst is.

Kruisen - stalking Wat hier gebeurt is dat er van twee verschillende rijrichtingen een verkeersdeelnemer (auto, fiets, voetganger) aankomt, en die kruisen elkaar op het moment precies waar jij bent, in huis of op straat. Dus, ik ga (hard)lopen, loop op fietspad, dan diverse malen, op een hele rustige weg, zijn er auto's uit tegenovergestelde richting die kruisen precies waar ik loop.

Autodeur dichtslaan, auto starten - stalking Je loopt langs een auto en precies op het moment dat je langsloopt slaat de bestuurder de deur dicht, of start de motor. Toeval natuurlijk, of niet als dit continu gebeurt?

Auto kopen - Storingen Ik ging een andere auto kopen. Ik zag er een in plaats X. Ik er heen. We gingen een proefrit maken. De motor stotterde af en toe. Kort daarvoor had ik gelezen dat je met EM-pulse de elektriciteitscircuits van een auto kan verstoren. Ik kocht de auto toch en heb er nog veel jaar met veel plezier mee gereden zonder enig probleem.

Notaris Ik moest naar de notaris voor de overdracht van mijn huis. Heb was in de tijd dat ik uitgeput was. Mijn paspoort was geldig maar mijn rijbewijs zou binnen een maand verlopen. Ik gaf de notaris mijn paspoort. Hij zei tegen mij, maar je rijbewijs dan of is dat niet meer geldig? Hij keek mij doordringend aan. Hij wist dat mijn rijbewijs urgent vernieuwd moest worden.

Uitlokken tot plegen van misdaad Op een zeker moment werd ik ook uitgelokt een misdaad te plegen, ik werd dringend gevraagd data te stelen van een bedrijf. Heb ik uiteraard niet gedaan, ik ben ook al geen dief.

Uitlokken tot uitspraken over jonge meisjes Ik was in de veertig en persoon A., die ik kende maar vreemd begon te doen, vroeg me, zomaar uit het niets, wat ik vond van jonge meisjes. Ik zei dat ik dat kinderen vond en dat ik vrouwen pas vanaf eind twintig aantrekkelijk vond (wat ook zo was). Dit was een poging om mij te verleiden rare uitspraken te doen over jonge kinderen. Bah.

Klokkenluiders en handlers Toen ik mijn websites op het internet plaatste over dit onderwerp werd ik meteen gebeld door persoon X. Hij was onder de indruk. Hij kende een groep klokkenluiders en wilde mij daar introduceren. Ik zei dat ik daar niet zo geinteresseerd in was. Later ben ik naar een bijeenkomst in plaats Y. gegaan. Daar waren een aantal mensen die al bezig waren in de alternatieve media. Er was ook iemand die zei dat wat ik zei niet klopte, dat kon allemaal niet en we waren allemaal cultureel geprogrammeerd. Die was daar met een duidelijke functie neergezet. Weer later werd ik gevraagd om met iemand lezingen over dit onderwerp te gaan geven. Ik zei dat ik dit niet zag zitten. Hoewel ik zeker weet dat er echte mensen, echte klokkenluiders, waren, liepen er ook allemaal agenten rond. Contain.

Naar toilet - buren gaan ook Ik woonde in een flat. Als ik naar de toilet ging er altijd bij de bovenburen iemand naar het toilet. Altijd. Bij de grote boodschap hoorde je tegelijk het wc-papier dat afgerold werd.

Mensen afschrikken Ik had iemand in dienst genomen, die zou bij mij maandag beginnen. Op maandag was hij later, hij moest eerst naar de garage want de achterruit van zijn auto was dat weekend ingegooid.

Sex met vriendinnen Alles moet verstoord dus ook sex. Zodra ik sex heb met een vriendin is het met deuren slaan, geluiden in alle vormen en maten. Alles om dit te verstoren. Maar het kan nog erger met wapens gebaseerd op elektromagnetische golven.

Auto - Aanval met ijzeren bal Dit heb maar een keer meegemaakt. Ik reed op de snelweg, een stukje voor mij reed ook een auto. Er was verder nauwelijks verkeer. Opeens zag ik een voorwerp op mijn afkomen dat ik het beste kan omschrijven als een metalen bal van 2-3cm doorsnede. Ik bukte maar gelukkig schrapte de bol de aansluiting van de voorruit en het dak. Er was een kleine beschadiging.

Auto - Ruit kapot Het was in de tijd dat er opeens veel autoruiten sneuvelden op de snelweg. Het was in het nieuws. Ik reed op zeker moment op dit stuk snelweg en hoorde een harde klap. Ik had een barst in mijn voorruit.

In de supermarkt - Andere kassa gaat open Ik wil dit niet overdrijven want bij de meeste supermarkten is het zo dat een nieuwe kassa opengaat als een rij langer is dan X. personen. Maar je kan dit ook creeeren. Zet allemaal mensen achter mij in de rij van de kassa. Dan gaat de andere kassa open. Alle mensen achter mij zijn als een raket bij de andere rij. Nooit iemand die mij zegt: jij was eerst, ga jij voor. Zombies. Veel meegemaakt.

In de supermarkt - Vrouwen Als ik naar de supermarkt lopen er altijd mensen met mij mee. Tegenwoordig zie ik ze van verre, je leert ze gemakkelijk herkennen, ze doen niet echt boodschappen. Ik zie een knappe vrouw in de supermarkt, ik denk 'hot babe'. Gemiddeld gezien sluiten deze vrouwen aan direct achter mij in de rij. Sommigen vertrekken daarna weer uit de rij, verward om zich heen kijkend. Dit kan je alleen doen als je mensen kan overtuigen met een smoes zoals, ik ben van de politie of ik ben van de Albert Heijn beveiliging, kunt u even in die rij aansluiten. Veel meegemaakt.

In de supermarkt - Artikelen zijn op als je er speciaal voor naar de winkel gaat Kan gebeuren maar niet als het te vaak gebeurd.

Winkel - Alarm gaat af bij toegangspoortjes Kan gebeuren maar niet als het te vaak gebeurd.

Politieke partij In december 2016 richtte ik de politieke partij Betere Wereld Partij op. In februari 2017 begon ik rare plekken op mijn lichaam te krijgen wat uiteindelijk explodeerde in soort Psoriasis Gutata maximaal. Het herstel duurde vele maanden en nog steeds heb ik hier last van. Dit is een auto-immuun ziekte, niemand weet hoe je het krijgt, niemand weet hoe je er vanaf komt. Ik ga eigenlijk nooit naar de huisarts. Voor mensen die zoiets overkomt, neem geen pillen, lichttherapie werkt redelijk.

Framen - Hij werkt samen met de Russen Ik kon geen werk vinden en opeens kreeg ik een email dat een Russisch bedrijf IT specialisten zocht. Ik dacht, waarom niet? Dus er kwam een afspraak op Schiphol. Ik had een gesprek met een persoon. In de tussentijd werd dit duidelijk zichtbaar gefilmd van een afstand. Uiteraard was er toch niemand nodig. Ach ja, dat hoort er allemaal bij. Kunnen ze weer in hun rapporten schrijven dat ik heul met de Russen.

Framen - Hij is een viezerik Ik ga naar de fitness. Heb een vast programma. Iedereen weet wanneer ik klaar ben en naar huis ga. Als ik klaar ben, vertrekt vlak voordat ik vertrek, een jonge vrouw. De cameras bij de uitgang zullen laten zien dat ik achter de jonge vrouw vertrek. Dat wordt dan verschillende dagen herhaalt. Zieke figuren.

Werk zoeken - Functie opgeheven Ik zocht werk en vond een bedrijf. Ik ging daar praten en het klikte best. Ik hoorde niets en een tijdje later belde ik. Mij werd verteld dat de functie was opgeheven. Ik weet uiteraard niet wie ik aan de lijn kreeg.

Anderen belagen om jou te provoceren Dit is een soort van ultieme belaging. Ik schijt en spuug op deze figuren en dat weten ze. Dus, om mij te breken gaan ze mensen in mijn omgeving/leven belagen. Je kan je bijna niet voorstellen hoe wreed dit is. Ik wil hier niet veel over schrijven, omdat ik anders bepaalde mensen betrek en dat wil ik niet. Het enige wat ik wil zeggen is dat een dode geen probleem is voor de belagers.

Handlers Op een zeker moment krijg je te maken met handlers. Ik had ook een handler voor werk. De onzin die hier soms uitkomt. Ook de handler doet regelmatig mee met reageren op wat je doet. Voert gewoon de opdrachten uit. In de tussentijd gaat de belaging met dezelfde hevigheid door. Het doel blijft: je psychiatriseren, je een strafblad aansmeren, je dood.

Bang maken: auto komt op je inrijden Ik was aan het hardlopen op een B-weg op het fietspad. Er komt een auto aanrijden, die remt keihard en schuift langzaam in mijn richting. Ik blijf staan en de auto komt een paar meter voor mij tot stilstand. Ik heb de bestuurder gesproken en het visitekaartje van mijn stichting STOPEG gegeven.

Ongeluk veroorzaken: auto achter je Ik was aan het hardlopen op de stoep. Verderop stond iemand de stoep te vegen. Toen ik vlakbij was stapt die persoon met bezem richting weg. De bedoeling was dat ik op de straat zou springen om verder te lopen. Maar dat deed ik niet, en dat was maar goed ook. Op het moment dat ik de straat op zou stappen (wat ik niet deed) was daar plotseling een auto. Aanslag nummer zoveel.

Ongeluk veroorzaken: auto doet net of ie de weg op rijdt Je rijdt op de weg, er zijn veel tegenliggers. Een auto op een weg van rechts (die geen voorrang heeft) maakt aanstalten de weg op te draaien. Deze auto rijdt ook verder de weg op dan je normaal zou doen. De neiging is om naar links uit te wijken maar dat kan niet want rijden tegenliggers. Aanslag nummer zoveel.

Het koningshuis doet het In het begin werd er ook continu gesuggereerd dat het koningshuis achter mijn belaging zat. Via mails, via allerlei mensen die met mij contact op namen. Het zou kunnen maar dit was wel heel erg obvious. Ik had meer het idee dat ik werd aangezet om mij in het openbaar of op het internet negatief uit te laten over het koningshuis zodat ze (eindelijk) een reden hadden om deze krankzinnige belaging naar anderen te verantwoorden.

Jou ongeloofwaardig maken Het is triest dat er mensen zijn die ik al lang ken die mij ongeloofwaardig willen maken. Ik snap niet zo goed waarom je zoiets doet. Dit zijn er maar een paar maar het doet pijn. Een persoon vond dat ik maar eens de film 'A Beautiful Mind' moest gaan kijken. Voor wie deze film niet gezien heeft, dit gaat over een briljante wetenschapper die op een gegeven moment constateert dat hij wordt achtervolgd en gestalkt. En later wordt duidelijk dat enkele gebeurtenissen alleen hadden plaatsgevonden in zijn hoofd. Ach ja, dat hoort er allemaal bij. Ook gij, Brutus.

Media stalking - Beeld naakte vrouw op tv Paar keer in het begin van de belaging meegemaakt. Het gebeurde in de avond. Op de televisie was een of ander praatprogramma bezig. Opeens verdween dat programma en verscheen een plaatje/foto van een naakte vrouw. Ging van onder naar boven. Heel apart, niet omdat dit niet gedaan kan worden, wel dat het gedaan wordt.

Media stalking - Gesynchroniseerd hoesten/kuchen in-mixen Het was in de tijd dat iedereen om mij heen kuchte of hoestte bijvoorbeeld bij voorbijlopen. Soms werd in radioprogramma's of televisie programma's ook buiten beeld gehoest of gekucht als reactie. Gewoon even in-mixen. Vaak meegemaakt.

Media stalking - Gesynchroniseerd hoesten/kuchen in programma's Bijvoorbeeld iemand in een praatprogramma kucht of hoest in synchronisatie met jou bewegingen. Je ziet iemand echt hoesten. Doet de persoon dit bewust, bv als zijkn mobiele telefoon trilt, een lampje ergens aangaat, of wordt dit via bestraling gedaan?

Media stalking - Voetbalwedstrijd gesynchroniseerd schreeuwen als reactie Om op alles te reageren wat je doet kan je ook iemand naar een voetbalstadion sturen en laten plaatsnemen dicht bij een microfoon. Ik zit thuis naar de voetbalwebstrijd te kijken en om te reageren op wat ik doe krijgt de stadion schreeuwer instructies op specifieke momenten te schreeuwen. Een aantal maal meegemaakt.

Media stalking - Artikelen die directe relatie hebben met jou Dit geldt voor websites die je vaak bezoekt. Ik heb het met iemand over pindakaas. Binnen een half uur verschijnt op een website een artikel over pindakaas. Dit gebeurt heel veel!

Lijst: Belaging-RNM: Remote Neural Monitoring, reageren op hersenactiviteit

24/7 non-stop reageren op hersenactiviteit Op een gegeven moment werd er ook gereageerd op miniscule bewegingen. Toen ging ik lezen over Remote Neural Monitoring. Je kan hiermee iemand zijn hersenactiviteit op afstand in de gaten houden. Ik heb uiteraard onderzocht hoever dit gaat, en ja, heel ver. Voorbeeld: ik lig in bed met mijn ogen dicht. Ik ben volledig in rust maar beweeg mijn gesloten ogen een klein beetje in de andere richting. Bonk op de muur, of plok-geluid, kook-beam.

24/7 non-stop reageren op adem-stop Normaal gesproken ademt een mens redelijk regelmatig. Op een gegeven moment werd er gereageerd maar ik snapte eerst niet waarom. Na een tijdje krijg je dit door, dat willen ze ook. Het werkt als volgt. Als je om wat voor reden je adem inhoudt langer dan bv 4 seconden, krijg een reactie zoals eerder beschreven. Een mens houdt een aantal maal per dag zijn adem in, bv je kijkt een spannende film.

24/7 non-stop reageren op voor je uit staren Staren doe je onder andere om even een moment van rust te hebben. Verstand op nul, je blik op oneindig. Ook dit wordt direct verstoort door reacties.

Lijst: Belaging-EM-wapens: wapens gebaseerd op Elektromagnetische golven, branden, koken, steken, hartaanval

Als je lichaam (kapot) gekookt wordt denk je al snel dat dit het einde is. Onvoorstelbare gruwelijkheden. Toen dit bij mij begon dacht ik dat ik snel dood zou zijn. Een paar maanden nadat dit was begonnen in 2006 ging ik naar persoon A. Ik vertelde dat ik op verschrikkelijke manieren belaagd werd en dat ik dacht dat er een kans was dat ik hierdoor op korte termijn zou overlijden. Ik vroeg persoon A. om, mocht dit gebeuren, de zorg voor mijn kinderen op zich te nemen.

Hieronder een hele kleine greep van dingen in mijn leven met betrekking tot aanvallen met deze wapens.

Belaging - lijst - wapens gebaseerd op elektromagnetische golven - lichaam Hieronder een hele kleine greep van dingen in mijn leven met betrekking tot deze wapens gebaseerd op elektromagnetische golven. Ik zal deze steeds aanvullen. Wat belangrijk is, is dat ik nooit ben weggelopen voor deze belaging. Daar heb ik vanaf het begin voor gekozen, dit is mijn huis, mijn stad, mijn land. Het gevolg is pijn, meer pijn, nog meer pijn, veel bijna-dood-ervaringen. Deze wapens zijn tegen mij ingezet om mij te laten weggaan, wegrennen (uit de beam), ik ken mensen die in hun auto slapen.

Je huis uit koken Vanaf 2006 begon men mij te bewerken met wapens gebaseerd op elektromagnetische golven, Directed Energy Weapons, Microgolf wapens, druk wapens, enz. Al mijn lichaamsdelen werden 24/7 aangevallen, inclusief mijn hart. Ik werd letterlijk mijn huis uit gekookt. Maar ik ging niet weg. Ik heb constructies in mijn huis gebouwd om mijzelf te beschermen. De meeste dingen hielpen vaak, maar na een dag of twee wisten ze er toch weer doorheen te koken, branden. Na ongeveer een jaar heb ik alles weggehaald en had zoiets van: kook me dan maar dood. Ik gebruikte vanaf dat moment alleen nog hier en daar metaalplaat, dat hielp enigszins. Dit alles ging met heel veel lichamelijke pijn (en uiteraard geestelijke pijn) gepaard. Ik las over dit soort dingen op het internet, iemand noemde dit 'the maximum pain business'. Klopt helemaal, ik heb dit ook vaak zo genoemd.
Ik heb vaak van pijn op de grond gelegen, ik wist niet of ik er over 30 seconden nog zou zijn. Ik heb nooit 112 gebeld, dan maar dood. Dit gaat nog steeds door maar de maximum pijn aanvallen zijn de laatste jaren iets afgenomen.

Overal levend gekookt Wat het meeste gedaan wordt is je levend koken. Het wordt de laatste paar jaar iets minder vaak gedaan maar nog steeds (minimaal 50 maal per jaar, soms meerdere malen per dag). Wat er gebeurt is, je voelt een brandplek op je rug of borst, daarna heb je het gevoel dat je je lichaam wordt gekookt, je staat in brand, gal komt omhoog in je keel, daarna voel je een brandplek aan de andere kant van je lichaam, waar de kook-beam je lichaam verlaat. Dit gebeurt ook vaak in bed. Dus, ze doen niet alleen pogingen om je je huis uit te koken, ook in bed gaan ze hier mee door.

Levend gekookt - in supermarkt, winkel Ik krijg vaak gruwelijke kook-beams ook in bijvoorbeeld een supermarkt, een winkel. Hoe ze dit doen? Ze weten precies waar ik naar toe ga, zijn daar altijd eerder.

Levend gekookt - als je naast iemand zit Ik ben bijvoorbeeld bij een vriendin, we zitten elkaar op de bank, zei zegt, wat ruik ik toch, iets van vlees. Wat moet ik zeggen, dat ben ik schat?

In bed: ondergedompeld in straling Je voelt de straling, het is absurd. Het ring (tinitus) geluid is hard. Ik heb plek, soort moedervlek, op de zijkant van mijn lichaam. Bij hoge stralingsintensiteit wordt dit zacht en komen er rare korsten op die openbreken met bloed. Het is mijn stralingsmeter. Dit lijkt op een van de belagingen beschreven bij het Havana Syndrome.

Levend koken vanuit de lucht Een van de dingen die gedaan wordt als ik buiten mijn huis ben is dat ik wordt 'beschoten' vanuit de lucht (met High Power Microwave wapens). Over het algemeen zijn er dan vliegtuigen zichtbaar ergens boven mij maar soms niet. In ieder geval betekent dit dat ook Defensie en/of de MIVD en/of KMar al dan niet in samenwerking met bijvoorbeeld NATO deze aanvallen op mij uitvoert. Ik vind het moeilijk om te stellen dat het vanuit satellieten gebeurt. Het zou kunnen, er zijn er genoeg boven Nederland elke dag. De 'schoten' (beams) vanuit de lucht zijn onnauwkeuriger maar hebben een enorme intensiteit en geven je direct het gevoel dat je levend wordt gekookt.

Kotsen opwekken Ik had afgesproken met een vriendin. Tijdens onze ontmoeting waren ze me al aan het bewerken. Ik liet (uiteraard) niets merken. Naar de auto werd ik (vanuit de lucht?) ongenadig beschoten, levengekookt. Ik ging tegen een boom staan kosten. Later stapte ik in de auto maar ging er bij het eerste benzinestation weer van af. Heb de auto aan de kant gezet, stoel naar achteren en ben gaan liggen. Na een paar uur kon ik naar huis rijden. En nee, ik had niet veel gedronken, dat doe ik uiteraard niet als ik nog moet rijden.

Maag borrelen Dit was bij mij een van de eerste dingen die gedaan werd met deze wapens. Dit wordt gebruikt in bed, je maag begint te borrelen. Het kan zacht of luid. Je kan dit weer synchroniseren met andere gebeurtenissen. Ik heb ook meegemaakt met een ander slachtoffer, dat ze het om en om bij ons deden.

Urineren opwekken Zodra ik de keuken inloop krijg ik aandrang om te plassen. Grappig he, altijd. Een van de redenen waarom ze dit doen is om stalkers tijd te geven hun posities in te nemen mocht ik de tuin inlopen. Ook in bed doen ze dit vaak, achter elkaar uit bed om naar de toilet te gaan, vermoeiend.

In hotel - bewijs van draagbare apparatuur Ik was met persoon A. twee dagen naar een hotel. In die tijd werd ik mijn rug ongenadig gekookt. Thuis en in de auto beschermde ik mij met metaalplaat, dat hielp een beetje. Het hotel stond alleen in de duinen, het was een L-vorm. Mijn kamer was aan de voorkant, er was pas in de verte een weg. In de kamer kwam de beam eerst van links, ik draaide mij om en toen kwam de beam van rechts. Er waren dus mensen met apparatuur (wapens) links en rechts van mij. Dat kan eigenlijk alleen maar met draagbare apparatuur. Uiteindelijk, in de avond, ging ik met mijn rug tegen de buitenmuur zitten. De beams kwamen zo niet verder dan mijn armen. Na ongeveer 10-15 hoorde ik een vliegtuig. Kort daarna werd ik gebeamd met een enorme intensiteit in mijn rug. Dit moest wel het vliegtuig zijn. (Vanuit vliegtuigen is de intensiteit enorm en is de beam niet erg verfijnd.)

Abnormaal gedrag opwekken - onbedaarlijk laten hoesten in bijzijn van anderen Een van de vele dingen die gedaan worden is in mijn keel schieten met een Directed Energy Weapon om mij extreem te laten hoesten, zodat anderen dat zien en/of horen. Dit wordt dus ook ingezet om jouw contact met ander mensen te verstoren. Persoon A. was op het voetbalveld en ik ging hardlopen. Op een gegeven moment kom ik terug bij de voetbal. Er stond een groepje moeders en ik groette iedereen en ging daar tussen staan. Ik pakte mijn waterflesje en begon te drinken. Op dat moment werd ik met hoog vermogen in mijn keel geschoten, alsgevolg waarvan ik onwaarschijnlijk hard moest hoesten. Iedereen had zoiets, wat is hier aan de hand, wat is er met die man aan de hand.

Abnormaal gedrag opwekken - laten niezen in bijzijn van anderen Zie hierboven maar dan met geforceerd niezen.

Ongeluk veroorzaken: paard Ik liep in het bos, deed veel hardlopen in die tijd. Liep samen met persoon X. die dit dus kan bevestigen. Op een gegeven moment kwamen van een pad bij een breder pad. Daar liepen een aantal paarden met kleine kinderen en een begeleider. Toen ik er vlakbij was ging het paard dat het dichtste bij was opeens stijgeren. Levensgevaarlijk, niet alleen voor mij maar ook voor het kind dat op het paard zat. Ik vermoed een beam in het achterste van het paard. Makkie.

Stalking opwekken: tegelijk naar toilet Met dergelijke wapens kan je een (enorme) urgentie tot urinoiren (plassen) opwekken. Dus je 'beamt' persoon X en het slachtoffer op hetzelfde moment. Beiden gaan tegelijk naar de toilet en komen elkaar dus bij de toilet tegen. Wat zou persoon X denken als dit bijvoorbeeld driemaal, viermaal per dag gebeurt. Zou die denken: het slachtoffer stalkt mij?

Willekeurige personen betrekken: via urgentie tot ontlasten Met dergelijke wapens kan je een (enorme) urgentie tot ontlasten (poepen) opwekken. En dat kunnen ze ook bij dieren doen. Iemand in buurt laat zijn hond uit en loopt ook voorbij jouw huis. Elke keer als baas en hond bij jouw huis zijn, wordt de 'beam' op de hond gezet, die direct gaat zitten en poepen. Het slachtoffer moet denken dat de baas een stalker is.

Willekeurige personen betrekken: via beam op hoofd Ik word nog steeds op mijn hoofd 'gebeamd' maar er zijn tijden geweest dat het veel erger was. Dit kan verschrikkelijk pijnlijk zijn. Je grijpt sowieso naar je hoofd. Een laag intensiteit beam geeft het gevoel dat er iets in je haar zit. De automatische reactie is even krabben op je hoofd. In de auto gebeurt dit ook. Voor je of achter je rijdt een auto. Jouw hoofd wordt aangevallen en de persoon die voor jou rijdt krabt ook aan de hoofd. De bedoeling is dat denkt dat die persoon een stalker is die bij het netwerk hoort, maar het kan ook een willekeurig persoon zijn die ook even op zijn hoofd wordt gebeamd. Zelfde verhaal als je buiten op straat loopt.

Isoleren: door contacten te beamen Wat ze bij jou doen kunnen ze ook bij anderen doen. Ze beamen in je maag wat verschrikkelijk pijnlijk kan zijn. Bijna tegelijk doen ze dat bij iemand met wie jij (een goed) contact hebt. Jij wilt niet dat andere personen last hebben van wat er in jouw leven speelt en vergroot de afstand met jouw contact (vrienden, familie, collega's, ..).

Hartaanval - via druk op de borst, soms rug Dit heb ik heel veel meegemaakt. Je krijgt te maken met een enorme druk op je borst. Ik heb hier vaak van op de grond gelegen. Ik had hier al wel over gelezen en ik twijfelde niet aan mijn eigen gezondheid. (ik was veel gaan sporten). Ik wist dan niet of ik er 30 seconden later nog zou zijn. Ik heb ook meegemaakt dat ze dit via je rug doen. Soms is de pijn weg na een uur, soms duurt het dagen. Om mijzelf te beschermen hiertegen gebruikte ik vier stukken metaalplaat van 25cmx50cm gewikkeld in een handdoek, dat helpt een beetje. Als je dit niet weet dan ga naar het ziekenhuis voor hartonderzoek, terwijl er niets aan de hand is.

Je opblazen - Geforceerd scheten Als ik thuis ben en ik krijg een scheetbeam dan laat ik die direct gaan. Maar als je bij mensen in de buurt bent, zoals op bezoek, dan houdt je jezelf in. Dan wordt je langzaam opgeblazen. Soms ga ik dan even naar de toilet om te 'ontluchten'.

Je opblazen - Geforceerd boeren Als ik thuis ben en ik krijg een boerbeam dan laat ik die direct gaan. Maar als je bij mensen in de buurt bent, zoals op bezoek, dan houdt je jezelf in. Dan wordt je langzaam opgeblazen. Soms ga ik dan even naar de toilet om te 'ontluchten'.

Hartaanval - via laser schot Dit heb ik een paar keer meegemaakt. Via een ongenadig harde beam, als een messteek, in je hart heb je instant een enorme pijn aan je hart of hartstreek, moeilijk te zeggen. Het duurde soms twee maanden voordat je er niets meer van voelde.

Deur door: Kook-beam / laten boeren / laten scheten Elke keer als ik een deur doorga in mijn huis krijg ik een kook-beam, laat men mij boeren of scheten. Elke keer, dagen lang, maanden lang. Martelen.

Trap af/op: Kook-beam / laten boeren / laten scheten Elke keer als ik de trap op loop of af loop in mijn huis krijg ik een kook-beam, laat men mij boeren of scheten. Elke keer, dagen lang, maanden lang, jaren lang.

Achter computer - Ogen koken Je zit achter je computer en ze koken je ogen. Je ogen gaan tranen en doen heftig pijn. Ik probeer toch door te gaan. Vaak meegemaakt.

Hardlopen - Onderbenen (kuiten) beschieten Wat er ook aan de hand was, ik ging altijd toch hardlopen, of deed een poging daartoe. Ik wordt overal gevolgd, ook door vliegtuigen. Tijdens het hardlopen ben ik vaak in mijn kuiten geschoten door een laser wapens oid. Het voelt alsof er een mes heel snel in en uit je kuit gaat. Als je daarna druk op je kuit zet scheuren er spieren. Ik heb hierdoor af en toe niet kunnen hardlopen. Daarna ben ik op een iets ander manier gaan lopen, waarbij ik minder druk op mijn kuiten zetten. Meer een soort rollende beweging. Als ze schoten maakte ik niet direct mijn spieren volledig kapot.

Hardlopen - Onderbenen koken Als reactie op mijn belaging was ik gaan veel gaan sporten waaronder hardlopen. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Dus werden overdag en 's-nachts mijn onderbenen gekookt. Bij het opstaan kon je dan vaak nauwelijks lopen. Om mijn benen enigszins te beschermen wikkelde ik ze 's-avonds in keukenpapier met daarover diverse lagen aluminiumfolie. Dat hielp een beetje.

Hardlopen - Rug koken enz. Tijdens hardlopen, in het algemeen als ik buiten ben, wordt ik ook altijd beschoten, ik denk voornamelijk vanuit de lucht. Meestal is dit de kook-beam. Zoals eerder beschreven, je voelt een brandplek op je rug of borst, daarna heb je het gevoel dat je bovenlichaam in brand staat, dat je levend gekookt wordt, gal komt omhoog, en daarna voel je een brandplek aan de andere kant van je lichaam, waar de beam je lichaam verlaat. Dit blijft 10-15 minuten zeer pijnlijk.

Hardlopen - Knieschijf koken Dit gebeurt vooral in bed, 's-nachts. Ze zetten de koker op een knieschijf. Buitengewoon pijnlijk. Als ze dit lang doen krijg je een soort pukkels op je knie en voelt het vlees daar week aan. Ook als je naar de sportschool gaat.

In bed - Uit slaap houden Telkens als je bijna in slaap valt krijg je weer harde beam om je wakker te houden.

In bed - Trillen Je hebt het idee dat je hele lichaam trilt, vibreert. De frequentie zal iets van 20 Hz zijn. Zo voelt het.

Stemmen horen In de eerste week toen de 24/7 belaging begon ging ik naar het strand. Op zo'n 10 meter afstand zat een groepje mensen. Ik kon niets van hun horen want er stond een flinke wind hun kant op. Opeens leek het alsof ik hun stemmen kon horen. Flarden met teksten als 'hij moet dood', enz. Ik had en heb daarna nooit last gehad van stemmen dus ik denk dat dit gedaan is met iets als gericht geluid (Directed Sound, zie bv Audio Spotlight). Er was iets heel raars aan dat geluid, maar ik kon het goed horen.

Zwemmen - Rug branden en koken Ik was ook gaan zwemmen. Borstcrawl. Ook dat was niet bedoeling. Ik werd tijdens het zwemmen vaak ongenadig op mijn rug gebrand en gekookt. Maar ik ging door.

Zwemmen - Spieren in handen Bij borstcrawl maak je van je handen en kuipje, je doet je vingers bij elkaar, steekt je handen in het water en trekt jezelf naar voren. Op een gegeven moment kon ik mijn vingers niet meer bij elkaar krijgen. Ze bleven uit elkaar staan. Maar ik ging toch zwemmen en toen dit verschijnsel na een paar maanden verdween was ik een betere zwemmer.

Je laten hoesten Dit wordt veel gedaan. Ze schieten in je keel en je gaat hoesten. Je keel voelt gekookt / opgezwollen aan, je moet veel slikken. Dat kan een kuch zijn maar kan ook onbedaarlijk zijn, bij een hoge intensiteit.
Ik vermeld hier nog even het auto-ongeluk van Erica Terpstra: 'Ik kreeg een enorme hoestbui in een flauwe bocht.'
OOSTELBEERS - Erica Terpstra is dinsdag in Oostelbeers letterlijk het slachtoffer geworden van haar verkoudheid.

Auto: (Extreme) slaap opwekken Dit wordt veel gedaan. Zo laten ze mij op een bepaald stuk weg altijd onbedaarlijk geeuwen. Ook zeker 50+ keer meegemaakt dat ze extreme slaap opwekken als je op de snelweg rijdt. Ik zet dan het raam open en sla mezelf in mijn gezicht. Twee keer heb ik mijn auto aan de kant moeten zetten, het was te erg. Dit is levensgevaarlijk en ik vraag mij af hoeveel mensen hierdoor in een auto-ongeluk zijn beland.

Je laten niesen Dit wordt veel gedaan. Het is gemakkelijk een mens te laten niesen. Als ik de beam voel dan houd ik mijn handen voor mijn neus gebied. Dat helpt zeker een beetje.

Je uit je bed koken: krab-beam Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je in bed slaapt en rust krijgt. In bed gaan ze met hun beams over je lichaam en benen. Het lijkt dat er vaak meerdere beams tegelijk zijn. Een van de beams is de krab-beam, bij voorkeur zetten ze die op je bovenlip of op je hoofd. Net of er insecten over je heen lopen.

Je uit je bed koken: gatenboor-beam Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je in bed slaapt en rust krijgt. In bed gaan ze met hun beams over je lichaam en benen. Het lijkt dat er vaak meerdere beams tegelijk zijn. Een van de beams is de gatenboor-beam. Het voelt alsof er iemand een gat in je lichaam boort. Behoorlijk pijnlijk. Om mijn rug enigszins te beschermen gebruik ik metaalplaten. Daar slaap ik op, nog steeds. Dat helpt een beetje.

Op je hoofd - Beamen Overdag, 's-nachts, het maakt niet uit. Ze zetten een soort gatenboor-beam op je hoofd. Vaak zeer pijnlijk. Om mijn hoofd enigszins hiertegen te beschermen heb ik een grote pet waar ik met boterhamzakjes gemaakt, zo'n 15 waterbolletjes van 1cm doorsnee in doe, en daarover heen een laag van gekreukeld aluminiumfolie. Dat helpt een beetje. Waarom helpt dit? Omdat het nu moeilijk is in te schatten hoeveel van de beam mijn hoofd raakt.

Op je hoofd - Enorme druk Ze zetten enorme druk op een deel van je hoofd, links of rechts. Vaak zeer pijnlijk. Ik ben vaak bang geweest dat mijn hersenen zouden beschadigen. De pijn duurt soms een paar uur, soms een paar dagen. Ik had wel het gevoel dat er tijdelijk iets minder was, maar heb niet het idee dat ik hier hersenschade aan heb overgehouden. Het zou kunnen dat dit dezelfde beam is zoals beschreven door diplomaten in de Havana Syndrome artikelen op het internet. Denk dat je hier mensen ook een hersenbloeding mee kan geven. Ik vermeld hier nog even de hersenbloeding van Lucia de Berk:
Zaak-Lucia de Berk

Hamerslag op je hoofd Dit is soort electromagnetische puls. Het voelt alsof je enorme klap op je hoofd krijgt. Je ziet even sterretjes, en het zicht wordt wazig. Direct hierna hoor je een hoge fluittoon. Na een tijdje wordt de fluittoon minder.

Stuip Je ligt in bed en opeens gaat je hele lichaam in een eenmalige stuip. Je hebt het idee dat je even loskomt van je bed.

Zombie mode / in elkaar zakken Deze beam maakt het mogelijk dat je nagenoeg niets meer kan. Je voelt je moe en uitgeput en wil alleen maar zitten. Alles wat je doet is te veel. Dit heb ik eenmaal meegemaakt. Een stapje verder is dat je duizelig wordt en in elkaar zakt. Je kan dan maar het beste op de grond gaan liggen. Diverse malen meegemaakt.

Darm koken / blindedarm ontsteking Deze beam geeft het gevoel van een acute blindedarm ontsteking (al heb ik die nooit gehad). Het lijkt alsof je darmen worden gewrongen. Dit is maximum pijn, vaak meegemaakt en nog steeds. Ultiem ga je op de grond liggen en hoopt dat het weggaat. Ze hebben deze beam ook 1x op me gezet toen ik met iemand in de stad liep. Ik ben op de toilet van een restaurant enigszins bijgekomen. Het stoppen van de beam betekent niet dat de pijn weg is. Dat duurt een paar uur.

Vrouw die voor je loopt beschieten Je loopt op straat en voor je, op een paar meter afstand, loopt een vrouw. Ik kijk naar haar achterste, een vriendin zei ooit altijd 'nice ass'. De vrouw wordt in haar achterste gebeamd, voelt aan haar achterste en kijkt naar mij, tenslotte loop ik achter haar. Maar als ze ziet dat ik minstens vijf meter achter haar loop, loopt ze weer door. Vaak meegemaakt.

Erectieproblemen Via een datingsite had ik een afspraak met een prachtige vrouw. Het werd laat en belanden in bed in mijn huis. Maar elke keer dat ik haar penetreerde ging mijn erectie weg. Ik had kort hiervoor op het internet wel gelezen dat erecties en te maken hebben met frequenties, om het eenvoudig te zeggen. En inderdaad, vanaf dit moment gebeurde dit vaker. Ze doen dit af en toe ook bij masturberen.

Sex met vriendinnen Alles moet verstoord dus ook sex. Zodra ik sex heb met een vriendin wordt ik vaak levend gekookt. Het is absurd dat ik heb geleerd ondanks dit toch sex te hebben en er van te genieten.

Nieren - verschrikkelijke pijn Eind 2006 / begin 2007 werden mijn nieren bewerkt met hoge intensiteit straling. Ik moet zeggen dat dit een verschrikkelijke pijn was. Uiteraard ging ik niet naar de huisarts, het was mij via straling aangedaan, er was niets mis met mij. De pijn duurde twee maanden en nam heel langzaam af. Kort daarna kwam in het nieuws dat de nieren van Willem Holleeder niet meer goed functioneerden. Eerst even op mij geprobeert. Ik ben gewoon proefkonijn.

Driedubbele longontsteking In 2019 heb ik zo'n drie to vier maanden een soort driedubbele longontsteking gehad. In die tijd was er veel te doen om 5G en in de VS gebruiken ze ook de frequentie 60 GHz. Ik las daar ook over. En wat ik lees, wordt meegelezen. Ik werd verschrikkelijk bestraald in die tijd. Of het 60 GHz was weet ik niet. Alle verhalen die je hierover vindt zeggen dat het geen probleem is, maar dan stel ik de tegenvraag, wat als de intensiteit veel hoger is dan bij 5G? Wat de frequentie ook was, op een dag verdween deze straling ('klik'), en was alles weer normaal (voor zover je van normaal kunt spreken). Het was sowieso een reactie op wat ik had gelezen, zoals op alles gereageerd wordt.

Onderbenen kapot branden - mank en rolstoel Ze branden mijn onderbenen kapot zodat ik niet kan hardlopen. Daarna komen er mensen voorbij mijn huis of waar ik kom die voor mij gaan lopen en mank lopen, of ze laten een man in een rolstoel zonder benen voorbij mijn huis voorbij gaan, uiteraard zeer goed zichtbaar voor mij.

Kuit kapot schieten op de loopband fitness Dit hebben ze vaker gedaan maar ik heb er niets mee gedaan. Op 10 augustus 2021 deden ze het opnieuw. Er is nu het Havana Syndrome dus doe ik nu een poging om een aangifte te doen bij de politie. Kan een piloot aangifte doen als hij in zijn ogen wordt geschoten met een laser wapen? Kan een burger aangifte doen als hij in zijn ogen wordt geschoten met een laser wapen? Voetbalwedstrijd

Lijst: Belaging-Neuro-wapens, gedachten forceren, gedachten lezen

Hieronder een hele kleine greep van dingen in mijn leven met betrekking tot aanvallen met deze wapens.

Gedachten forceren Het zal rond 2009 geweest zijn dat ik een email tikte aan persoon X. Ik had deze persoon al zo'n anderhalf jaar niet meer gezien. Iemand die in dezelfde kamer was draaide zich om en vroeg: hoe gaat het eigenlijk met persoon X. Zonder dat hier over gesproken was. Dit was het begin van veel soortgelijke incidenten. Ik leerde dat het mogelijk was om gedachten in je hoofd te forceren en niet in je eigen hoofd maar ook in het hoofd van anderen. Daar kan je nieuwe vormen van belaging mee creeen. En als je dit niet weet dan ben je een robot. De enige verdediging is om bij alles te bedenken waarom je nou deze gedachte hebt. Het kost even tijd om dat te leren, ik heb het geleerd. Dit gedachten forceren gebeurt nog steeds dagelijks. Naar mijn mening is het forceren van gedachten relatief gemakkelijk, qua techniek zal het in dezelfde lijn liggen als stemmen in je hoofd forceren. Ik heb hier het volgende artikel over geschreven: WARNING: YOU NO LONGER CAN TRUST YOUR OWN THOUGHTS

Gedachten lezen Rond dezelfde tijd begon ik te merken dat mijn gedachten ook niet prive waren. Dat ging om flarden. Ik denk nog steeds dat het in veel gevallen gaat om gedachten forceren. Immers, als ik in jouw hoofd het woord Amnesty International forceer, en ik begin daarna over Amnesty International te praten dan ga jij denken dat ik jouw gedachten kan lezen (als dit een aantal maal voorkomt). In die sprak ik af met een jonge vrouw die zei dat ze slachtoffer was. Ze kwam met een vriend (haar handler?). Het was schokkend dat ze de woorden uitsprak die ik in mijn gedachten had. Maar ook toen al verbaasde me niets meer. Ik las er veel over. De directeur van de NSA zei rond die tijd dat ze met gedachtenlezen veel verder waren dan je je kon voorstellen. Er bestaat een patent dat beschrijft hoe je op afstand gedachten zou kunnen lezen, in ieder geval de signalen van hersenactiviteit op afstand kan meten. Daarmee wordt gedachtenlezen een technisch probleem, een computer probleem, dat wil zeggen, koppel hersenactiviteit aan een beschrijving. Een woord wat van toepassing is, is Brain Mapping. Mijn eigen theorie gaat als volgt. Voorbeeld. Je wilt weten aan iemand soms of veel denkt. Dan ga eerst het woord Anna forceren. Bij geen activiteit forceer je het woord Bea, enzovoorts. Stel je hebt het woord Dora activiteit. Dan probeer je de woorden Dorien, Doortje, enz. Op een gegeven moment heb je een match. Dus dat sla je in de computer op. Ik noem dit digging into the brain. Zie ook verder bij 'Door de ogen kijken'. Maar hiermee is dit wel een relatief kostbaar proces. Aan de andere kant, als iedereen in een land met dezelfde taal, dezelfde uitslag heeft bij bepaalde woorden dan ben je aardig op weg. Toch is dit een kostbaar proces omdat je echt 'aan de computer moet hangen', dat zal dus maar bij relatief weinig mensen tegelijk gebeuren. Het resultaat is wel dat in zo'n geval je gedachten ook niet meer prive zijn.

Je naar de tijd laten kijken op hetzelfde moment van de dag: 09:11 Op een gegeven moment constateerde ik dat ik elke dag naar de tijd keek, en dan was het 11 minuten over 9, dus 09:11. Dat is krankzinnig om mee te maken. Het gebeurde als ik achter mijn PC zat maar ook als ik bijvoorbeeld in de auto zat. Ongelofelijke technologie.

Liedjes in je hoofd zodat je ze gaat zingen Rond die tijd kwam ik in contact met een Amerikaans slachtoffer, hij was uit de V.S gevlucht en fietste rond in Europa. Ik bood hem aan een paar dagen bij mij te logeren. Hij vertelde mij dat ze liedjes in zijn hoofd afspeelden. Toen gebeurde dit bij mij ook. Ja, als het een kan dan kan ook het ander. Ik zei tegen hem dat dat bij mij niet gebeurde. Het kan ook een agent zijn geweest. Dit werkt ongeveer als volgt: je bent zeer opgewekt, dan ga je bijna automatisch het liedje 'Always look on the bright side of life' zingen. Of je voelt je klote, dan komt het liedje 'Time to say goodbye'. Enz. Het meezingen is soms moeilijk om dat te onderdrukken maar het kan wel.

Door je ogen kijken Ik ben hier nog steeds enigszins sceptisch over. Met een implantaat zou dit kunnen, maar ik denk dat ik niet geimplanteerd ben, acht de kans klein. Ik was op zoek naar een andere auto, had een lijst van drie autos gemaakt, en als ik op de weg reed keek ik altijd of ik zo'n auto zag rijden. Ik kreeg dan direct een steek-beam. Maar er waren ook keren dat ik die auto helemaal niet had gezien en toch zo'n steek-beam kreeg. Dat kan niet anders betekenen dan dat ze vanuit de lucht of via andere autos mij en andere auto's precies in de gaten hielden, dus dit had niets met kijken door mijn ogen te maken.
Er staan onderzoeken op het internet waarbij ze bijvoorbeeld tien mensen naar dezelfde foto laten kijken en de hersenactiviteit meten. Het blijkt dat de hersenactiviteit enigszins overeenkomt. Dus, als je een database maakt met fotos en hersenactiviteit dan zou je ongeveer kunnen weten waar iemand naar kijkt. Daar zou je dan weer op kunnen reageren.

Gedachten lezen: reageren op gedachten Als je denkt dat je alles gehad hebt dan blijkt dat ze je gedachten (gedeeltelijk) kunnen lezen. Ook hier kan je weer op reageren met alle eerder genoemde methoden.

Stalking opwekken: gelijke lichaamshouding Deze is ook 'leuk'. Je zit op een stoel tegenover een ander persoon. Op een gegeven moment realiseer je dat als die persoon zijn benen anders doet, jij dit na een tijdje volgt. Fascinerend.

Verhalen: Belaging - Vogels, dieren en geluiden

Hieronder een uitgebreide uiteenzetting hoe vogels, voornamelijk duiven, worden gebruikt om je knettergek te maken. Het zijn voornamelijk duiven die ingezet worden maar er zijn ook andere vogels die misbruikt worden zoals kraaien en andere soorten. Ga nou niet lachen, dieren worden al eeuwen gebruikt bij oorlogen. Veel militaire programma's waarin dieren worden gebruikt zijn topgeheim.

Als je een duif kan besturen, wat is aangetoond door Chinese wetenschappers, dan kan je daar een heleboel 'leuke' dingen mee doen. En als de Chinezen het kunnen de Amerikanen het al veel langer. Dit is gewoon de wapenwedloop. Ik niet altijd zeker of het geluid wat hoor van de duif afkomstig is. Dit kan ook gedaan zijn met bijvoorbeeld gericht geluid, zie Audio Spotlight.

De belaging met vogels, voornamelijk duiven, is onderdeel van het verstoren, waaronder noise campaigns, pakket. Gesynchroniseerd met wat ik doe gaat een duif koeren en gesynchroniseerd houdt het koeren op. Als ik de tuin inloop hetzelfde verhaal. Ook als ik tuin in loop, zijn er soms een of twee krijsende duiven die dichtbij overvliegen. Bij perioden word ik ook gevolgd door duiven, of ze wachten me op. In de stad maar ook in het bos. Als ik ze zie, beginnen ze soms te koeren, of ze vliegen ze weg, soms krijsend. Dit is redelijk krankzinnig maar ik vind het belangrijk om dit op te schrijven. Wellicht komt dit op een dag allemaal aan het licht.

Hetzelfde wordt gedaan met blaffende honden (geluid). Ik zie de hond niet dus het kan ook alleen geluid zijn.

Zie ook:

Duiven: koeren aan/uit Je komt in de buurt van een plek en een duif begint te koeren. Dan ga je weg en de duif houdt op met koeren. Er is dus een mogelijkheid het koeren aan/uit te zetten. Ook veel ingezet als reactiemiddel.

Duiven: krijsend overvliegen Je loopt de tuin in en een of meer duiven komt krijsend overvliegen.

Duiven: opeens uit de bosjes Ik was aan het hardlopen op het fietspad en vlak bij mij springt opeens een duif uit de bosjes en vliegt weg. Die zat daar blijkbaar op mij te wachten. Vaak meegemaakt.

Duiven: landen in je tuin en weer wegvliegen Tsja, als je een duif kan besturen dan is dit niet moeilijk.

Honden - Blaffen, gesynchroniseerd Is het echt een hond of een geluid?

Zwarte kat die regelmatig je weg kruist Bijgelovige mensen geloven dat een zwarte kat die je pad kruist ongeluk betekent. Ik had ook periode dat minimaal eenmaal per dag een zwarte kat de weg overstak of alleszins goed zichtbaar was. Heb zelf geconstateerd dat er iemand op enige afstand stond met een mandje voor de kat.

Verhalen: Belaging - Kind vergeten

Hieronder het verhaal dat ik mijn kind vergeten zou zijn.

Op een zeker moment in mijn leven, in 2008, ging ik elke dag hardlopen. Ik werd toen al zes jaar gek gemaakt met Groepstalking en twee jaar met Electronische belaging. Na afloop van hardlopen smeerde ik soms mijn benen (kuiten) in met bv Tiger Balm. Op een ochtend werd ik wakker en bleek dat mijn onderbenen verbrand waren. Het was een groot maanlandschap van enorme (met vocht gevulde) blaren. Vergelijkbaar met een tweede graads verbranding. Om een lang verhaal kort te maken, een arts in het ziekenhuis vroeg mij of ik onder een hoogtezon had gelegen. Nee, ik werd in die tijd al krankzinnig bestraald met Directed Energy Weapons (maar ik zei dit op dit moment niet). In het weekend kreeg ik last van grote hoeveelheden vocht uit mijn wonden. Ik ging, met mijn kind want die was bij mij die week, naar het ziekenhuis om naar mijn benen te laten kijken en ze opnieuw te laten verbinden. De arts was een Belgische arts en vroeg mij hoe die verbrandingen tot stand waren gekomen. Ik zei dat ik werd aangevallen met Directed Energy Weapons en dat de combinatie met een zalf wellicht dit effect had veroorzaakt. Een paar dagen later werd ik gebeld door een (Belgische) arts van mijn (Nederlandse) huisartsenpost, niet mijn eigen huisarts. Hij vroeg, wat heb je gedaan? Ik vroeg wat ik dan wel niet gedaan had. Hij zei dat ik mijn kind vergeten was. He? Kort daarop kreeg ik kreeg ik mensen van het GGZ op bezoek. Ik legde ze uit dat ik onder andere slachtoffer was van groepstalking en aanvallen met Directed Energy Weapons maar dat het afgezien daarvan met mij verder goed ging. Daarna hoor ik, via via, dat het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) bezig was achter mijn rug om, (wat volgens de wet verboden is) om met mensen in mijn omgeving te praten over mij. Gelukkig hadden de mensen die ze benaderden een positief oordeel over mij als vader. Ik vertelde ook het AMK wat er in mijn leven aan de hand was, ik had toen al mijn Stichting STOPEG een paar jaar. Zij zeiden dat ik misschien mijn kind niet vergeten was maar dat mijn kind wellicht gevaar liep door deze Directed Energy Weapons aanvallen. Ik antwoordde dat het prima ging met mijn kind en dat volgens mij kinderen van bekende Nederlanders een veel groter gevaar liepen. Na twee briefwisselingen kreeg ik te horen dat ik dan wel niet mijn kind vergeten was maar dat zij mij toch adviseerden mij te laten behandelen bij een psychiater.
Dit was natuurlijk een poging om mij (eindelijk) te psychiatriseren en mij als vader te diskwalificeren.
Ik heb geprobeerd de naam de Belgische arts in het ziekenhuis te achterhalen maar die wilden zij mij niet geven. De Belgische arts van de huisartsenpost was binnen een jaar vertrokken naar Belgie. Ik had mijn huisarts ingekopieerd op de brieven die had gestuurd aan het AMK. Hij vond het ook nergens op slaan.
Er zijn nog eindeloos veel meer (gruwelijke) dingen gedaan om de relatie tussen mijn kind en mij te verstoren maar daar kan ik hier niet over schrijven.
En ter info, eindelijk wordt er in de main stream media ook gerapporteerd over aanvallen op mensen met Geluidswapens / Gerichte Energiewapens / Microgolf wapens. Een aantal Canadese diplomaten is een rechtszaak gestart tegen de Canadese overheid. De NSA geeft min of meer toe dat er een medewerker in de jaren 90 al is aangevallen met deze wapens. In Nederland hoor je er (uiteraard) nauwelijks iets over. Zoek op het internet 'Havana Syndrome' of check mijn websites.

Verhalen: Belaging - In de sportschool / fitness (2021)

In 2021 ben ik weer begonnen met naar de fitness te gaan. Dat was blijkbaar, lees uiteraard want alles moet kapot, niet de bedoeling. Dus werd ik, terwijl ik op de loopband hard liep, beschoten met EM-wapens in mijn kuit. Daardoor kon ik even niet meer lopen. Ik heb hiervan aangifte gedaan bij de politie en mijn aangifte werd opgenomen. Maar de politie zei ook dat ze er niets aan konden doen.
Daarna hebben ze twee personen tegen me opgezet. Helaas, ook al weer grote faal. Niemand die de criminelen, lees moordenaars, nog gelooft. Ik kan inmiddels weer een aardig stukje hardlopen op de loopband. Ik doe ook training voor mijn benen op diverse toestellen. Dus is het onwaarschijnlijk dat ik opeens niet meer zou kunnen lopen.
Op dit moment zetten een soort van Active Denial System op mijn rug als ik hard loop op de loopband. Dat is extreem pijnlijk maar, zoals ik al eerder heb opgeschreven: pijn is relatief. Bovendien ga ik zeker niet van de loopband omdat moordenaars dat willen. Dit is mijn land, mijn stad, mijn sportschool. En zeker niet de plaats waar mijn belagers thuishoren. Dat is de gevangenis, levenslang.

Hieronder de gegevens van de belaging in de sportschool / fitness (2021) Ik ben hier meestal (op maandag, woensdag en vrijdag) ergens tussen 15.30u en 15.45u. Na een tijdje ziet mijn programma er ongeveer als volgt uit

 • Loopband: mag er pas af als er 500 Kcal op de teller staat.
 • Biceps trainen, met 12 Kg gewicht.
 • Benen trainen met schuifapparaat, 2 x 20 Kg.
 • Been achterspieren trainen, 3 x 10x, 35-45 Kg.
 • Been voorspieren trainen, 3 x 10x, 35-45 Kg.
 • Gewicht trekken: 2 x 10x, 55 Kg.
 • Crosstrainer, level 10, 10 min.
 • Fietsen, heuvelprogramma, level 10, 10 min.
Datum Tijd Omschrijving
2021-08-20 15:52 Rechterkuit beschoten maar zonder veel schade. Enigszins hard maar kon blijven hardlopen, maar wel langzamer.
2021-08-23 15:55 Rechterkuit beschoten maar zonder veel schade. Tintelingen.
2021-08-23 16:25 Linkerkuit beschoten een aantal maal met veel schade en pijn. Hardlopen was niet meer mogelijk zonder spieren volledig te scheuren.
2021-08-25 16:30 Linkerkuit gekookt. Ik kon prima 7 km/uur lopen en was daar al zo’n 35 minuten mee bezig (na opwarmen 5min a 5km/u + 5min a 6km/u. begon met de rechterkuit, lock en licht schieten, daarna linkerkuit beam er op. Ik liep nog wat naar links en rechts maar op gegeven moment harde beam er iets te lang op. Moest direct stoppen, verder hardlopen was niet meer mogelijk. Kon nog wel zo’n 5-6 km/u gewoon lopen (Loop altijd totdat ik 500 Kcal heb gedaan.) Paar keer geprobeerd of weer harder kon maar dat ging niet = stuk. Rechterkuit beschoten maar zonder veel schade. Enigszins hard maar kon blijven hardlopen, maar wel langzamer.
2021-08-27 16:48 Hard schot in linker kuit, hierdoor ging ik terug in snelheid van 7.7 naar 7.0 km/u. Het was te doen, hiervoor ook licht schieten in linkerdijbeen (midden).
2021-08-20 16:35 Koken van linkerkuit. Maar niet zo hard dat ik niet meer verder kon. Lichte schade, kon wel weer aanzetten na een paar minuten. Daarvoor al rond 15:55 (ongeveer) tintelen in rechterknieholte, en 16:12 wat lichte schoten in in rechterkuit, maar zonder schade.
2021-09-03 15:50 Bij binnenlopen al in rechterknieholte geschoten. Bij begin hardlopen ongenadig rechterzijkant ter hoogte billen koken, veel pijn maar toch doorgelopen, tijdens lopen diverse malen lock op meestal linkerkuit, en kookbeam, veel van links naar rechts heen en weer op loopband om beam te ontwijken. Voor de eerste keer binnen een uur 500 Kcal incl. 5 min opwarm.
2021-09-06 15:40 Lopen ging boven verwachting, minbder pijn dan verwacht, dat was goed. Interval training gedaan en opnieuw 500Kcal net binnen het uur, interval training met 9 km/u. Gedurende hardlopen wat beams in linkerknieholte en verder boerbeams, maar dat is altijd. Na loopband geen pijnen.
2021-09-10 15:45 Schieten in knieholte, paar maal. Rond 16:15 paar schoten in knieholte, later rug koken, rug in brand met pijn maar doorgelopen (hier stop ik zeker niet voor), ook diverse boer-schoten waarvan 1x zeer intens (kon maar net inhouden met hand voor mond),
2021-09-13 16:00 Lock op rug met een paar boer-beams. Rond 16:30 in rechterkuit schieten, een paar keer, meer beamen, lichte schade, kon doorlopen.
2021-09-15 15:45 Geen aanvallen op benen. Uitsluitend een paar keer boer-beams als reactie.
2021-09-17 15:45 Boerbeams. Verder rond 16:30 hard beamen in rechterbovenbeen, heupbot, niet zo gruwelijk als eerder maar wel langdurig, 5 min, en erg pijnlijk. Gewoon doorgelopen want geen schade. Na een aantal minuten 8.8 km/.u en na 53 min 500kcal. Nieuw record.
2021-09-20 16:15 Hard rugkoken een aantal minuten, paar schoten in linkerkuit maar niet hard., geen schade.
2021-09-22 16:00 Behoorlijk hard en langdurig rug koken. Rond 16:15 schieten in rechterbovenbeen achter, hard, wel schade maar niet hard genoeg om te stoppen, ook een paar maal boer-beams waarvaan 1 moeilijk in te houden.
2021-09-24 15:30 De eerste keer sinds ik weer begonnen ben dat niet op benen werd geschoten en niet rugkoken en niet keihard boer-beam. Wel 'hersen-boer-beams' maar ach.
2021-09-27 16:10 Werkelijk gruwelijk rugkoken. Ik heb doorgelopen terwijl mijn rug in brand stond, dit duurde tot ongeveer 16:40. Ook een paar keer een boer-beam door verhoogde intenmsiteit (burst). Waarschijnlijk heeft een crimineel gecommuniceert dat ik nooit meer zou komen, dit in verband met leugens die ze verspreiden en mensen aan mee laten werken aan stalking. I.v.m. privacy kan ik dit niet opschrijven.
2021-09-29 15:55 Begin van rugkoken (ADS = Active Denial System). Rug weer compleet kapot gekookt (rauw vlees). Veel pijn maar blijven door rennen en klaar (500 Kcal) in 52 minuten
2021-10-01 15:55 Begin van gruwelijk rug koken, duurde ongeveer een half uur.
2021-10-04 16:05 (Tijd ongeveer) Gruwelijk rug koken + wat boer-beams.
2021-10-06 16:05 (Tijd ongeveer) Lock op rug en beperkt rugkoken. Tegelijk keiharde beam op linkerbovenbeen-voor (dus niet achter), kan ook van zijkant komen. Duurde ongeveer 10 minuten, daarna ging het weg, op het einde voelde ik niets meer. Rugkoken was niet heftig, hield na zo’n 10 minuten op.
2021-10-08 15:35 Direct na begin in rug beschoten met laser-achtig wapen, geen kookbeams. Daarna weer een tijd rustig. Rond 16:20 weer een paar keer in rug geschoten. Ditmaal met interval gelopen. Ook 2-3 minuten met 10 km/uur. Niet eerder gedaan. Nog steeds voortgang! Klaar na 51 minuten.
2021-10-11 15:35 Schieten in linkerkuit. Heftig maar ben gewoon doorgelopen. Na zo’n 10 minuten ging de pijn weg. Later nog boer-beams om te reageren.
2021-10-13 15:35 Kort rug koken en boer-beams.
2021-10-15 16:05 Rugkoken en tegelijk linkerbovenbeen voor een hard schot. Pijn maar kon wel blijven doorlopen. Na een tijdje ging het weg. Rugkoken stopte ook na een paar minuten. Nadat ik 400 Kcal had gelopen begon het rugkoken weer, maar duurde niet langer dan +- 5 minuten. Ook nog een scheet-beam toen iemand bij de Milon een apparaaat schoonmaakte dat dicht bij mij stond. Kon de scheet niet echt inhouden.

Ik ben hier gestopt met noteren maar ben nog tot begin november 2021 geweest. Daarna kon je niet meer want had je een QR-code nodig en die heb ik niet want ik doe niet mee aan de test-maatschappij. Maar na het opheffen van de maatregelen eind februari 2022 ben ik weer gegaan. Hieronder de eerste notities.

Ik moet ook nog vertellen dat elke nacht mijn voeten worden gekookt. Dit is al jaren aan de gang. Het effect is dat ik 's-morgens bij het opstaan vaak nauwelijks kan lopen. En het onderste deel van mijn benen, zeg maar zo'n 20-30 cm vanaf de grond, zijn ook 'verkleurd' naar donkerder gevlekt. En nee, ik draag nooit sokken.

Datum Tijd Omschrijving
2022-02-26 13:00 Geen aanvallen geconstateerd.
2022-02-27 13:00 Al vrij snel voelde ik een 'lock' op mijn rug. Na ongeveer 45 minuten begon het rugkoken, ook eenmaal koken/schieten op linkerkuit, maar geen schade.
2022-03-01 8:10 Al vrij snel redelijk gruwelijk blijvend rugkoken. Gewoon doorgelopen op de loopband. Ook een paar keer een boerbeam (bv als er iemand binnenkwam of wegging).
2022-03-03 02:00 Was rond 23:30 naar bed gegaan. Zoals vaker werd ik gebeamd in anus. Maar het was niet dusdanig, dus ben in slaap gevallen. Rond 02:00 werd ik wakker van de pijn. Ik ken deze pijn want dit hebben ze heel veel vaker gedaan. Mijn anus werd weer bewerkt. Het gevolg is een soort van acute blinde darm ontsteking, je hebt het gevoel dat je darmen worden gedraaid, maar eigenlijk voel je dat niet want je voelt alleen maar een onmenselijke pijn. Na eerst boven in het trapgat mezelf overeind te houden, ik was duizelig van de pijn, en was bang flauw te vallen. Uiteindelijk de trap af naar de toilet. Daar zakte uiteindelijk de pijn een beetje, terwijl ik werd beschoten met boerbeams. Weer later naar de bank gestrompeld en daar gaan liggen. Na een half uur was de pijn dragelijk geworden en ben ik weer naar boven gegaan.
Waarom schrijf ik dit hier op? Omdat de bedoeling van deze behandeling is dat ik de volgende dag niet naar de sportschool ga. Ik kon niet in de ochtend, was nog onvoldoende hersteld. Maar in de middag ben ik toch gegaan.
2022-03-03 14:15 Na een half uur lock op rug, en boerbeams. Zachtjes rugkoken. Gewoon doorgelopen op de loopband. Later rond 15:15, op tweede toestel links achter, waar ik altijd gebruik van maak, enorme knal in rug, op lichaam, tijdens zitten op toestel en drinken. Deze aanval was identiek aan wat eerder eind 2021 meemaakte (maar ik noteerde toen niet meer). Hoesten maar kon het beheersen.
2022-03-04 22:40 Na een heleboel andere aanvallen, wordt op dit moment mijn rug gekookt en mijn rechterkuit bewerkt. Tsja, ik ga morgen weer naar de sportschool.
2022-03-05 13:30 Na een tijdje lock op rug. Licht rugkoken. Af en toe boerbeam, kon niet altijd inhouden.

Een week niet geweest omdat ik weer een of ander griepachtig iets had, wel heftig. Ik heb dit volgens mij via een familielid opgelopen, die werd vier dagen eerder ziek dan ik.

Datum Tijd Omschrijving
2022-03-12 00:00 Ik heb het plan om deze dag weer naar de sportschool te gaan. Maar dat moet uiteraard voorkomen worden. Dus ben ik na het naar bed gaan zo'n 2-3 uur gruwelijk gemarteld. De marteling bestond uit keiharde boerbeams, en tegelijk enorm zware kookbeams, of was het boeren het gevolg van het koken? Mijn lichaam brandde maar ik ben in mijn bed gebleven zoals altijd.
Ook, zoals altijd bij een dergelijke behandeling, word je op een gegeven moment kortademig, begin je te hijgen. Ook na een tijdje droog je uit, kan je moeilijker slikken.
Maar boven alles, maximum pijn, what else is new.
2022-03-12 13:00 Hele programma afgewerkt, bijna 2 uur bezig geweest. Ongeveer driemaal een zware boerbeam, gesync met gebeurtenissen. Verder niet. Was moe maar ging best wel ok. Bv loopband 400 Kcal in 48 mins.
Aantal dagen niet genoteerd. Uitsluitend lichte belaging zoals boerbeams.
2022-03-19 00:00 De hele nacht uit slaap gehouden. In het begin kortstondig keihard beamen n linkeronderbeen.
2022-03-19 10:30 Rond 11:00 beam in linkerbeen. Verder geen problemen. Kon langdurig lopen met 9km/uur.
2022-03-21 09:00 Rond 09:30 harde beam in linkerbovenbeen. Doorgelopen. Af en toe boerbeam.
2022-03-23 00:00 Martelen in bed. Uit slaap houden. Gedachten forceren. Beamen in onderbenen, krab/drukbeam in gezicht. In oog, onder neus, zoals regelmatig. Beperkt rug koken.
2022-03-26 13:15 In de nacht weer wakker gehouden. Ook worden knieen gekookt naast onderbenen en voeten, rug, enz. Rond 13:30 terwijl op loopband schieten in linkerkuit. Pijnlijk maar doorgelopen. Vanaf 13:45 terwijl op loopband rugkoken, behoorlijk hard. Paar keer harde boerbeam met brandplek op rug. (op woensdag en donderdag hiervoor heb ik buiten gelopen. Vliegtuig boven me, vnl. boerbeams.
2022-03-29 08:00 Ongeveer (niet zeker). Na een tijdje beam in linkerknie. Pijnlijk maar doorgelopen.
2022-03-31 10:00 In de nacht weer wakker gehouden. Wakker geworden van enorm langdurige keiharde erectie midden in de nacht. Ongetwijfeld had dit te maken met het feit dat ik voor het slapen nog even op pornhub keek. Dat doe ik eigenlijk bijna nooit, kijk wel eens op 8muses, maar ook niet bepaald elke dag. Ook langdurig keelkoken vanaf moment naar bed gaan (dit was een tijdje weg maar is weer terug). Rond 10:15 lock voelbaar op rug terwijl op loopband. Niet veel later boerbeam. Verder, rede lijk rustig. Goed getraind.
Aantal dagen niet genoteerd. Uitsluitend lichte belaging zoals boerbeams.
2022-04-20 15:30 Buiten hardlopen. Route: Rotonde Huibergen, richting camping, bos in, heide oversteken, einde rechts, Putseweg oversteken, eerste rechts, pad door manage/paarden, weg naar Ossendrecht oversteken, bos in, einde naar recht en links weer de Putseweg op, bij Hoogerheide naar rechts, langs zwembad, einde naar rechts, lopen op voetpad langs voetbal, Huibergewegse weg oversteken. Thuis.
Een groot deel van de weg beschoten en vnl. gekookt, rugkoken, redelijk heftig. Vliegtuig ergens boven me.
2022-04-21 23:00 Naar bed. Hele nacht wakker gehouden, groot deel van de nacht gruwelijk gemarteld. Vnl. onderbenen, maar ook beams in gezicht, lichaam. 4-5 maal uit bed geweest. Moeilijk met lopen, instabiel.
2022-04-21 16:10 Buiten hardlopen. Route zelfde als gisteren.
Een groot deel van de weg beschoten en vnl. gekookt, rugkoken, redelijk heftig. Vliegtuig ergens boven me. Ook schieten in kuiten maar onnauwkeurig en geen schade.
2022-04-21 17:30 Na afloop continu koken vnl. via rug. Redelijk heftig.
Nog even ter verduidelijking. Ik schrijf hier alleen de belaging voor/na en tijdens het sporten. De belaging is de hele aanwezig.

Verhalen: Belaging - Elektromagnetisch martelen quotes

Sommige dingen komen bij je op als je levend gekookt wordt, zoals het onderstaande.

Zingen als: My Bonnie Lies Over the Ocean

My body is cooked into pieces,
My body is cooked into toast,
My body is cooked into pieces,
Oh give back my body to me.
Give back, oh give back,
Oh give back my body to me, to me.
Give back, oh give back,
Oh give back my body to me

In een restaurant (of zo maar ergens):

How do you like Peter today: rare, medium or well done

Even wat fastfood:

Kentucky Fried Peter

Over vliegtuigen en satellieten:

Hoog Sammie kijk omhoog Sammie

Mind control to Major Tom

In Nederland kennen we heel erg veel organisaties die zich met veiligheid bezighouden, het is ongekend. De namen van deze organisaties veranderen in de loop van de tijd. Bijvoorbeeld vraag ik mij of de NCTV over 5 jaar nog steeds NCTV heet. Ik snap dat veiligheid erg belangrijk is maar de manier waarop het in Nederland is georganiseerd heeft iets sinisters. Het is zo opgezet dat je op het eerste gezicht geen idee hebt waar je moet beginnen.
Maar uiteindelijk kom je toch bij een aantal organisaties uit zoals de AIVD, Politie, Zorg-en Veiligheidshuizen, enz. Als ik tijd heb maak ik hier een diagram van.

 • AIVD: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • DSI: Dienst Speciale Interventies  

  De Dienst Speciale Interventies (DSI) is in Nederland de overkoepelende dienst die de leiding heeft bij nationale operaties van de speciale eenheden van politie en defensie. De DSI is op 1 juli 2006 opgericht en is ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. De DSI is in staat om een snelle en adequate respons te geven bij een terroristische aanslag of andersoortige gewelddadige verstoringen van de openbare orde en veiligheid waarvoor de reguliere politie onvoldoende toegerust is.
  Personeel van de DSI wordt - op vrijwillige basis - gerekruteerd uit de gelederen van politie en defensie.

  Links/referenties:

 • MIVD: Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • RIEC-LIEC: Regionale Informatie- en Expertise Centra en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum  

  RIEC = Samenvoeging van Taskforce en RIEC.

  Tien Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) richten zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ze verbinden informatie, expertise en krachten van de verschillende overheidsinstanties. Daarnaast stimuleren en ondersteunen de RIEC's en het LIEC de publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning.

 • TCI: Team Criminele Inlichtingen  

  Informatie van: TCI: Team Criminele Inlichtingen

  Een Team Criminele Inlichtingen (TCI) is een onderdeel van onder meer de regionale eenheden van de Nationale Politie en houdt zich bezig met het verzamelen van inlichtingen over strafbare feiten en verdachten. Deze diensten ontstonden vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw onder de naam Criminele Inlichtingendienst (CID) en heetten van 1993 tot 2013 Criminele Inlichtingeneenheden (CIE). Daarnaast is er bij elke regionale eenheid van de politie een Regionale Inlichtingendienst (RID), die voor de AIVD bepaalde taken uitvoert en inlichtingen verzamelt.

  De taak van een Team Criminele Inlichtingen is het verzamelen, registreren en analyseren van informatie over strafbare feiten en verdachten. Als enige politieonderdeel mogen zij daarbij gebruikmaken van informanten, te weten mensen die anoniem informatie aan de politie verstrekken. Informatie van het TCI heeft daarom in het strafproces geen bewijskracht maar kan wel bijdragen aan een verdenking op grond waarvan een opsporingsonderzoek gestart mag worden. De werkzaamheden van het TCI zijn aan strikte regels gebonden, onder andere vastgelegd in de Wet politiegegevens en de CIE-regeling.

  In Nederland is er een TCI bij elke regionale eenheid van de politie, alsmede bij:

  • de Landelijke Eenheid (LE)
  • de Koninklijke Marechaussee (KMar)
  • de Rijksrecherche

  Het eerste contact met een TCI verloopt via een speciaal telefoonnummer van het Team Nationale (Criminele en Openbare Orde) Inlichtingen (TNI), dat onderdeel is van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie van de Landelijke Eenheid.[1]

  Bovendien is er een TCI bij de vier Bijzondere Opsporingsdiensten:

  • de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  • de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst – Economische Controledienst (FIOD)
 • ZVH: Zorg- en Veiligheidshuizen  

  Doelstelling Het gezamenlijk belang van de partners is het voorkomen en oplossen van problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Concreet betekent dit dat we samen met onze partners werken aan het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Doelgroepen waarop we ons richten zijn onder meer de veelplegers, notoire overlastveroorzakers en ex-gedetineerden. De partners pakken casussen op die iedere partner afzonderlijk niet kan oplossen en waarvoor een integrale aanpak noodzakelijk is. Er wordt onder meer ingezet op recidivevermindering en gedragsverandering.

  Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten (ZVH) is opgericht in 2005. Het is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten in West-Brabant en Zeeland, Openbaar Ministerie, politie en instellingen op het gebied van zorg, veiligheid, welzijn en justitie. De focus in de samenwerking ligt op complexe veiligheidscasuïstiek.

  Partners:

  • Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  • GGZ: Geestelijke gezondheidszorg
  • Politie
  • Jeugzorg Nederland
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
  • Openbaar Ministerie
  • Dienst Justitiele Inrichtingen Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Raad voor de Kinderbescherming Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Reclassering Nederland
  • Verslavingsreclassering
  • Leger des Heils
  • Samenwerkende zorg-en veiligheidshuizen
  • Veilig Thuis
 • NCTV: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid  

  De NCTV is de voortzetting van de in 2004 opgerichte Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb).

 • CT Infobox: Contraterrorisme Infobox  

  Valt onder NCTV. De CT Infobox is een samenwerkingsverband van partijen binnen het veiligheids-, opsporings- en inlichtingendomein. Zij hebben hun krachten gebundeld om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van terrorisme.

  • AIVD: Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdienst
  • MIVD: Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
  • Landelijke Eenheid van de politie
   Tot 2013 KLPD: Korps landelijke politiediensten
  • KMar: Koninklijke Marechaussee
  • IND: Immigratie- en Naturalisatiedienst
  • FIOD-ECD: Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst-Economische Controledienst
  • OM: Openbaar Ministerie
  • FIU-NL: Financial Intelligence Unit - Nederland
  • Inspectie SZW
  • NCTV: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Landelijke Eenheid (van de politie)  

  Sinds 2012.

 • KMAR: Koninklijke Marechaussee  

  Onderdeel van Defensie.

 • ESS: Expertise-unit Sociale Stabiliteit  

  Onderdeel van: Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • het CCV: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
 • VAR: VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam  

  De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

 • RID: Regionale Inlichtingendienst  

  Elke regionale eenheid van de politie heeft een:

  • Regionale Inlichtingendienst

  Regionale Inlichtingendiensten zijn in veel gevallen de uitvoerende organen van de AIVD. De meeste informanten worden door medewerkers van deze diensten gerund, die vervolgens aan de AIVD rapporteren.

 • RSIV: Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid  

  Het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) is een samenwerkingsverband van en voor de veiligheidspartners binnen de eenheid Den Haag. Het gaat om 27 gemeenten, de politie en het OM.

 • TDM: Team Dreigingsmanagement van de Landelijke Eenheid  

  Dit is een samengesteld team bestaande uit de volgende personen/diensten:

  • Politie
  • GGZ
  • KMar
  • SPV-er: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Veilig Thuis  

  Voorheen: AMK: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.

3.1 AIVD: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Even zoeken op internet levert onder andere op:

 • Computers manipuleren
  ... de vegan streaker, die in Nederland bekendheid kreeg met het verstoren van een tv-show van Paul de Leeuw en later werd gepakt voor gewelddadige acties, op afstand permanent in de gaten is gehouden door de geheime dienst via een geprepareerde laptop, waarmee de AIVD rechtstreeks 'meekeek' bij letterlijk alles wat hij uitspookte ...
  AIVD-infiltrant Paul Kraaijer
  werkgroepcaraibischeletteren.nl
  6 juni 2011
 • Onjuiste informatie verspreiden
  ... Niet onbelangrijk: het ambtsbericht mist volgens de CTIVD 'focus op de gedragingen die (..) de democratische rechtsorde kunnen ondermijnen'. Onjuiste duiding van minder relevante zaken draagt volgens de toezichthouder wel onterecht bij aan het 'zorgwekkende karakter' ervan.
  AIVD over Haga Lyceum: terecht, slordig, onrechtmatig of doodzonde?
  republiekallochtonie.nl
  9 december 2019
 • Wapens leveren aan terroristen
  ... Nu denkt een aantal verdachten van de Hofstadgroep te weten wie de AIVD-informant is: de vrijdag opgepakte B. Deze heeft volgens hen de handgranaat geleverd die vorig jaar op 10 november naar het arrestatieteam werd gegooid in het Haagse Laakkwartier.
  Hofstadgroep denkt te weten wie verrader is: B.
  Volkskrant
  31 oktober 2005
 • Mobiele telefoons verstoren, voertuigen saboteren
  ... Zo proberen we hun actie te verstoren', zegt een woordvoerder van de AIVD. 'Maar in de toekomst willen we meer doen, bijvoorbeeld het verkeer tussen mobiele telefoons verstoren, vervoermiddelen saboteren of explosieven onklaar maken.'
  AIVD wil banden gaan lek steken en telefoons verstoren
  Trouw
  29 april 2005
 • AIVD teruggefloten voor afluisteren journalisten
  Eindhovens Dagblad
  21 juni 2006

3.2 RID: Regionale Inlichtingendienst

Van de pagina:


...
De Regionale Inlichtingendienst werkt vaker met informanten. Milieu-activisten, neofascisten en voetbalsupporters worden benaderd door rechercheurs, met het verzoek informatie te verstrekken over mensen in hun omgeving. Daarvoor kunnen ze een vergoeding krijgen. De dienst probeert via informanten goed opde hoogte te zijn van ontwikkelingen in vermeende risicogroepen. Dan kan men ingrijpen als dat nodig is.

Ieder politiekorps heeft een aantal RID'ers in dienst. Ze werken doorgaans in een apart gedeelte van het politiebureau, dat voor anderen niet toegankelijk is.

De mensen van de RID verzamelen informatie voor de politie en de AIVD. De geheime dienst wordt op de hoogte gebracht van activiteiten die de rechtsstaat bedreigen. De politie wordt alleen geïnformeerd als de openbare orde mogelijk verstoord wordt.
...

Links/referenties:

3.3 RIEC-LIEC

Ik heb geen mening over het onderstaande maar heb de afgelopen twee jaar Jeroen Pols een aantal maal in actie gezien denk dat hij gedegen werk levert. Het is zinvol zijn brieven hieronder te lezen.

Van de pagina:

'Het RIEC is een niet-bestaand bestuursorgaan dat geen wettelijke basis heeft. Dit samenwerkingsverband van verschillende bestuursorganen en overheidsdiensten neemt op basis van niet-bestaande bevoegdheden het besluit om de heer Engel en Fort Oranje te ontnemen. Ontnemingsvorderingen kent het Nederlandse recht uitsluitend in de context van strafrechtelijke veroordelingen. Dat hier besloten is om een burger en een onderneming te ontnemen uitsluitend omdat binnen dit geheime overleg besloten is dat deze subjecten zich bezighouden met niet nader gedefinieerde ongewenste activiteiten, is ongekend in een rechtsstaat. Deze bestuurders hebben de kaders en regels van de rechtstaat ver achter zich gelaten. Deze besluitenlijst laat zien dat dit samenwerkingsverband zich boven wet- en regelgeving gesteld heeft. Deze subjecten zijn daarmee uitgeleverd aan de willekeur van een samenwerkende groep bestuursorganen en overheidsdiensten. Het hier bestreden besluit past in de hier gekozen aanpak, en dient in de context van deze afspraken beoordeeld te worden.'

Links/referenties:

3.4 TCI: Team Criminele Inlichtingen

Teksten uit documenten, zie Links/referenties.

Het CID-werk bestaat voor een groot deel uit het onderhouden van contacten met informanten. Dit gebeurt door twee runners per informant. De CID-chef heeft het laatste woord over de met de informant te maken afspraken en heeft de eindverantwoordelijkheid voor het runnen van de informanten.

Binnen elke CID zijn in ieder geval runners, misdaadanalisten en administratief personeel werkzaam.
Een runner is de contactpersoon van een informant bij de CID.
De omvang van een CID varieert van 5 tot ruim 80 personen, al naar gelang onderdelen als het OT en het STO organisatorisch onder de CID vallen. De CID-chef vertegenwoordigt de CID naar buiten. Hij verstrekt de criminele inlichtingen, zowel binnen als buiten het korps, en voert overleg met de chef van de tactische recherche over de te gebruiken informatie.
CID-rechercheurs zijn politie-ambtenaren in de rang van hoofdagent of brigadier.
Deze politieambtenaren dienen een zekere recherche-ervaring te hebben. De opleiding van CID-rechercheurs bestaat uit een sedert 1986 gegeven module Criminele inlichtingendiensten op de Rechercheschool. Deelname aan de cursus is niet verplicht gesteld voor CID-rechercheurs.

'Regelmatig kwamen en komen tips binnen bij de CID-en over personen, die niet aan het criterium van CID-subject voldeden, of althans van wie dit (nog) niet kon worden vastgesteld. Voor de opslag van dit type informatie is een nieuwe mogelijkheid geopend door middel van een zogenaamde 'grijze-veld'-register. Noot De doelstelling van dit register is het beantwoorden van de vraag of de desbetreffende persoon als CID-subject kan worden aangemerkt. Als niet binnen zes maanden kan worden vastgesteld dat iemand moet worden aangemerkt als CID-subject, moeten de betreffende gegevens uit het register worden verwijderd (artikel 18, eerste lid CID-regeling 1995). De verwijderde gegevens behoren direct te worden vernietigd, tenzij deze in samenhang met andere gegevens voldoende grond vormen om de geregistreerde als CID-subject aan te merken.'

Links/referenties:

Uit het document:


...
Werkwijze TCI
De kerntaken van een Team Criminele Inwinning (TCI) bestaan uit de acquisitie van bronnen, het runnen van informanten, het verifiëren en verwerken van ingewonnen informatie en het analyseren van bronnen.
...

3.5 NCTV: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Links/referenties:

3.6 TDM: Team Dreigingsmanagement van de Landelijke Eenheid

Doel: doorgeleiding naar de zorg en/of risicoreductie (dreigingsmanagement)

Links/referenties:

Organogram

Om een beeld te krijgen wie welke dingen uiteindelijk doet is het eerst nodig de diverse organisaties beter in kaart te brengen.

Organogram politie

Onderstaande informatie staat op politie.nl en wikipedia.nl. Hier en daar aangevuld met informatie aanwezig op het internet. Zie ook:

 • Politie
  • Korpsleiding
  • Landelijke Eenheid
   Zeven diensten:
   • Dienst Landelijk Operationeel Centrum
    Het Operationeel Centrum vormt het hart in de aansturing van alle actuele operaties en zorgt voor overzicht en samenhang. Daartoe beschikt het Operationeel Centrum permanent over een volledig en actueel operationeel beeld: wat speelt er in de maatschappij en welke mensen en middelen heeft de politie beschikbaar? Zo kan het Operationeel Centrum eventueel bijsturen en de slagkracht van de politie afstemmen op de veiligheidssituatie van dat moment.
   • Dienst Landelijke Recherche
    De Dienst Landelijke Recherche bestrijdt zware en georganiseerde criminaliteit. Maar ook specifieke fenomenen zoals kinderporno, milieucriminaliteit, terrorisme en high tech crime. Daarnaast is de dienst de officiële, nationale opsporingsinstantie als Nederlanders – of Nederlandse eigendommen buiten onze landsgrenzen – betrokken raken bij of het doelwit zijn van aanslagen of activiteiten van de zware, georganiseerde criminaliteit.
   • Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO)
    De Dienst Landelijke Informatieorganisatie verricht specifieke, landelijke taken zoals internationale informatie-uitwisseling en nationale informatiecoördinatie. De dienst zorgt tevens voor overzicht en inzicht in de (inter)nationale veiligheidssituatie ten behoeve van het operationele politiewerk. Verder fungeert de dienst binnen de politie als loket voor onder meer:
    • Europol
    • Interpol, en
    • Nederlandse liaison officers die namens de politie in het buitenland werken.
    Onder deze dienst vallen ook:
    • Team Speciale Getuigen (TSG)
    • Team Nationale Inlichtingen (TNI), en
    • De Landelijke Informatie Dienst WIV.
    Onderdelen:
    • Leiding dienst
    • Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum
    • Landelijke Informatie
    • Informatie Knooppunt Infrastructuur
    • Informatie Knooppunt Bewaken en Beveiligen
    • Informatie Knooppunt Landelijke Recherche
    • Informatie Knooppunt Landelijke Operationele Samenwerking
    • Inwinning
    • WIV
    • Analyse en Onderzoek
    • Business Intelligence en kwaliteit
   • Dienst Specialistische Operaties (DSO)
    De Dienst Specialistische Operaties levert operationele ondersteuning en hoogwaardige (technologische) vernieuwing aan de Nederlandse politie. Het gaat daarbij om afgeschermde operaties zoals werken onder dekmantel en getuigenbescherming, het afluisteren van bijvoorbeeld telefoongesprekken, maar ook om beredenen, speur- en specialistische dieren.
    Onderdelen onder andere:
    • Leiding dienst
    • Frontoffice
    • Keuringsdienst
    • Het Digital Intrusion Team (DIGIT)
     In Nederland zijn politie en justitie wettelijk bevoegd om heimelijk en op afstand computers binnen te gaan voor de opsporing van ernstige delicten. Het Digital Intrusion Team (DIGIT) van de Landelijke Eenheid, Dienst Specialistische Operaties, is het enige team dat deze bevoegdheid heeft. Het team bestaat uit medewerkers van de (regionale) politie-eenheden, de Koninklijke Marechaussee en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.
    • Afdeling Afgeschermde Operaties (AO)
     Onderdelen:
     • Team Werken Onder Dekmantel (WOD)
      Dit politieteam doet undercoveroperaties. Er werken zo'n 300 mensen. Dat zijn:
      • undercoveragenten
      • begeleiders
      • IT-experts
      • psychologen
      • juristen
      Het team opereert volledig afgeschermd van andere politieonderdelen.
    • Interceptie en Sensing (I&S)
    • Technologische Ontwikkeling en Expertise
    • Beredenen
    • Speur- en Specialistische Dieren
    • Landelijk Forensisch Servicecentrum.
   • Dienst Infrastructuur
    De Dienst Infrastructuur bestrijdt de onveiligheid en criminaliteit op de Nederlandse hoofdinfrastructuur: op de snelweg, het water, het spoor en in de luchtvaart. De dienst biedt verder luchtsteun om de slagkracht van de politie te verhogen.
   • Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB)
    De politie bewaakt en beveiligt personen, objecten en diensten op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Deze beveiligingsmaatregelen zijn goed op elkaar afgestemd. Naarmate de dreiging groter is of de beveiligingsopdracht ingewikkelder, nemen ook de te nemen maatregelen toe. In zulke situaties krijgt de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging een prominentere rol en levert ondersteuning met specifieke expertise en bijzondere inzetmiddelen. Dit doet de dienst in nauwe samenwerking met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het Openbaar Ministerie.
    De DKDB bestaat uit twee operationele units plus een ondersteunende dienst:
    • Unit Diplomatieke Beveiliging
     De operationele Unit Diplomatieke Beveiliging (DB) is belast met de uitvoering van persoonsbeveiliging van aangewezen Nederlandse politici, ambassadeurs, diplomaten en buitenlandse te beveiligen personen waarbij sprake is van dreiging tegen het leven of fysieke integriteit, of om protocollaire redenen. Daarnaast voert de eenheid persoonsbegeleiding en objectbeveiliging uit en geven medewerkers gevraagd en ongevraagd beveiligingsadviezen. Te beveiligen personen zijn onder andere de ambassadeurs van Israël en de Verenigde Staten, maar ook officieren van justitie, burgemeesters, wethouders en bedreigde politici.
    • Unit Koninklijke Beveiliging
     Aangewezen leden van het Koninklijk Huis en gasten van de leden van het Koninklijk Huis worden op wettelijke grondslag 24 uur per dag beveiligd. Dat gebeurt in binnen- en buitenland, tijdens functiegerelateerde (protocollaire) werkzaamheden en evenementen, maar ook in privéomstandigheden van de te beveiligen leden van het Koninklijk Huis. De dienst past zich zo veel mogelijk aan aan de wensen van de te beveiligen personen. Dit vraagt een grote mate van flexibiliteit en improvisatievermogen van de medewerkers. Leden van het Koninklijk Huis kunnen de plannen voor hun dagindeling immers plotseling veranderen; zo kan een activiteit die al tot in de puntjes is voorbereid, op het laatste moment worden afgeblazen. De DKDB streeft naar een vast beveiligingsteam voor de koninklijke familie, omdat de leden levenslang worden bewaakt. De Unit Koninklijke Beveiliging (KB) is belast met de uitvoering van persoonsbeveiliging en objectbeveiliging en het geven van beveiligingsadviezen. Door de unit te beveiligen personen zijn onder anderen koning Willem-Alexander, koningin Máxima, de Prinses van Oranje (Amalia), de prinsessen Alexia en Ariane, prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.
    • Unit Operationele Ondersteuning
     De Unit Operationele Ondersteuning (OO) ondersteunt de operationele units en bestaat uit verschillende teams.
   • Dienst Speciale Interventies (DSI), ook wel de antiterreureenheid van de politie
    De Dienst Speciale Interventies bestrijdt alle vormen van ernstig geweld en terrorisme. De Aanhoudings- en Ondersteuningsteams van de politie zijn een onderdeel van deze dienst. Zij treden op als redelijkerwijs mag worden verondersteld dat er sprake is van omstandigheden die levensbedreigend zijn voor de politie of anderen.
    De DSI is in staat om een snelle en adequate respons te geven bij een terroristische aanslag of andersoortige gewelddadige verstoringen van de openbare orde en veiligheid waarvoor de reguliere politie onvoldoende toegerust is.
    Personeel van de DSI wordt - op vrijwillige basis - gerekruteerd uit de gelederen van politie en defensie.
    Er zijn 4 speciale eenheden:
    • Aanhoudings- en Ondersteuningseenheden (AOE'en)
     Houden vuurwapengevaarlijke of van terrorisme en grof geweld verdachte mensen aan en beëindigen een criminele situatie. Een AOE bestaat uit regiopolitie en marechaussee. Aanhoudingshonden helpen de eenheid bij het aanhouden van verdachten. In moeilijke situaties biedt de aanwezigheid van een aanhoudingshond extra veiligheid voor het team.
    • Unit Interventie (vroeger: Bijzondere Bijstandseenheid - Snelle Interventie Eenheid)
     Voert kleine operaties uit met een hoog risico. Het risico is hoog vanwege explosieven of zware vuurwapens. Deze eenheid kan ook uitrukken als er een risico is dat een verdachte zichzelf opoffert. Of bij een dreiging met gevaarlijke stoffen (CBRN). De Unit Interventie bestaat uit personeel van Defensie en politie.
    • Unit Interventie Mariniers (UIM)
     Onder meer gespecialiseerd in grootschalige, offensieve en ingewikkelde terreuracties. Op land, in de lucht, op en onder water. De UIM komt in actie als de capaciteit van de Unit Interventie niet genoeg is. Net als bij de AOE’en ondersteunen aanhoudingshonden de acties van de UIM.
     De UIM is verantwoordelijk voor 4 soorten bijzondere objecten:
     • grote, specifieke gebouwen
     • boorplatformen
     • ferry’s
     • grote vliegtuigen.
     De UIM bestaat uit militairen van de special operations forces Korps Mariniers (MARSOF) en werkt samen met de marechaussee en het ministerie van Justitie en Veiligheid.
    • Unit Expertise en Operationele Ondersteuning (UE&OO)
     Hieronder vallen de scherpschutters van de DSI. Zij kunnen op lange afstand tegenstanders uitschakelen. Politie en Defensie leveren allebei de helft van de scherpschutters.
  • Regionale Eenheid (10x)
   • Eenheidsstaf
   • Vijf diensten:
    • Dienst Regionaal Operationeel Centrum
     De Dienst Regionaal Operationeel Centrum vormt de schakel tussen de organisatie en de taken die de politie 'op straat' verricht. De dienst bestaat uit de meldkamer en het regionale informatieknooppunt voor actuele informatie.
    • Dienst Regionale Recherche
     De Dienst Regionale Recherche onderzoekt criminele samenwerkingsverbanden en delicten met een hoge impact op het slachtoffer. De dienst richt zich op thema's zoals milieu, fraude, zeden, kinderporno, mensenhandel en cybercrime. Verder is de regionale recherche verantwoordelijk voor toezicht en handhaving met betrekking tot de vreemdelingenwetgeving en ondersteunt de dienst de eenheidsopsporing op het gebied van observatie, interceptie en forensische, financiële en digitale opsporing.
    • Dienst Regionale Informatieorganisatie (DRI of RIO)
     De Dienst Regionale Informatieorganisatie voorziet de eenheid van actuele informatie voor de uitvoering en aansturing van het politiewerk. Dit gebeurt onder meer door het verzamelen van informatie, het maken van (dreigings)analyses en het geven van adviezen.
     Een RIO omvat onder meer:
     • Een Team Criminele Inlichtingen (TCI)
     • Een Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI).
      Deze is afgesplitst van de RID, die nu alleen nog voor de AIVD werkt en RID-WIV genoemd wordt.
      Het Team Openbare Orde Inlichtingen wint informatie in met het oog op (potentiële) ernstige verstoringen van de openbare orde. Daarbij zoekt de politie naar informatie over bewegingen en activiteiten van groepen van personen die mogelijk tot ernstige openbare ordeverstoringen kunnen leiden. (...) De informant mag niet onder druk worden gezet.
    • Dienst Regionale Operationele Samenwerking
     De Dienst Operationele Samenwerking bestaat uit ondersteunende afdelingen. Zo houdt de afdeling Conflict- en Crisisbeheersing zich onder andere bezig met politiezorg tijdens evenementen en de organisatie van de mobiele eenheid. En in het Regionaal Servicecentrum beantwoorden medewerkers bijvoorbeeld niet-spoedeisende telefoontjes van burgers die 0900-8844 bellen.
    • Dienst Bedrijfsvoering Regionale Eenheid
     Een beperkt gedeelte van de bedrijfsvoering organiseert de politie in de Dienst Bedrijfsvoering Regionale Eenheid. Het gaat dan om de activiteiten die direct te maken hebben met het operationele politiewerk, zoals woordvoering en de inroostering van medewerkers.
   • Districten
    Elke regionale eenheid is verdeeld in districten en elk district in meerdere robuuste basisteams. Districten overbruggen de afstand tussen het regionale niveau van de eenheid en het lokale niveau van de robuuste basisteams.
    • De districtsrecherche
     De districtsrecherche zorgt voor de aanpak van delicten met een hoge impact op het slachtoffer, zoals fraude, zeden en jeugdcriminaliteit. Ook ondersteunen deze rechercheurs de robuuste basisteams, bijvoorbeeld bij de bestrijding van veelvoorkomende criminaliteit zoals woninginbraak en de aanpak van criminele jeugdgroepen.
    • Het flexteam
     Het flexteam werkt probleemgericht en levert tijdelijk medewerkers aan basisteams die extra capaciteit nodig hebben voor opsporing of handhaving.
    • Het informatieknooppunt.
     Het informatieknooppunt zorgt 24 uur per dag voor actuele informatie.
    • Robuuste basisteams
     Een robuust basisteam werkt voor een hele gemeente, een deel van een (grote) gemeente of voor meerdere (kleinere) gemeenten. Het team voert de kerntaken van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen. Elk basisteam telt ten minste één opsporingsmedewerker die ondersteunt bij de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit. Waar nodig werkt het robuuste basisteam samen met andere teams binnen het district, met de districtsrecherche en met externe partners op lokaal niveau, zoals gemeentes, reclassering en jeugdzorg.
  • Politiedienstencentrum
   De bedrijfsvoering van de politie

Andere:

 • CTER
  Het cluster Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) is in 2017 opgericht. Dit is een samenwerking tussen:
  • Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO)
  • Dienst Specialistische Operaties (DSO)
  • Dienst Landelijke Recherche (DLR)
 • Dienst Executieve Ondersteuning (DEO)
  Wijkteams kunnen verder een beroep doen op bureau Flexibiliteit van de dienst Executieve Ondersteuning (DEO). Dit bureau levert op uitzendbasis politiesurveillanten die vooral worden ingezet om meer blauw en daarmee meer toezicht op straat te krijgen. Surveillanten worden ingezet voor een periode die nodig is om een bepaald probleem te tackelen. Aan de verschillende wijkteams zijn steeds acht tot vierentwintig surveillanten werkzaam. Het wijkteam kan bij DEO ook steun aanvragen van ruiters of hondengeleiders.
  De Dienst Executieve Ondersteuning (DEO) van de regiopolitie Amsterdam Amstelland is een steeds groter worden bedrijfsonderdeel. DEO levert onder andere flexibel inzetbaar personeel om de wijkteams en/of districten te ondersteunen. Bij DEO werken agenten en surveillanten welke zeer flexibel inzetbaar zijn, deze opzet is uniek voor de politie in Nederland en levert de hele regio slagkracht op de momenten dat dat het meest nodig is.

Afkortingen diverse politiediensten:

ALI Afdeling Landelijke Informatie
AO Afdeling Afgeschermde Operaties
A&O Afdeling Analyse en Onderzoek van de DRIO
DB&B Dienst Bewaken en Beveiligen van de Landelijke eenheid
BVH Basisvoorziening Handhaving
CTER Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering
DLIO Dienst Landelijke Informatieorganisatie van de Landelijke eenheid
DLOC Dienst Landelijk Operationeel Centrum van de Landelijke eenheid
DLOS Dienst Landelijke Operationele Samenwerking van de Landelijke eenheid, zie DSO
DLR Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke eenheid
DR Districtsrecherche
DRIO Dienst(en) Regionale Informatieorganisatie van de Landelijke eenheid
DRR Dienst Regionale Recherche
DSI Dienst Speciale Interventies van de Landelijke eenheid
DSO Dienst Specialistische Operaties
Voorheen: DLOS: Dienst Landelijke Operationele Samenwerking
IKD Informatieknooppunt District
IK DB&B Informatieknooppunt Dienst Beveiligen & Bewaken
IK DI Informatieknooppunt Dienst Infra
IK DLOS Informatieknooppunt Dienst Landelijke Operationele Samenwerking
IK DLR Informatieknooppunt Dienst Landelijke Recherche
IK DRR Informatieknooppunt Dienst Regionale Recherche
LE Landelijke eenheid
LIRC Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum
LOs Liaison officers
OE
OS
OSB
OSC
OSINT Open Source Intelligence
TCI Team Criminele Inlichtingen
TOOI Team Openbare orde Inlichtingen
TGOs Teams Grootschalige Opsporing
VIK Afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten van de politie

Informanten

Er zijn drie verschillende teams die bevoegd zijn informanten in te zetten:

 • het Team Criminele Inlichtingen (TCI),
 • het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) en de
 • Afdeling Inlichtingendienst Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (afdeling ID-Wiv).

Ik heb nagenoeg de gehele tekst van onderstaande Kamerstuk opgenomen omdat het zeer relevant is.


...
Op 5 juni jl. heeft de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid mij verzocht een brief te zenden naar aanleiding van het bericht hoe de politie informanten werft onder klimaatactivisten (Nrc.nl, 4 juni 2019). Ik zet eerst kort uiteen wanneer een activist subject van onderzoek door de politie kan worden. Daarna ga ik in op de vraag waarom de politie informanten kan werven en welke kaders hiervoor gelden.

Inleiding
In het algemeen geldt dat burgers in beeld kunnen komen bij de politie als zij strafbare feiten plegen of beramen of de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren. Daarnaast kunnen zij in beeld komen bij de politie als zij activiteiten ontplooien of dreigen te ontplooien die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid en democratische rechtsorde (de zogenaamde Wiv-taak van de politie).

Informanten en de politie
Sinds de vorming van de Nationale Politie per 1 januari 2013 hebben alle politie-eenheden een eigen informatieorganisatie. Deze bestaat onder meer uit drie verschillende teams die bevoegd zijn informanten in te zetten: het Team Criminele Inlichtingen (TCI), het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) en de Afdeling Inlichtingendienst Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (afdeling ID-Wiv).

Laatstgenoemde afdeling verricht werkzaamheden ten behoeve van de AIVD, die hier verder buiten beschouwing wordt gelaten.

De politie zet heimelijke informatie-inwinning in, omdat een deel van de informatie die van groot belang is voor de taakuitvoering vaak niet door burgers bij de politie uit zichzelf wordt gemeld. Voorbeelden daarvan zijn informatie over gewelddadige confrontaties tussen hooligans; een opdracht aan een huurmoordenaar; een voorgenomen niet-aangekondigde demonstratie van een groep rechts-extremisten of de voorbereiding van een overval. De politie werft informanten vanwege hun specifieke informatiepositie. Heimelijkheid is daarbij noodzakelijk, omdat de informanten die een bijzondere informatiepositie hebben, ernstige fysieke, sociale en/of maatschappelijke schade kunnen oplopen als bekend zou worden dat zij de informatie met de politie hebben gedeeld.

Het Team Criminele Inlichtingen wint inlichtingen in die relevant zijn voor opsporingsonderzoeken en/of veiligheidsbeelden op het gebied van (zware) criminaliteit. Daarbij is het team op zoek naar informatie over personen die zich mogelijk bezig houden met het plegen of beramen van (zware) delicten.

Het Team Openbare Orde Inlichtingen wint informatie in met het oog op (potentiële) ernstige verstoringen van de openbare orde. Daarbij zoekt de politie naar informatie over bewegingen en activiteiten van groepen van personen die mogelijk tot ernstige openbare ordeverstoringen kunnen leiden. Deze informatie wordt gebruikt om dergelijke verstoringen te voorkomen of repressief de orde te herstellen.

Kaders voor de inzet van informanten door de politie
De politie mag gebruik maken van informanten die zichzelf hebben gemeld, maar de politie mag ook mensen actief hiervoor benaderen. Er zijn op voorhand geen algemene wettelijke beperkingen gesteld aan wie de politie mag benaderen. Dit kunnen ook burgers zijn die actief zijn in de politiek. De informant mag niet onder druk worden gezet. De eventuele medewerking van een burger gebeurt altijd op basis van vrijwilligheid en na een gezamenlijke afweging van alle relevante factoren, waaronder veiligheidsrisico’s.

Artikel 3 Politiewet is altijd de grondslag voor de inwinning ten behoeve van de openbare orde en is in veel gevallen ook de grondslag voor (de eerste fase van de) inwinning ten behoeve van de opsporing. Dit betekent dat aan de informant niet gevraagd mag worden een min of meer volledig beeld te verkrijgen van bepaalde aspecten van iemands leven en deze informatie aan de politie te verstrekken. Bij uitzondering en onder strikte voorwaarden kan het Team Criminele Inlichtingen ook informatie inwinnen via een informant op grond van artikel 126v van het Wetboek van Strafvordering (stelselmatige informatie-inwinning door een burger).

Voor het bevragen van informanten en het langs die weg verkrijgen van informatie geldt dat voldaan moet worden aan de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en noodzakelijkheid. Dit volgt voor de openbare orde en strafvordering uit de ongeschreven fundamentele rechtsbeginselen. Verder bevat de Wet politiegegevens (Wpg) nadere waarborgen voor het omgaan met de verkregen informatie.

Voor de taken opsporing en openbare orde gebeurt het verzamelen van inlichtingen met behulp van informanten onder het gezag van het Openbaar Ministerie respectievelijk de burgemeester.

Afsluitend De politie mag pas over gaan tot het benaderen van een burger met het verzoek informant te worden als daartoe voldoende noodzaak en aanleiding is. Hierboven is uiteengezet wat de geldende kaders zijn.

Tot slot kan ik gelet op de vertrouwelijkheid in deze brief niet ingaan op de concrete casus.
...

Uit het document:


...
Kaders
Zowel het TCI als het TOOI verricht zijn werkzaamheden op basis van artikel 3 van de Politiewet 2012. Voorts zijn er ten aanzien van de werkwijze van de afdeling Inwinning nog andere wetgeving en nadere regelingen van kracht. Het wettelijk kader en de uitvoering daarvan hebben betrekking op het verwerken, verstrekken en analyseren van de ingewonnen informatie, alsmede het beheer van de informanten, onder meer vastgelegd in de Wet politiegegevens (Wpg) (zie ook hoofdstuk 5 De Wpg). Nadere regelingen over het verwerken en uitwisselen van de ingewonnen informatie door met name het TCI, de certificering van de informantenrunners binnen het TCI en de wettelijke termijn waarbinnen zij hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, de beveiliging van de werkvertrekken alsmede het daaraan gekoppelde toegangsregime, zijn terug te vinden in het Besluit verplichte politiegegevens (Bpg). Voorts wordt er sturing gegeven aan de werkzaamheden binnen het TCI middels de werkafspraken van het Landelijk Platform CI-officieren.

Voor het werk van het TOOI is sprake van een leemte in wet- en regelgeving. In tegenstelling tot het TCI is er geen vastgestelde regeling voor de inzet van en controle op bevoegdheden van het TOOI. Deze situatie bestond feitelijk al voorafgaand aan de vorming van de nationale politie, toen de openbare-orde-inwinning een taak was van de toenmalige Regionale Inlichtingendiensten (RID). Deze diensten werden gekenmerkt door de zogenoemde ‘dubbele-pettenproblematiek’: door dezelfde RID-functionarissen werd zowel onder aansturing van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en onder het regime van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gewerkt aan bedreigingen van de democratische rechtsorde en onder het bevoegde gezag van burgemeesters aan bedreigingen van de openbare orde. Ook toen was sprake van het ontbreken van wet- en regelgeving voor de openbare-orde-taak. Deze situatie is niet ver- anderd nu het TOOI als zelfstandig onderdeel van de heimelijke inwinning is ingericht binnen de politie.

In de praktijk zijn er bij het TOOI steeds meer landelijke werkafspraken over het werven en runnen van informanten, waarbij veelal naar analogie van de regelgeving en werkafspraken van het TCI gewerkt wordt. Onder aansturing van de landelijke portefeuillehouder Intelligence zijn voorstellen in ontwikkeling om de rol van het bevoegd gezag nadrukkelijker te positioneren, met name om op basis van uniforme werkafspraken het toezicht op de uitvoering van het werk van het TOOI te verstevigen.
...
14.3.2 Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI)
Het team verzorgt de inwinning, analyse en verstrekking van heimelijke informatie op het gebied van openbare orde. Kerntaken van het team zijn:

 • runnen van informanten;
 • verzamelen en verifiëren van openbare-orde-inlichtingen;
 • veredelen en analyseren van heimelijk ingewonnen informatie;
 • leveren van incidentele verstrekkingen;
 • leveren van informatierapporten, risico-inschattingen en dreigingsinschattingen op het gebied van openbare orde;
 • actualiseren van veiligheidsbeelden op het gebied van openbare orde.

Door het TOOI wordt op de volgende thema’s informatie ingewonnen.

 • Politiek activisme en -extremisme
  Hieronder vallen:
  • Activisme
   De algemene benaming voor het fenomeen waarbij personen of groeperingen op buitenparlementaire wijze, maar binnen de grenzen van de wet, streven naar verbetering van de rechten en levensomstandigheden van individuen, groepen en dieren.
  • Extremisme
   Het fenomeen waarbij personen en groepen, bij het streven naar verbetering van de rechten en levensomstandigheden van individuen, groepen of dieren, bewust over de grenzen van de wet gaan en (gewelddadige) illegale acties plegen. Hieronder worden onder andere begrepen: links-activisme/extremisme, kraken, dierenrechten- en milieuactivisme, rechts-activisme/extremisme.
 • Maatschappelijke onrust
  Onrust binnen groepen in de maatschappij die leidt of kan leiden tot (heimelijke of heimelijk georganiseerde) activiteiten, die op hun beurt leiden of kunnen leiden tot openbare-ordeverstoringen. Hieronder kunnen demonstraties (openbare manifestaties) worden begrepen, maar ook OMG's, voor zover hun bewegingen en activiteiten van invloed zijn op de openbare orde.
 • (Sport)evenementen
  (Mogelijke) ernstige verstoringen van de openbare orde rond (sport)evenementen. Hieronder wordt onder andere voetbal begrepen, maar bijvoorbeeld ook dance-evenementen.
 • Polarisatie en radicalisering
  Het al dan niet opzettelijk vormen of verscherpen van maatschappelijke tegenstellingen, bijvoorbeeld op etnische of religieuze basis. Sommige groepen in onze samenleving pro- beren door het bewust creëren van tegenstellingen burgers tegen elkaar op te zetten. Hieronder kunnen onder andere worden begrepen:
  • Interetnische spanningen, bijvoorbeeld tussen Turken en Koerden, of andere (bevolkings)groepen, afhankelijk van actuele (inter)nationale ontwikkelingen.
  • Radicalisering voor zover zich dit binnen het openbare-orde-domein afspeelt en niet binnen het proces opsporing, of niet binnen de taken van de AIVD valt. Waarbij met betrekking tot radicalisering geldt dat de regie op de aanpak van dit onderwerp bij de burgemeester is belegd.


...
Vormen van tegenprestatie bij het afleggen van een verklaring zijn bijvoorbeeld:

 • gunstbetoon;
 • getuigenbeschermingsmaatregelen;
 • financiële compensatie.


...
2.3.1 Technische toerusting De medewerkers van de DRIO hebben informatie nodig om intelligenceproducten op te stellen. Deze informatie wordt uit een groot aantal landelijke politiesystemen gehaald. De twee belangrijkste systemen zijn:

 • Summ-IT, en de
 • Basisvoorziening Handhaving (BVH)

In deze systemen wordt ca. 80% van de politiewerkzaamheden geregistreerd. Medewerkers van de informatieknooppunten hebben daarnaast toegang tot nog een aantal specifieke systemen, waaronder een systeem waarin informatie over mensen in detentie is vastgelegd. Om de landelijke politiesystemen te bevragen of om verzamelde informatie te analyseren, maken medewerkers van de informatieorganisatie onder andere gebruik van de programma’s: Analyst Notebook, Bluespot monitor, Digitale Communicatie Sporen (DCS), Excel, iBase, Mindmanager en Palentir. De meeste respondenten geven aan geen systemen te missen om hun werkzaamheden uit te voeren. Het verkrijgen van specifieke software voor informatiemedewerkers zoals iBase, kan echter lastig zijn en lang op zich laten wachten.


...
2.2.3 Team Criminele Inlichtingen Werkingsdocument Het TCI maakt gebruik van informanten om inlichtingen te verzamelen op het gebied van zware en/of georganiseerde criminaliteit. Deze inlichtingen worden binnen het team op een aantal criteria gescoord zodat een criminaliteitsbeeld kan worden opgebouwd en criminaliteitsontwikkelingen worden gesignaleerd. Het TCI brengt periodiek verslag uit van het criminaliteitsbeeld.

Omdat het delen van criminele inlichtingen potentieel gevaar voor informanten oplevert, wordt hun identiteit afgeschermd. Daarom mag de identiteit van informanten buiten het TCI en de TCI-officier niet bekend worden. Daarom wordt informatie gedeeld met behulp van zogenoemde netto-verslagen. In deze verslagen wordt niets prijsgegeven over de identiteit van de informanten. Volgens het werkingsdocument kunnen de netto-verslagen in de vorm van een proces-verbaal TCI (PV TCI) of preweegdocument worden opgesteld en via de informatieknooppunten met de recherche worden gedeeld.
...

Citaat uit Deelonderzoek 1, zie hieronder: Ongewenst gedrag, een verkeerde stijl van leiderschap, machtsmisbruik en onprofessioneel handelen binnen de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Een situatie die zich vooral zou voordoen binnen de 'Dienst Landelijke Informatieorganisatie' (DLIO) en de 'Dienst Specialistische Operaties' (DSO).

Uit het document:


...
Aanleiding en onderzoeksvraag
De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft signalen ontvangen over onder meer ongewenst gedrag, een verkeerde stijl van leiderschap, machtsmisbruik en onprofessioneel handelen binnen de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Een situatie die zich vooral zou voordoen binnen

 • de 'Dienst Landelijke Informatieorganisatie' (DLIO), en
 • de ‘Dienst Specialistische Operaties' (DSO).

Dit rapport geeft de onderzoeksresultaten weer van het onderzoek binnen twee onderdelen van de DLIO:

 • het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC) en
 • het Team Criminele Inwinning (TCI).


...
Beschrijving van organisatie
De DLIO voorziet de politieorganisatie 24/7 van actuele informatie ten behoeve van de sturing op en de ondersteuning van de uitvoering van het politiewerk. Samen met de Dienst(en) Regionale Informatieorganisatie (DRIO) vormt de DLIO de informatieorganisatie van de politie.

Alle taken op het gebied van internationale rechtshulp, internationaal berichtenverkeer en internationale informatie-uitwisseling zijn binnen de DLIO samengebracht binnen het LIRC.

Het TCI valt onder de afdeling Inwinning van de DLIO. Kerntaken van het TCI bestaan uit de acquisitie van bronnen, het runnen van informanten, het verifiëren en verwerken van ingewonnen informatie en het analyseren van bronnen.


...
1.1 Aanleiding
De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft diverse signalen ontvangen over mogelijke misstanden bij de Landelijke Eenheid (LE) van de Nationale politie (NP). Deze gaan onder meer over ongewenst gedrag, stijl van leiderschap, machtsmisbruik en onprofessioneel handelen. De signalen spitsen zich toe op

 • de 'Dienst Landelijke Informatieorganisatie' (DLIO) en
 • de ‘Dienst Landelijke Operationele Samenwerking’ (DLOS), recent gewijzigd in Dienst Speciale Operaties (DSO).


...
Rapportage in drie delen De Inspectie wil dat de rapportages bij oplevering zo actueel mogelijk zijn en heeft daarom besloten het deel met betrekking tot de bevindingen over DLIO eerder en separaat uit te brengen. Als gevolg hiervan is besloten om de gehele rapportage vervolgens te laten bestaan uit drie deelrapportages:

 1. DLIO, met daarin opgenomen LIRC en TCI
 2. DSO, waarin wordt gerapporteerd over de afdeling Afgeschermde Operaties
 3. een bovenliggende rapportage die organisatorische aspecten als de inbedding van- en de sturing op de afdelingen en de diensten bevat.

Links:


...
Er zou ook een financiële vergoeding tegenover staan. Pieter antwoordde dat dat niet handig was in verband met zijn uitkering. Bobby antwoordde dat het voor Pieter geen problemen zou opleveren omdat hij contant uitbetaald zou krijgen.

Zie ook:

Werken Onder Dekmantel (WOD)

Team Werken Onder Dekmantel (WOD) van de afdeling Afgeschermde Operaties is een onderdeel van de Dienst Specialistische Operaties van de Landelijke Eenheid van de politie.


...
De politie onderzoekt de dood van een medewerker die tijdens een undercover-operatie plotseling om het leven is gekomen. Volgens De Telegraaf en het AD heeft de man zichzelf gedood en houdt dat verband met zijn werk, maar dat bevestigt de politie niet.

De man werkte bij het team Werken onder dekmantel, dat onderdeel is van de afdeling Afgeschermde Operaties die weer valt onder de Landelijke Eenheid. Dat werk gebeurt voor een groot deel in het geheim. De identiteit van de man wordt dan ook niet bekendgemaakt, 'vanwege de heimelijke aard van het werk en de samenhangende risico's'.

Volgens Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond NPB was de overleden politieman heel goed in zijn werk en heeft hij zeer belangrijke resultaten gehaald. Maar volgens Struijs heeft de man ook meerdere malen aangegeven zich niet meer veilig te voelen in zijn organisatie.
...
Struijs van de NPB zegt dat politiemensen binnen heimelijke operaties al jaren klagen over een onveilige werkomgeving, te hoge werkdruk en professionele verwaarlozing. De politiebonden hebben hier volgens hem meerdere malen aandacht voor gevraagd bij de politietop en de minister. De inspectie kondigde een jaar geleden al een onderzoek naar deze veiligheidsrisico's.
...
De Landelijke Eenheid van de politie, waar het geheime Werken onder dekmantel-team onder valt, ligt al een tijd onder vuur. In januari kwam de Inspectie met een vernietigend rapport over de Dienst Landelijke Informatieorganisatie.
...

Zie ook:

Verstoren en Hinderlijk Volgen

Let op: De informatie hier is nog steeds actueel maar verstoren waaronder hinderlijk volgen vallen tegenwoordig onder: Persoonsgerichte Aanpak (PGA)

Uit het document:

Tactiek
In de eerste kolom van de interventietabbladen staat steeds welke interventies partners kunnen inzetten bij een bepaalde tactiek. Deze tactieken zijn: Opsporen: onderzoek naar strafbare feiten met als doel het subject te vervolgen. Afnemen: subject financieel afromen door het afpakken van vermogen, opleggen van vorderingen en/of innen van schulden.

 • Tegenhouden: het zodanig beïnvloeden van gedrag en van omstandigheden, dat de criminaliteit of andere inbreuken op de veiligheid en de maatschappelijke integriteit worden voorkomen of vroegtijdig worden beëindigd.
 • Verstoren: het zodanig 'in de gaten houden' van iemand dat het voor hem en zijn omgeving duidelijk wordt dat hij onderwerp is van preventief overheidsoptreden.
 • Signaleren/adviseren: op basis van bevindingen anderen informeren zodat zij maatregelen kunnen nemen.
 • Resocialisatie/zorg.

Uitvoerende organisatie
In de laatste kolommen van de interventietabbladen staat steeds welke partner(s) betrokken is (zijn) bij de uitvoering van de desbetreffende interventie. Voor de overzichtelijkheid hebben we deze partners geclusterd:

 • Bestuur of gemeente;
 • Justitie;
 • Rechterlijke macht;
 • Politie;
 • Zorg;
 • Subject zelf (inclusief zijn/haar omgeving);
 • Overige (semi) overheidsinstellingen;
 • Private partners.

Bij persoonsgericht verstoren gaat het erom een persoon van wie een terroristische dreiging uitgaat en zijn omgeving zodanig in de gaten te houden dat het hem en zijn omgeving duidelijk wordt dat hij onderwerp is van enigeriei overheidsoptreden.**' Zodoende wordt het voor de persoon moeilijk(er) om nog een bijdrage te leveren aan (de voorbereiding van) een terroristische activiteit Doel van de maatregel is hel voorkomen van terroristische activiteiten of de voorbereiding daartoe. De activiteiten, die in het kader van het persoonsgericht verstoren worden ontplooid zijn anders dan strafrechtetijk ingrijpen, vreemdelingrechtelijk optreden of inlichtingenmatig onderzoek.**
...
De beslissing tot het persoonsgericht verstoren ligt bij de burgemeester. Deze komt op basis van informatie uil de Contra-Terrorisme Infobox (CT Infobox) tot zijn beslissing. Deelnemers aan de CT Infobox zijn de Algemene Inlichtingen -en Veiligheidsdienst (AIVD), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), de Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdienst (MIVD) en het Openbaar Ministerie (OM). De Regiegroep Persoonsgerichte Aanpak, onder leiding van de NCTb. adviseert de betrokken organisatie die de acties voor haar rekening neemt. De feitelijke uitvoering van het persoonsgericht verstoren geschiedt door de politie. Vanaf het moment dat een maatregel wordt ingezet wordt deze permanent gemonitord en periodiek geëvalueerd (tweewekelijks). Het politieoptreden kan onder meer bestaan uit het brengen van een huisbezoek door de wijkagent; het uitnodigen op het politiebureau; het benaderen van contacten uit de omgeving van de persoon (familie, werk of school); het bezoeken van ontmoetingsplaatsen (belhuizen, cafés); opvattend surveilleren; regelmatig opbellen en aanbellen; surveilleren voor de woning van de betrokkene en daarbij voor de deur stil blijven staan en het regelmatig voeren van gesprekken met de betrokkene. Het persoonsgericht verstoren omvat aldus een cocktail aan feitelijk handelen door de politie, waarbij de betrokkene planmatig, frequent en op meerdere plaatsen in de gaten wordt gehouden en lastig wordt gevallen. De minister val dit samen onder de noemer 'overige maatregelen van lichte aard die ook buiten het kader van de persoonsgerichte aanpak behoren tot de standaard handhavingstaak van de politie in het kader van artiket 2 van de Politiewet. (...) Maatregelen buiten dit pakket zijn tot op heden niet In de praktijk ingezet.'

Uit het document:

...
Begin oktober merkte P. dat ze hinderlijk werd gevolgd. Ze werd regelmatig opgebeld door een agent en dagelijks hield de politie haar huis in de gaten. 'Vaak stappen ze uit de auto of bellen ze aan, het is buiten alle proporties, ik kan zelf nauwelijks slapen,' aldus P. Volgens de burgemeester was het verstoren noodzakelijk omdat P. een bedreiging vormt voor de openbare orde. Er zouden cassettebandjes met zeer radicale teksten bij haar zijn gevonden. Volgens P. was dit alles niet waar.
...
De rechtbank bepaalde dat het verstoren onmiddellijk diende te stoppen.
...
Belangrijk is de overweging van de rechter. 'Aannemelijk is dat deze maatregelen bij de 'verstoorde' tot grote psychische druk leiden, mede omdat het voortdurende politieoptreden ook de buurt niet kan ontgaan,' aldus het vonnis. Zo'n in-breuk is alleen gerechtvaardigd, stelt het Europees verdrag voor de rechten van de mens, als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het verstoren van P. moet onder meer 'noodzakelijk' zijn en de gronden waarop het gebeurt, moeten 'relevant en toereikend' zijn.
(tekst inkort, naam aangepast)

Uit het document:

...
Het verstoren van personen is één van de adviezen die de CT-Infobox kan geven op basis van de in de infobox aanwezige informatie. Het persoonsgericht verstoren houdt in dat iemand duidelijk zichtbaar extra gecontroleerd wordt door de politie. Activiteiten die worden verricht zijn onder meer het op gezette tijden surveilleren bij het woonadres van de persoon tegen wie een persoonsgerichte aanpak wordt ingezet, huisbezoek, het aanspreken van de ouders van de betrokkene, het aanspreken van zijn werkomgeving, het uitnodigen van betrokkene op het politiebureau enz. De minister hebben aangegeven dat ‘het gaat om personen tegen wie sterke aanwijzingen zijn, maar (nog) onvoldoende bewijs om te komen tot een strafrechtelijke vervolging of veroordeling. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan personen die zijn vrijgesproken van voorbereiding van een terroristisch misdrijf, omdat de rechter wel een intentie aanwezig achtte, maar de voorbereidingshandelingen nog niet ver genoeg gevorderd waren - of te onprofessioneel van aard - om een strafbaar feit op te leveren’.
...
Hoewel de CT-Infobox dus niet de uitvoerende maar adviesgevende instantie is bij het verstoren van personen of netwerken heeft de CTIVD hier wel naar gekeken. Een advies om een persoon of netwerk te verstoren gaat via de NCTb naar een burgemeester, die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Momenteel dient als basis de openbare orde-taak van de politie (artikel 2 van de Politiewet 1993) die onder verantwoordelijkheid en gezag van de burgemeester wordt uitgevoerd (artikel 12 Politiewet 1993 en artikel 172 Gemeentewet).
...
Er is veel kritiek op deze maatregel, onder andere vanwege vage criteria en de mogelijkheden van bezwaar tegen zo'n forse ingreep. Bovendien betwijfelen deskundigen aan het effect van deze maatregel. Volgens sommigen zullen personen juist radicaliseren door deze verstoring. Prof. Jan Brouwer van de Universiteit Groningen heeft er in zijn oratie flinke kritiek op geleverd, volgens hem ontbreekt er een wettelijke basis voor het verstoren. Minister van Justitie Donner en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Remkes stelden in een reactie in het Binnenlands Bestuur dat Brouwer de zaken flink overtrok en dat die wettelijke basis er wel degelijk is.
...
Volgens de CTIVD levert dit vooral voor de burgemeester problemen op. 'In sommige gevallen is het daardoor gecompliceerd om een gegrond oordeel te geven over bijvoorbeeld de proportionaliteit van het middel, met name wanneer binnen de politie weinig of geen informatie over betrokkene beschikbaar is', aldus de CTIVD. Wel kan de burgemeester 'aan de AIVD verzoeken om nadere informatie om een afgewogen oordeel te kunnen geven. De AIVD kan dit vervolgens doen door middel van een ambtsbericht'. De burgemeester houdt de Ct-Infobox op de hoogte van het verstoren. Deze kan dan een advies geven te stoppen, iets wat de burgemeester ook zelfstandig kan beslissen.
...
De CTIVD concludeert dat 'er onduidelijkheid bestaat over de rol en verantwoordelijkheden die verschillende organisaties hebben te vervullen bij de inzet van de persoonsgerichte aanpak'. De rol van de NCTb is niet wettelijk geregeld en dienst taken en verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk geregeld. De onduidelijkheid zorgt voor veel discussie 'over de reikwijdte van ieders verantwoordelijkheden en bevoegdheden'. De CTIVD stelt voor om ipv via de NCTb te adviseren tot verstoring dit direct te doen aan de burgemeester. Voor de burgemeester blijft een afweging overigens moeilijk, daar de gegevens geheim zijn. Voor de gemeenteraad is het vervolgens moeilijk om hier controle op te houden.
...
Daarnaast is de CTIVD van mening dat 'onvoldoende duidelijk wanneer tot een persoonsgerichte aanpak mag worden overgegaan'. Die helderheid vindt de CTIVD van belang gezien 'de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen'. De CTIVD wijst hierbij op de vereisten die uit artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) en de daarop gebaseerde jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voortvloeien. De belangrijkste eis is in dit verband het criterium van voorzienbaarheid, dat volgens vaste jurisprudentie van het EHRM een onderdeel vormt van het criterium 'in accordance with the law' (artikel 8 lid 2 EVRM). Het criterium houdt in dat een persoon in redelijkheid moet kunnen voorzien onder welke omstandigheden en op welke wijze de overheid een inbreuk op zijn grondrechten mag maken. De CTIVD betwijfelt of artikel 2 van de Politiewet 1993 een voldoende wettelijke grondslag vormt om de persoonsgerichte aanpak op te kunnen baseren. De CTIVD is van mening dat de persoonsgerichte aanpak niet kan geschieden zonder een expliciet wettelijke grondslag, waarin ieders rol en verantwoordelijkheden duidelijk zijn beschreven en waarin de vereisten voor het kunnen toepassen van het middel voldoende helder zijn.
...
De rechtbank stelde vervolgens vast dat 'specifieke gepubliceerde beleidsregels over verstoren ontbreken'. De Burgemeester had in het Kort Geding wel verwezen naar 'de landelijke lijn inzake het persoongericht verstoren', maar heeft die niet kunnen tonen. Bovendien stelde de rechtbank vast dat ' de aanwijzing tot het verstoren van eiseres geen besluit is in de zin van de Awb en dat het kort geding het enige rechtsmiddel is voor een burger, die meent dat hij of zij ten onrechte wordt verstoord'. De conclusie van de rechtbank was vervolgens dat ‘het maar de vraag is of hiermee is voldaan aan het vereiste van aanwezigheid van juridische procedures om vermeend willekeurige inbreuken op fundamentele rechten aan te vechten en of dus kan worden gezegd dat deze inbreuk afdoende bij de wet is voorzien'.
(tekst inkort, naam aangepast)

Links/referenties:


...
Verder geldt voor alle door ons behandelde wetten dat toepassing ervan – althans voor zover dit inbreuk maakt op het recht op privéleven uit artikel 8 EVRM en/of de vrijheden van religie uit artikel 9 EVRM, meningsuiting uit artikel 10 EVRM of vergadering en vereniging uit artikel 10 EVRM – zeer waarschijnlijk door het EHRM zou worden aangemerkt als een legitiem doel dienend. In het bijzonder gaat het dan om het doel van het voorkomen van strafbare feiten en de bescherming van de nationale en openbare veiligheid. Tegelijkertijd gaat voor al die wetten op dat die toepassing onder omstandigheden tot schending van het verdrag kan leiden omdat die toepassing niet als 'noodzakelijk in een democratische samenleving' in de zin van de zojuist genoemde bepalingen zou kunnen worden aangemerkt.

De risico's daarop zijn het grootst bij gebruikmaking van de maatregel van persoonsgericht verstoren, de individuele maatregelen bij de voorstel-Wet bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid, en de bijzondere opsporingsbevoegdheden en bevoegdheden tot preventief onderzoek aan voertuigen, kleding en voorwerpen uit de Wet opsporing en vervolging terroristische misdrijven.

Links/referenties:

Uit het document:


...
Kort gezegd houdt verstoren in dat de politie aan een potentiële verdachte van een terroristisch misdrijf ostentatief laat blijken hem of haar dag en nacht in de gaten te houden door een politieauto opvallend voor de woning te posteren, door regelmatig aan te bellen om te kijken of de persoon thuis is, door de persoon bij het verlaten van de woning te volgen, door het bezoek voor die persoon aan te spreken, door keer op keer te bellen naar de vaste telefoon en bij afwezigheid naar de mobiele telefoon. Niet ondenkbaar is dat ook aan de buurtbewoners wordt gevraagd verdachte ‘zaken’ rondom de woning van de verstoorde te melden. De gedachte achter verstoren is een persoon ‘waardeloos’ en ‘onbruikbaar’ maken voor een eventueel terroristisch netwerk. Het gebeurt op instigatie van de burgemeester.
...
Als we bedenken dat het zelfs in een met alle zorgvuldigheid omgeven strafproces voorkomt dat een persoon ten onrechte wordt beschuldigd, dan is de mate van waarschijnlijkheid dat men bij de beslissing om iemand te verstoren een fout maakt levensgroot, want wettelijke waarborgen ontbreken ten ene male. Verstoren zou in dat geval zelfs wel eens een omgekeerd effect kunnen hebben in de zin dat het potentiële terroristen creëert. De wrok die ten onrechte verstoorde mensen zullen gaan koesteren, drijft hen regelrecht in de armen van terroristen op het moment dat de politie – en vroeg of laat moet dat – het verstoren staakt.

Overige links/referenties:

Brede benadering

Uit het document:

Lokale, nationale en internationale overheden werken samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en sleutelfiguren om preventieve, repressieve en curatieve maatregelen te nemen. Deze combinatie van maatregelen noemen we de ‘brede benadering’. Deze brede benadering is sinds jaar en dag de basis is voor het Nederlandse contraterrorismebeleid.
...
De AIVD (toen nog Binnenlandse Veiligheidsdienst) legde eind jaren '90 de basis voor de brede benadering.
...
Terrorisme is het uit ideologische motieven plegen van op mensenlevens gericht geweld, dan wel het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke ondermijning en destabilisatie te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.
...
In onze definitie van terrorisme valt een aantal punten op. Ten eerste moet er sprake zijn van een ideologisch motief. Dit kan een religieus motief zijn, maar ook een gedachtengoed dat niet-religieus geïnspireerd is. Ten tweede moet het gaan om 'op mensen gericht ernstig geweld' of 'het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade'. Het gaat er met andere woorden om dat er bij het geweld mensenlevens verloren gaan, of dat de schade aan materiële zaken zo groot is, dat de maatschappelijke stabiliteit eronder gaat lijden. Ten slotte moet er sprake zijn van de intentie om 'maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of de politieke besluit-vorming te beïnvloeden'. Dit veronderstelt een ambitie die verder reikt dan een enkele keer op de voorpagina van een landelijke ochtendkrant komen. Het geweld heeft als doel het maatschappelijke debat en daarmee de politieke besluitvorming te beïnvloeden. De aanpak van radicalisering is een belangrijk onderdeel van deze strategie. Radicalisering is het proces van groeiende bereidheid om de uiterste consequentie uit een denk-wijze te aanvaarden en die in (geweld)daden om te zetten. Dit wordt ook wel gezien als het proces van activisme naar extremisme en vervolgens naar terrorisme. Activisme zelf is geen onderdeel van deze strategie. Activisme gaat immers over vormen van protest, waarbij geen sprake is van het overschrijden van de grenzen van de rechtsstaat.
...
De 'brede benadering' is de kern van deze strategie. De nadruk ligt op preventieve, repressieve en curatieve maatregelen. We geven de brede benadering invulling via een strategisch raamwerk dat bestaat uit vijf interventie-gebieden: Verwerven, Voorkomen, Verdedigen, Voorbereiden en Vervolgen.
...
We werken intensief samen om angst tegen te gaan, nieuwe aanwas van extremisten en terroristen te voor-komen en veiligheidsrisico’s van bestaande personen en netwerken in te dammen.
...
We streven naar een interventievermogen dat integraal, dreigingsgericht, op maat en duurzaam is. Daarmee bedoelen we:
1. Integraliteit van beleid en uitvoering, met een breed scala aan interventies (lokaal, nationaal, internationaal, bestuurlijk, operationeel, opsporing, vervolging, civiel, militair) vanuit een breed scala aan partners (waaronder operationele diensten, GGZ en jeugdzorg, gemeenten, onderwijs en de krijgsmacht).
2. Dreigingsgerichte inzet van deze interventies tegen personen, groepen en modus operandi waar volgens actuele dreigingsanalyses de meeste dreiging van uitgaat.
3. Inzet op maat, omdat radicalisering een individueel, dynamisch en veelvormig proces is
4.Duurzaamheid van beleid en uitvoering.
...
We voorkomen nieuwe aanwas door:
2. Op tijd in te grijpen bij radicalisering van individuen. We zetten onze kennis en expertise over radicalisering in om zorg-wekkend gedrag bij individuen op tijd te signaleren en aan te pakken. Het delen van kennis, informatie en best practices met nationale en lokale partners is cruciaal. Onderwijsinstellingen, instanties, verenigingen, maat-schappelijke groepen en professionals hebben de kennis en expertise in huis om zorgwekkend gedrag en radicalisering tijdig te signaleren en tegen te gaan.
...
Multidisciplinair casusoverleg: Gemeenten en hun lokale partners bespreken personen over wie signalen van radicalisering bekend zijn. In een multidisciplinair casusoverleg stellen zij, na weging van zorgelijke signalen, een plan van aanpak op maat op om verdere radicalisering te voorkomen. Het casusoverleg is een structuur voor effectieve samenwerking en kennisdeling, waarin partners vanuit hun eigen verantwoordelijkheden, maar onder regie van de gemeente, samen plannen maken. De multidisciplinaire setting zorgt ervoor dat de juiste kennis en expertise aan tafel zit.
...
We verstoren dreigingen door:
1. De toegang tot aanslagmiddelen en geld te verstoren.
...
We houden zicht op nieuwe aanslagmiddelen en -methoden zoals drones, 3D/4D-printing, Electronic Magnetic Pulse straling, robotica, biotechnologie en (sterke) lasers.
...
3. Online verspreiders van extremistische en terroristische ideologieën te verstoren. We identificeren verspreiders van digitale propaganda en verstoren hun verspreidings-kanalen. We werken samen met Internet Service Providers (ISP’s) en socialemediabedrijven om websites uit de lucht te halen en extremistische en terroristische uitspraken en handelingen te verstoren. Op internationaal niveau is onze inzet vooral gericht op het tegengaan van de verspreiding van 'violent extremist narratives'. We spreken verspreiders aan op hun acties en nemen waar mogelijk strafrechtelijke stappen.
...
5. De dreiging die uitgaat van extremistische of terroristische personen te verstoren. Dit doen we met bestuurlijke maatregelen, deradicaliseringsprogramma’s, re-integratietrajecten voor ex-veroordeelden en preventieve inzet van het strafrecht. We delen onze ervaringen met andere landen en andersom. Zo verbeteren we onze aanpak continu.
6. De dreiging van potentieel gewelddadige eenlingen tegen te gaan. Het vroegtijdig herkennen van PGE's en het inschatten van hun geweldsbereidheid is een lastige opgave. De signalering en aanpak van PGE's vindt vooral plaats op lokaal niveau, in samenwerking met GGZ, politie en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. We onderzoeken de oorzaken van dit type dreiging en zoeken naar concrete oplossingsrichtingen waarmee we PGE's sneller kunnen detecteren.

Curatieve maatregelen zijn maatregelen om een ziekte te genezen ... huh?

Persoonsgerichte aanpak (PGA)

Uit het document:

Verminderen overlast en criminaliteit door Persoonsgerichte aanpak Persoonsgerichte aanpak (PGA) van overlastgevende of criminele personen wordt op de persoon of per groep afgesproken door Nederlandse overheidsinstanties of particuliere hulpverleningspartners. Deze spreken tevoren af hoe bepaalde personen uit een doelgroep worden aangepakt. Deze afspraken worden middels een convenant vastgelegd. Het doel is altijd het doen stoppen van crimineel of overlastgevend gedrag.

De personen die aan criteria voor persoonsgerichte aanpak voldoen krijgen in deze aanpak altijd eerst hulpverlening aangeboden. Pas na het weigeren van hulpverlening zal er gekozen worden voor een repressieve aanpak. Criteria voor de aanpak van doelgroepen wordt deels afgesproken, en deel wettelijk opgelegd. Hiervoor is een pakket maatregelen opgenomen in de wet, de zogenaamde ISD-wetgeving. Artikel 38 m t/m u van het Wetboek van Strafrecht maakt het mogelijk om zeer actieve veelplegers maximaal twee jaar van hun vrijheid te beroven door plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders.

Uit het document:

Verminderen overlast en criminaliteit door Persoonsgerichte aanpak Veel gemeenten kennen personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast veroorzaken. Sommige plegers volharden in dit gedrag of ‘groeien door’, vaak in combinatie met gedrags- of psychische problemen, verslaving enzovoort. Een integraal op de persoon toegesneden (mix van) interventie(s) is een succesvolle manier om deze plegers samen met ketenpartners als gemeenten, politie, OM en hulpverlening, aan te pakken.
In deze factsheet wil de politie lokale bestuurders, ambtenaren / professionals betrokken bij de PGA-aanpak informeren over de PGA-werkwijze bij de politie.
Wat is PGA?
De PGA is een belangrijk onderdeel van de lokale veiligheidsaanpak. De PGA beoogt om met repressieve en preventieve interventies hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast te doorbreken. Geprioriteerde personen worden naar een zorg- en/of justitieel traject geleid. Daarbij is aandacht voor de persoon zelf en voor zijn (gezins)systeem.

Het lijkt onvoorstelbaar maar de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) is in bepaalde gevallen bedoeld als hulp aan iemand maar in andere gevallen betekent het verstoren. Het zal toch niet zo zijn dat dit bewust is gedaan? Het voordeel lijkt mij dat je gemakkelijk derden kan laten meewerken door ze laten geloven dat het om helpen gaat terwijl het in feite (illegaal) verstoren is.

Nog een keer, dus wat gebeurt er bij de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) in een extreem geval:

 • Je krijgt te maken met repressieve en preventieve interventies
  Verstoren, manipuleren, enz. En als dit allemaal niet lukt dan krijg je te maken met elektronische belaging en elektronisch martelen en nog erger.
 • Het doel is je naar een zorg- en/of justitieel traject te leiden.
  Dus, ze maken je knettergek en je wordt psychiatrisch patient (GGZ, TBS), ze zetten je aan een misdaad te plegen (Justitie), ze zetten je aan zelfmoord te plegen of construeren een auto-ongeluk voor je (probleem opgelost)(?). Ik heb dit al zo opschreven op andere websites en denk niet dat ik er erg ver naast zit.

Toolbox Persoonsgerichte Aanpak High Impact Crimes

In het document 'Toolbox Persoonsgerichte Aanpak High Impact Crimes', zie links hieronder, vind je lijstjes van interventiemogelijkheden (verstoren). Maar heleboel mensen hebben toch helemaal geen High Impact Crimes gedaan? Klopt, maar als een persoon op de juiste wijze 'aangebracht' wordt dan kan je hier toch mee te maken krijgen. Of, als het systeem is ingericht dan kan je het ook misbruiken. Ik raad iedereen aan die denkt dat hij belaagd wordt deze lijsten te bestuderen. Let op: als deze interventies tegen je gepleegd worden dan hoeft dat niet perse te betekenen dat dit vanuit de overheid komt. Tenslotte, kan iedereen deze documenten op het internet vinden en deze dingen doen.

Interventiemogelijkheden OP PERSOON

Tactiek Interventies ...
Tegenhouden ... ...
Nieuwe en slimme vormen van elektronisch toezicht ...
... ...
Verstoren ... ...
Hinderlijk volgen en/of strategisch plaatsen politievoertuigen ...
Aanspreken op straat in eigen omgeving ...
... ...

Interventiemogelijkheden OP SOCIALE OMGEVING

Tactiek Interventies ...
Tegenhouden ... ...
Toezicht op straat (o.a. APV) ...
... ...
Verstoren ... ...
Blaming en shaming social media (infiltratie) ...
Contact ontmoetingsplekken (sportschool/jeugdhonk) ...
Contact familieleden/(ex)vriendin ...
... ...

De methoden hierboven genoemd zijn inderdaad zeer verstorend maar zijn maar het topje van de ijsberg wat gedaan kan worden. Ik denk niet dat bijvoorbeeld een Burgemeester op de hoogte wordt gesteld van de verschrikkelijke 24/7 belaging die veel slachtoffers ervaren. Ik denk ook niet dat bijvoorbeeld een Burgemeester op de hoogte wordt gesteld dat een persoon levend wordt gekookt en/of bewerkt met wapens gebaseerd op elektromagnetische straling (DEW, enz.), dat gewone burgers worden gevraagd hieraan mee te werken waardoor deze gevaar kunnen lopen door de door de belagers opgewekte agressie, of dat kinderen worden misbruikt om hier aan mee te werken.

Wat zijn jouw rechten?

In het 'Privacyreglement Lokale Persoonsgerichte aanpak' staat vermeld:

 • Iedere betrokkene kan ten aanzien van de gegevens die zijn opgenomen in het pga-bestand en die op hem betrekking hebben, de rechten uitoefenen zoals omschreven in de artikelen 15 (inzage en informatie), 16 (rectificatie), 17 (recht op ‘vergetelheid’) en 18 (recht op beperking van de verwerking) van de AVG. De verwerkingsverantwoordelijke die coördineert zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van dit reglement, zijnde de burgemeester, kan besluiten deze rechten te weigeren dan wel beperken in verband met de belangen zoals genoemd in artikel 41 van de UAVG, gehoord de betrokken leveranciers die een zienswijze kunnen geven op het voorgenomen besluit.
 • Lees ook de andere punten.

Links/referenties:

Psychiatrisering van andersdenkenden

Uit het document:

Verwarde personen TOP
De doelgroep Verwarde Personen Top wordt gevormd door personen die agressief zijn en (zelf)destructief gedrag vertonen als gevolg van een ernstige psychiatrische aandoening, persoonlijkheidsstoornis en/of licht verstandelijke beperking, die meerdere misdrijven hebben gepleegd en dusdanig dreigen/agressief zijn dat dit maatschappij-ontwrichtend kan zijn.
Daarnaast vallen personen waarbij maatschappelijke onrust en politieke gevoeligheid een grote rol spelen ook onder de Verwarde Personen Top. Het betreft hier een regionale aanpak.

Hoezo '... politieke gevoeligheid een grote rol ... speelt ...' ook onder de Verwarde Personen Top te rekenen?

Uit het document:

De gezamenlijke persoonsgerichte aanpak richt zich op een specifieke groep die in negatieve zin het beeld beïnvloedt voor de veel bredere groep personen met verward gedrag die geen overlast veroorzaken en alleen ondersteuning en zorg nodig hebben. Het gaat om personen waarvoor vaak geen strafrechtelijke titel (meer) is om in te grijpen, geen behandeling en begeleiding willen, maar dat wel nodig hebben.

Mijn vraag: Waarop is de stelling 'maar dat wel nodig hebben' gebaseerd, wie bepaalt dat precies?

Iedereen die zich een klein beetje heeft verdiept in hoe de overheid Nederland onder controle houdt weet dat de overheid de afgelopen twee decennia groots heeft ingezet op het psychiatriseren van andersdenkenden. En lukt dat niet dan ben je in veel gevallen een zorgmijder.

Potentieel Gewelddadige Eenlingen (PGE)

Uit het document:


...
Terminologie
De hier boven beschreven incidenten tonen aan dat de term 'solistische dreiger' zoals deze oorspronkelijk gebruikt werd, niet voor elke casus van toepassing is en in verschillende werkvelden een andere associatie heeft. De afbakening bleek vaak lastig. Inmiddels is daarom de term Potentieel Gewelddadige Eenlingen (PGE) geïntroduceerd. PGE is een overkoepelende term voor alle typen eenlingen waarvan een potentiële dreiging uitgaat. Solistische dreigers vallen dus ook onder de brede groep PGE. Solistische dreigers, zoals oorspronkelijk omschreven, richten zich specifiek tegen personen binnen het zogenaamde Rijksdomein van het Stelsel Bewaken en Beveiligen. Dat geldt echter lang niet voor alle PGE.

PGE betreft personen die 1) veelal in een isolement verkeren, 2) een krenking of grief koesteren tegen de maatschappij of diens vertegenwoordigers, waarbij er 3) sprake kan zijn van mogelijk gewelddadig handelen dat 4) kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting of (zeer grote) maatschappelijke onrust. De doelwitten waar PGE zich tegen richten, kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn. Dat kunnen objecten, evenementen, groepen mensen, individuen of symbolen zijn. De afgebakende categorie solistische dreigers richt de aandacht op publieke gezagsdragers. Deze dreigers hebben eerder een of meerdere dreigementen geuit en zijn derhalve gekend. Daar waar het in deze brief gaat over de pilot dreigingsmanagement, zal ook de term solistische dreigers gebruikt worden. In alle andere gevallen wordt gesproken van potentieel gewelddadige eenlingen.
...
3. Pilot Dreigingsmanagement
In het kader van het eerstgenoemde deeltraject is op 1 januari 2011 bij het toenmalige Korps Landelijke Politiediensten de zogenaamde Pilot Dreigingsmanagement (PDM) van start gegaan. In deze pilot, waarin de domeinen zorg en veiligheid samenkomen, wordt getracht solistische dreigers tijdig te signaleren en door middel van een persoonsgerichte aanpak de dreiging weg te nemen, te reduceren of hanteerbaar te maken opdat er een aanvaardbaar laag risico is. Kern van deze persoonsgerichte aanpak (PGA) is het verminderen van de risico’s door, indien nodig, een zorgtraject op maat. Het landelijk pilotteam draagt zorg voor de analyse en het adviseren van de betreffende eenheid en het bevoegd gezag, waar vervolgens de PGA zal worden uitgevoerd.

Uit het document:

Aanpak personen met verward gedrag en potentieel gewelddadige eenlingen
Een effectieve aanpak van personen met verward gedrag vraagt om maatwerk, waarbij door stevigesamenwerking tussen gemeenten, GGZ, en andere(keten)partners zoals politie, tijdig passende maatregelen worden genomen om de persoon de juiste hulp te bieden en verder afglijden of incidenten te voorkomen. Het zwaartepunt van de aanpak ligt in de regio, waarbij de Veiligheidshuizen een grote rol spelen als het gaat om complexe problematiek. In dit kader ondersteunt het ministerie van Justitie en Veiligheid momenteel de regio's Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en de regio's Oost-Brabant, Hollands Midden en Noord-Holland Noord om te komen tot een verbetering van de ketensamenwerking en triage op het snijvlak van zorgen veiligheid en de ontwikkeling van een sluitende, individuele persoonsgerichte aanpak. Vroegsignalering en monitoring van problematiek, toeleiding naar passende zorg en aanpak van problemen op het gebied van wonen, dagbesteding en schulden en voorkoming van escalatie zijn belangrijke elementen. De insteek is om deze werkwijze landelijk dekkend te maken.

Team Dreigingsmanagement (TDM) is actief als preventieteam in de aanpak van Potentieel Gewelddadige Eenlingen (PGE). Binnen het team werken politie- en zorgprofessionals samen om het risico op geweld vanuit extremistische PGE goed te kunnen duiden. Doel is het verminderen of wegnemen van de dreiging die uitgaat van deze personen in Nederland en het voorkomen van escalatie. TDM werkt volgens het Stelsel Bewaken en Beveiligen primair voor het rijksdomein, maar staat ook de regionale politie-eenheden bij als landelijk expertise centrum PGE. Voor 2019 zijn trainingen beschikbaar om de PGE aanpak binnen de politie verder uit te rollen.

Uit het document:

Het risico van Potentieel Gevaarlijke Eenlingen
Het uitblijven van ernstige geweldsdaden neemt niet weg dat er een veiligheidsrisico bestaat van personen die tot meer vergaande actie kunnen overgaan, al dan niet als een vorm van vergelding of zelfrealisering. Personen kunnen tot actie overgaan vanuit (een combinatie van) persoonlijke grieven, soms mentale problemen, een fascinatie voor wapens en felle overheidskritiek - versterkt door COVID-19 en de beperkende coronamaatregelen. De NCTV waarschuwde al in de Nationale Contraterrorisme-strategie 2011-2015 voor zogenaamde Potentieel Gevaarlijke Eenlingen (PGE) die vanuit een combinatie van factoren tot geweld kunnen overgaan. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid van geradicaliseerde eenlingen die vanuit 'andere dan de traditionele politieke of religieuze motieven' symbolen van de maatschappij zouden kunnen aanvallen. Specifiek worden alleenhandelende daders genoemd die niet zozeer handelen vanuit een heldere ideologie, maar vanuit systeemhaat of veronderstelde samenzweringstheorieën. Dit kan voortkomen uit de 'bredere teneur in de Nederlandse samenleving om de overheid of politici verantwoordelijk te houden voor elke vorm van tegenslag', waarin personen de rechtvaardiging kunnen vinden om zelf het heft in handen te nemen. Een deel van de personen die bekend staan om bijvoorbeeld hun negatieve fixatie op bepaalde politici, heeft zich in het kader van COVID-19 tegen hen geuit.


...
Een belangrijke verandering binnen de projectstructuur betreft de rol van de inlichtingenen veiligheidsdiensten. In tegenstelling tot de oorspronkelijke plannen, zoals neergelegd in het PID en PvA, zijn de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) noch de MIVD (Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst) in het pilotteam vertegenwoordigd. Laatstgenoemde dienst heeft nooit capaciteit voor PDM vrijgemaakt. De AIVD aanvankelijk wel, maar al snel bleek dat de toegevoegde waarde van een permanente aanwezigheid van een AIVD-representant binnen PDM gering was. Volgens de betrokkenen was de inbreng vanuit de AIVD beperkt, o.a. vanwege de verschillen die bestaan tussen de doelgroepen van beide partijen: waar de AIVD zich vooral richt op zogeheten 'lone wolves' c.q. ideologisch bevlogen, radicaliserende individuen, is de insteek van PDM primair de solistische dreiger met psychische problemen die zorg behoeft. Hoewel er enige overlap tussen beide groepen bestaat, rechtvaardigde dit niet een permanente afvaardiging van een AIVD-vertegenwoordiger binnen PDM. Er bestaat blijkens het interviewmateriaal aan beide zijden echter onverminderd behoefte aan samenwerking, zij het meer op ad hoc basis aan de hand van concrete casuïstiek. Bijkomend voordeel van het feit dat de AIVD zich meer in de periferie van de pilot Dreigingsmanagement is gaan bewegen is volgens een aantal respondenten dat het pilotteam in de richting van partners in de gezondheidszorg, hulpverlening en de regionale opsporing niet meer de rol van de veiligheidsdiensten hoeft uit te leggen.
...

Overige links/referenties:

Bestuurlijk stalken

Tijdens mijn zoektocht op het internet kwam ik ook de term 'Bestuurlijk stalken' tegen. Wat hier in feite gebeurt is een poging tot legaliseren van onwettige handelingen door overheidsorganisaties die al jaren plaatsvinden. Dus eigenlijk niets nieuws. Als bepaalde onwettige handelingen van de AIVD uitlekken dan wordt direct wetgeving aangepast om dit toch wettig te maken. Er is inmiddels ook een Taskforce problematisch gedrag en ongewenste buitenlandse financiering. De term 'Bestuurlijk stalken' is wellicht niet correct. Een andere term die ik voorbij zag komen was 'Ontwrichting'.

Toch is dit interessant omdat hiermee vaak minimaal beschreven methoden, nu een veel duidelijker gezicht krijgen. De informatie die beschikbaar toont een schrikbarend beeld namelijk dat van een overheid die maatregelen tegen andersdenkenden legitimeerd. Bijvoorbeeld: Groepsdruk om niet te gaan stemmen kan leiden tot maatregelen.

Uit het document:

Bestuurlijk stalken
In Nederland wordt door overheidsorganisaties steeds vaker een benadering gevolgd die zich nog het beste laat beschrijven als bestuurlijk stalken. Deze aanpak wordt gebruikt om personen of organisaties dwars te zitten in een poging om hun gedrag te veranderen.[2] Een voorbeeld daarvan biedt de kwestie rond het Cornelius Haga Lyceum.
...
De NCTV maakte dit nieuws tijdens de inschrijvingsperiode bekend om ouders zo te ontmoedigen hun kinderen bij deze school aan te melden.
...
Het toebrengen van schade aan de reputatie van personen en organisaties is daarmee als instrument toegevoegd aan de gereedschapskist van de overheid. Van die gereedschapskist maakt ook deel uit het uitoefenen van druk door autoriteiten op zaaleigenaren om geen podium te bieden aan bepaalde sprekers. Ook komt het voor dat ambtenaren gesprekken voeren met bekenden of buren van een persoon om hen voor die persoon te waarschuwen. Daarnaast geven ambtenaren soms een afkeurend of waarschuwend signaal af aan een persoon of organisatie door daar regelmatig over de vloer te komen.
...
Een onlangs opgerichte Taskforce heeft inmiddels nog meer van dit soort acties bedacht, maar welke dat zijn blijft voorlopig geheim.[4] De invoering van dergelijke tactieken staat in schril contrast met de kritiek die het departement van minister Blok de afgelopen decennia vele malen geleverd heeft op landen die deze praktijken op hun burgers of NGOs toepasten.
...
Deze instrumenten worden ingezet om 'problematisch' of 'ongewenst' gedrag te corrigeren of tegen te gaan. Daarbij valt volgens de regering bij voorbeeld te denken aan het propageren van onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden of andersgelovigen; het brainwashen van kinderen met vijandbeelden over andere bevolkingsgroepen; het niet respecteren van gelijke rechten van vrouwen; het aanzetten van gemeenschappen tot afzondering van de samenleving; of het afwijzen van het gezag van democratisch-rechtstatelijke instituties. Volgens de regering gaat het hierbij om vormen van religieus of ideologisch gemotiveerd gedrag dat niet te verenigen is met de Nederlandse waarden en de democratische rechtsstaat. Maar aan diezelfde democratische rechtsstaat ligt de gedachte ten grondslag dat is toegestaan wat niet strafbaar is gesteld. Door zo'n derde categorie van onwenselijke gedragingen in te voeren zet de overheid de rechtszekerheid en voorspelbaarheid van ons binaire systeem op het spel.

Ik raad iedereen onderstaand document door te nemen. Hierin worden beschreven 'Type gedragingen', 'Normen en waarden in het geding', 'Voorbeelden van maatregelen en acties'. Ik denk je hier heleboel organisaties, inclusief bijvoorbeeld een politieke partij als het Forum voor Democratie, een actiegroep als Viruswaarheid, maar ook mensen of groepen die het niet eens zijn met bijvoorbeeld het overheidsbeleid op het gebied van Corona, onder kan plaatsen.


...
Tabel ongewenste gedragingen en mogelijke reacties
...
Type gedragingen
...


...
Daarnaast vertonen individuen en burgers ook gedrag dat minder eenduidig is en recentelijk de term niet-strafbare problematische gedragingen heeft meegekregen. Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is hiervoor de volgende definitie opgesteld: 'met niet-strafbare problematische gedragingen wordt gedrag bedoeld dat binnen de grenzen van de wet valt, maar dat onze democratische rechtsorde (op lange termijn) dreigt te ondermijnen'.
...

Ik snap het, dit maakt zo ongeveer iedereen die iets tegen de overheid heeft, een doelwit van overheidsmaatregelen.

Overige links/referenties:

Wapens gebaseerd op Elektromagnetische golven

Met deze wapens kan je onder andere iemand stemmen / gedachten in zijn hoofd geven, levend koken, druk op je lichaam (borst) geven, je hartslag manipuleren, druk geven om te urineren, enz. De volgende wapens worden ook in Nederland ingezet tegen mensen:

 • DEW: Directed Energy Weapons / Gerichte Energiewapens
 • Microgolf wapens
 • ELF wapens
 • Geluidswapens / Sonic weapens / Acoustic weapons
 • RNM: Remote Neural Monitoring
 • Wapens om je stemmen te laten horen
 • Wapens om je gedachten te beïnvloeden
 • Wapens om je emoties te beïnvloeden
 • Enz.

Dit is een enorm uitgebreid onderwerp dat loopt van stemmen horen, via het lichaam fysiek aanvallen, tot de hersenen aanvallen. Voor wat betreft het laatste hier een paar links:

Via een betrouwbaar contact vernam ik dat in de jaren '90 deze wapens al gebruikt werden op mensen door de AIVD en de Criminele Inlichtingendienst.
Mocht je (lichaam) worden aangevallen met deze wapens en mensen geloven je niet, verwijs dan bijvoorbeeld naar mijn websites, zie boven. Gebruik uitsluitend main stream media artikelen, die zijn er inmiddels genoeg (internet zoeken: Havana Syndrome).

Geschiedenis van Nederlandse betrokkenheid bij de ontwikkeling van dergelijke wapens

Uit het document:


...
Van Dijk, who had established the Dutch Radio Union (Algemene Nederlandse Radio Unie) back in 1934, went to England immediately after the war, to meet Sir Robert Watson Watt, wartime nagivation pioneer and early RADAR developer. When he came back, he successfully argued the necessity for The Netherlands to get involved in radar technology. He got permission to set up a radar laboratory for coastal radar in the town of Noordwijk, right at the Dutch sea side.
...
In the 1960s, the NRP established a separate research facility, called the Christiaan Huygens Laboratorium, which focussed on the research, development and production of radar antenna systems and microwave sensors [1].
...
Earlier, in 1954, the NRP was put in contact with the American Central Intelligence Agency (CIA), through the liaison of the Dutch Security Service (BVD). It resulted in a research contract for the development of covert listening devices (bugs) under the mysterious codename EASY CHAIR.
...

Overige links/referenties:

Organisaties die mogelijk wapens gebaseerd op Elektromagnetische golven inzetten

MIVD

Uit het Jaarverslag 2006 van de MIVD, zie links:
'Het onderzoek naar de operationele toepassing van Directed Energy Weapons (laserwapens, radiofrequentie en particle beam wapens) blijft voortgang vinden. Toepassingen zoals verblinding door laagvermogen lasers en het verstoren van sensoren met hoogvermogen lasers zijn inmiddels operationeel.'

DSI: Dienst Speciale Interventies

Uit het document:

Artikel 2
1 Er is een Dienst speciale interventies die in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde de volgende taken heeft:
a. het bestrijden van alle vormen van ernstig geweld dan wel terrorisme over het gehele geweldsspectrum;
...
Artikel 4
4 De eenheden van de DSI kunnen andere dan door de Ministers vastgestelde wapens en munitie technisch beproeven, indien het hoofd van de Dienst speciale interventie de beproeving vooraf schriftelijk meldt aan de Ministers, zonder dat die bewapening operationeel wordt ingezet tegen personen of goederen.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat deze dienst dit soort wapens inzet maar het is niet uitgsloten.

7:34
'In 2008 the National Academy of Science (NAS) and the National Research Counsel (NRC) convened a group to create a report dedicated to if and why and how brain sciences might be viable, valid and of value in national security intelligence and defense operations and in 2008 they did a five year retrospective and came to the conclusion that although these these things may be valid, the relative viability, the value at that particular time, rendered them not ready for prime time play.
Our group, working with others internationally, inclusive of the Nocual Council (???) in the UK, proceeded forward from 2008 and did a slightly deeper dive, looking at international capabilities, limitations and delimitations in the brain sciences, and came to a very very different set of conclusions.
Not only were the brain sciences increasingly being considered, interested and used for possibilities of national security, intelligence and defense but they would continue to be so as more and more countries internationally develop the capabilities and the specialized agendas to be able to look into the brain and affect the brain.
So much so that by 2014 the exact same comittee reconvened and recognized at that time that the brain sciences indeed were ready and in operational prime time for warfare intelligence and national security agenda,
In other words, it is valid, viable and already in operational play.'
...

Wat Giordano hier zegt is dat ze in 2008 wisten hoe hoe het werkte en hoe je het kan kan doen (access the brain and affect the brain). Er waren op dat moment dus al testen gedaan op mensen maar kleinschalig.
Ook lijkt 2008 de start te zijn van 'grootschalige' neuroscience / brainscience experimenten. Giordano en zijn groep (o.a. Human Brain Project) gingen vanaf 2008 overal aan de gang.

Diverse links/referenties:

Hoe maak je een 'terrorist'

Op het internet zijn veel documenten te vinden waar de schrijver claimt dat de FBI zelf terroristen creeert. In ons 'keurige' Nederland wordt daar nauwelijks over geschreven. Maar is de situatie anders dan in de VS?

Ik heb het onderstaande boek (nog) niet gelezen en haal alleen wat statements aan van mensen die het wel gelezen hebben.

 • The Terror Factory: Inside the FBI's Maufactured War on Terrorism
  Trevor Aaronson, 21 oktober 2014

  A groundbreaking work of investigative journalism, ... exposes how the FBI has, under the guise of engaging in counterterrorism since 9/11, built a network of more than fifteen thousand informants whose primary purpose is to infiltrate Muslim communities to create and facilitate phony terrorist plots so that the Bureau can then claim it is winning the war on terror. The paperback edition of The Terror Factory includes all new information on the FBI's counterterrorism efforts related to the 2013 Boston Marathon bombing, as well as how the government has used (potentially illegally) FISA information in sting cases.

Editorial reviews:
...
'This is investigative reporting at its best. For the first time, a documented investigation into the domestic terrorism program is available to the general public. And the story this dogged reporter tells has been garnering growing attention. Is it possible that we have in fact created the very threat we fear? Are we in danger of destroying the fabric of our freedom in our panic to preserve it?'
...
'Aaronson explains just how misguided and often deceptive FBI terrorism sting operations have become. In case after case, he demonstrates how the money being spent is more about producing theater than about federal agents arresting suspected terrorists.'
...
'A disturbing window into America's war on terror. In story after story, Aaronson reveals in detail how the FBI and its informants are creating crime rather than solving it.'
...
Reviews:
...
Aaronson compiled a database, accessible online [...], of the characteristics of 'terrorism' cases as identified by the United States Department of Justice. A frequent characteristic is the appearance of one or more confidential informants, and often these shadowy figures do more to further the crime than the convicted felons ever did. Through scrutiny of court documents and interviews with persons involved in the cases, Aaronson makes the following claims:

 1. The vast majority of the convicted terrorists were no danger to the public.
 2. The informants who are chiefly responsible for the convictions are themselves often criminals who have harmed public safety, even while they are on the payroll.
 3. The Federal Bureau of Investigations (FBI) uses coercive tactics to recruit large numbers of Muslims into spying on their co-religionists and punishes those who refuse to do so.
 4. The FBI may be violating terrorism suspsects' rights by tolerating illegal behavior of informants during investigations and failing to record or destroying recordings of conversations which would exonerate the suspects.
 5. The focus on 'Islamic' terrorism leads to less effective law enforcement in other areas, such as financial crimes [link to Frontline program on insider trading] and other ideological terrorism.
 6. The FBI has a financial incentive to continue to use confidential informants to produce terrorism convictions. A steady stream of such convictions helps it justify its increasing budget to Congress.

In het algemeen is de leeftijd van veel mensen betrokken bij schietincidenten laag. Als een FBI inderdaad betrokken is bij een aantal zaken dan is dat logisch. Het is veel gemakkelijker iemand te manipuleren die net aan zijn leven begint dan iemand die kan terugvallen op levenservaring, bekende patronen, vrienden, kennissen en familie.

In Nederland is misschien het meest bekend het verhaal van de Hofstadgroep.

 • Hofstadgroep
  Wikipedia

  'De Hofstadgroep of het Hofstadnetwerk is de naam die door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aan een groep radicale islamistische jongeren werd gegeven. Van deze jongeren werden er 14 later door het openbaar ministerie verdacht van terroristische activiteiten. De leden van deze groep kwamen geregeld bijeen in het Amsterdamse huis van Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh.'

Er is veel controverse over de rol van de AIVD. Zo zou de hangranaat zijn geleverd zijn door een informant.
[Aanvullen]

Links/referenties:

Een andere bekende gebeurtenis die gerelateerd wordt aan (Islam) terrorisme is de moord op Theo van Gogh. Ik heb hier lang geleden over geschreven en plaats hier alleen mijn artikel (in het Engels):

Pim Fortuyn was not liked by the elite of The Netherlands because he outsmarted them and was a very charismatic person, loved by the people. He was assassinated during the 2002 Dutch national election campaign by an animal rights activist. Polls indicated he would have become Prime Minister of The Netherlands. A lot of theories surround his death, I believe it is this trivial. Pim Fortuyn was eliminated by the elite because after the elections he would have become very powerful while not being part of the elite. They were also afraid of him, he had a bone to pick with the Dutch government because they (suddenly) issued a boycott against him years ago.

Theo van Gogh was assassinated by a Muslim while completing his new movie (0605) linking the Dutch secret service AIVD to the murder of Pim Fortuyn. Because of this the Muslim population in The Netherlands was attacked and their integration progress undone. Again I believe the assassination of Theo van Gogh was planned by the elite. It was a warning to those who understand never to link the AIVD to the murder of Fortuyn. Also, I believe the elite used Theo van Gogh to set up the people of The Netherlands against the Muslim population in general and the Muslim population in the Netherlands in particular.

I wrote the following article two years ago but want to share it again with you to remember these two great men.

Theo van Gogh and Ayaan Hirsi Ali
Published on March 30, 2007

I had a dream ... last night (or was it the day before?) ...

After Pim Fortuyn was murdered, on May 6 2002, focus should be changed.
Theo van Gogh decided to make a movie (0605) about the assassination of Fortuyn.
This movie would connect the Dutch secret service to this murder.
About the same time Hirsi Ali was introduced October 2002 out of the blue by Neelie (Smit) Kroes into Dutch right wing political party VVD. Kroes is a protege of the elite in the Netherlands. When newspaper De Volkskrant wanted to print an article about her (financial) connections to a criminal, the paper did not appear that day because of a software error.
The idea was to criminalize the new enemy, i.e. the muslim population. So Theo had to be killed by a muslim.
A Syrian, Abu Khaled, appeared and seemed to be an inspiring figure for van Gogh murderer Mohammed B. and his friends. Abu Khaled was suspected of everything but could move without problems throughout Europe.
To make things more likely Hirsi Ali wanted to make a controversial movie about muslim women.
Of course Theo liked to do that with her, it was controversial!
So they did Submission, a 10 minute film, released on August 29, 2004.
During the post-production of Theo’s movie 0605 about the Pim Fortuyn murder, Mohammed B. murdered Theo on November 2, 2004 leaving a letter for Hirsi Ali on the body of Theo.
After Theo’s murder Abu Khaled vanished into thin air.
0605 was released on December 12, 2004.
Of course Hirsi Ali had to be promoted.
So Rita Verdonk, VVD Minister for Immigration and Integration, a former director of the Dutch secret service, took away her passport because Hirsi Ali lied about her name and date of birth, a fact already known by VVD prominents in 2002.
Now she could leave without any suspicion for a top right wing job in the US.

Epilogue:
When this was arranged Verdonk thought she could seize the power on right. The elite stopped this by having VVD leader Mark Rutte introduce Arthur Docters van Leeuwen, former chief of Dutch secret service, to the VVD a few weeks before the VVD political leader election. Although polls indicated the opposite, Mark Rutte was elected.

More:
The father of Theo is a retired employee of the Dutch secret service.
The son of Theo, Lieuwe, has no father he can talk to anymore.

Update March 30, 2007:

More dreams (in Dutch):

See also:

De zaak F. De J.

Op 1 april 2004 is F. De J. met haar auto ingereden op VVD-fractieleider Van Aartsen en zijn woordvoerder voor Hotel Des Indes in Den Haag. Ik heb deze zaak gevolgd omdat het leek dat er overeenkomsten waren met mijn eigen situatie. Ik heb contact gehad met de advocaat en de ouders maar het is me niet gelukt contact met De J. te krijgen. Ik ben ook bij de rechtbank geweest en hoorde haar daar praten. Volkomen normaal, ze was ook advocaat / jurist.

Uit de pagina:

'De 41-jarige Fredrika de J. zou zijn afgeluisterd vanwege het verlenen van rechtsbijstand aan een van de familieleden van Saddam Hussein. De spionagepraktijken waren in februari 2003 begonnen, verklaarde de raadsvrouw tijdens de pro-formazitting. De uiteindelijke aanslag op Van Aartsen en zijn woordvoerder Rensink zou een reactie zijn op de privacyschending door de overheid. De J. is advocate en werkte bij Bureau Rechtshulp in Utrecht.
...
Volgens officier van justitie Beliën is er echter geen aanwijzing dat De J. werd afgeluisterd.'

Uit de pagina:

'Voor de rechtbank vertelde De J. twee jaar geleden dat ze tot haar daad was gekomen na jarenlang te zijn afgeluisterd en gevolgd. De overheid en de media zouden verantwoordelijk zijn voor de schending van haar privacy.'

Er zitten een aantal opvallende aspecten aan deze zaak:

 • Het verlenen van rechtsbijstand aan een van de familieleden van Saddam Hussein.
 • Op 5 april 2004 leest Daphne Bunskoek in GoedemorgenNederland een selectie uit de ochtendbladen: 'Justitie heeft de bewoners van de wijk waar FdeJ woont gevraagd niets tegen de pers te zeggen.'. Uit de Twentsche Courant Tubantia van 03-04-2004: 'De verhuurders van het appartement ... geven toch maar toe 'niets te mogen zeggen, op last van de Officier van Justitie in Den Haag'.'.
 • Uit de Twentsche Courant Tubantia van 3 april 2004: De medewerkers van het autoverhuurbedrijf verklaren dat zij die dag anders is dan anders. Ze had blijkbaar een besluit genomen om iets aan haar situatie te doen.
 • In mailtjes aan NOVA heeft gestaan (Volkskrant 3 april) 'Vanwege die microfoontjes word ik gek. Dit is een volstrekt mensonwaardige situatie ...'. Maar van microfoontjes alleen word je volgens mij niet gek. Er is dus meer wat wij niet weten.
  Uit de Telegraaf van 9 juli 2004: FdeJ is er van overtuigd dat ze werd afgeluisterd door inlichtingendiensten. In dit bericht staat echter nergens vermeld wat voor last zij daar dan precies van had.
 • In de Telegraaf van 13 mei 2004 dan nog een bericht door Martijn Koolhoven dat haar koppelt aan Volkert van der G.. Ze zou zelfs uit haar studentencircuit contacten hebben overgehouden met de top van het Openbaar Ministerie. ... blijkt ook uit haar verhoren dat ze al langer van plan was om een aanslag te plegen op de politieke leider, onder meer uit protest tegen het uitzettingsbeleid van het kabinet.
 • Uit o.a. De Volkskrant van 5 oktober 2004: Nu blijkt dat FdeJ volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard. Er is een psychiatrisch rapport opgemaakt en de conclusie is dat ze lijdt aan een waanstoornis. Dus ze kan gek zijn of schizofreen, maar het kan net zo goed zijn dat ze volkomen normaal is en gewoon bij haar verhaal blijft (dat heet niet eigenwijs maar moedig).
 • Ook uit De Volkskrant van 5 oktober 2004: Ze schreef brieven naar Justitie en vroeg zich af 'waarom mijn privacy iedere seconde van de dag geschonden werd'. Hoe werd haar privacy dan geschonden vraag ik mij af.
 • Haar naam lijkt in de media verschillend te zijn geschreven: Frederique de J., Fredrika de J. (Volkskrant), Fréderique de J., Frederiek de J. (Volkskrant),

Nogmaals kende ik haar niet. Ik zou me ook een heel ander scenario kunnen voorstellen. De J. verleende rechtsbijstand aan een van de familieleden van Saddam Hussein. Dat was natuurlijk zeker in die tijd not done. 11 maart 2004 waren de aanslagen in Madrid waarbij zo'n 200 mensen om het leven kwamen. Zij zegt zelf dat het begon bij het verlenen van deze rechtsbijstand. Dus het is heel goed mogelijk dat zij vanaf dat moment een doelwit is geworden van een Nederlandse geheime dienst of een buitenlandse geheime dienst.
Een vraag die je zou kunnen stellen: hoe kwam het dat zij in contact kwam met een familielid van Saddam Hussein?
De straf die ze heeft gekregen lijkt mij buiten-proportioneel, maar ik ken niet alle aspecten van deze zaak.
Alles afluisteren en terugkoppelen is een van de (vele) methoden die worden gebruikt. En ik kan uit eigen ervaring (en namens veel slachtoffers van buitensporig geweld van geheime diensten) zeggen dat je van een dergelijke behanding volledig buiten zinnen raakt. Het verschijnsel heet Groepstalking of Georganiseerde Stalking (in het Engels: Gang stalking, Organised Stalking). Het is georganiseerde moord.

Tristan van der V.

Er zijn genoeg aanwijzingen dat er misschien meer aan de hand was dan wat uiteindelijk is gemeld in de media. Hij hoorde stemmen, van geesten en van God, hij leed aan schizofrenie (wat dan?), er zijn tegenstrijdige mediaberichten zoals dat hij tweemaal zou hebben geprobeerd zelfmoord te plegen, wat zijn vader ontkende.

Frank van der Linde

Van der Linde was een activist en belandde in een terrorismeaanpak. Hij vroeg zijn dossiers op bij de NCTV, de politie en de gemeente Amsterdam en deelde die met NRC. Er blijkt uit dat de coördinator zijn online uitlatingen niet alleen gebruikte voor een algemene schets van het 'maatschappelijk discours'. De NCTV verspreidde informatie over hem onder politiediensten, veiligheidsinstanties en gemeenten, waarna hij in een terrorismeaanpak belandde:

Mind rape

De methoden die gebruikt worden om je te psychiatriseren en/of een strafblad aan te smeren laten zich het beste samenvatten als 'mind rape'. Ik heb hier in 2009 een artikel over geschreven:

Secret service: fear for the truth to be revealed!(25) - Mind rape targets to steal, torture, murder, create enemies (and call them terrorists)
Peter Mooring, 2009

Control Factor (2003) - Film over Mind Control

Lance, een gewone burger, wordt opgezet om zijn vrouw Karen te vermoorden. De film laat ook de kleine groep mensen zien die alle aspecten van onze levens willen beheersen en hoe ze dit doen.

Gemeente en Buurtpreventie

Uit het document:


...
Ambitie en focus voor 2019 2022
Onze burgers moeten kunnen wonen (en werkenen recreëren) in een veilige en leefbare omgeving. De focus ligt daarbij op:

 • De overheid werkt samen met bewoners en de in de wijken, buurten en kernen aanwezige partners, ondernemers en andere organisaties en instellingen om hinder, overlast en criminaliteit aan te pakken;
 • Veiligheid en zorg moeten samen optrekken om enerzijds openbare ordeproblemen in de wijken en dorpen te voorkomen en anderzijds om ontstane problemen effectief aan te pakken.

Doelen Doel van het prioriteren van dit thema is het realiseren van een veilige en leefbare woon-en leefomgeving. De vormen van overlast en criminaliteit die in het kader van dit thema voorkomen en bestreden moeten worden, zijn vaak de vormen die de burgers het meest direct raken en het meeste impact hebben op het gevoel van veiligheid en leefbaarheid. Derhalve wordt ingezet op:

 • Continuering van de bestrijding van High Impact Crimes (HIC): woninginbraken, overvallen en straatroven (WOS). Hierbij wordt gekeken naar preventie (zoals voorlichting, buurtpreventie, Whatsapp-groepen, keurmerk veilig wonen, keurmerk veilig ondernemen etc.) en repressie (o.a. middels de persoonsgerichte aanpak).
 • Een sluitende aanpak in onze regio voor personen met verward gedrag waarbij zorg en veiligheid gezamenlijk optrekken. Onderdeel hiervan is een goede (en juridisch correcte) uitwisseling van informatie. Voor de inwerkingtreding van o.a. de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg per 1-1-2020 is een intensieve samenwerking tussen veiligheids-en zorgpartners noodzakelijk;
 • Woonoverlast wordt aangepakt met het daartoe aanwezige instrumentarium (waaronder de Wet Woonoverlast);
 • Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit: overlast door jeugd en jeugdgroepen kan een ontwrichtende werking hebben in een buurt of wijk. Hoewel het probleem zich niet overal in gelijke mate zal voordoen, blijft het een thema dat met prioriteit moet worden opgepakt. Ook om verder afglijden van overlastgevende of criminele jongeren naar zwaardere vormen van criminaliteit te voorkomen.


...
4.1.Veilige woon-en leefomgeving
...
De overheid dient, in samenwerking met de bewoners en professionele partijen, ervoor zorg te dragen dat de risico's op overlast en criminaliteit in de woonomgeving worden voorkomen of beperkt (preventie) en dat aanwezige overlast en criminaliteit effectief worden bestreden (repressie). Bij preventie en repressie is het van belang dat wordt samengewerkt met de partners die al in de wijken en dorpen actief zijn. Zij zijn, samen met de bewoners, diegenen die in de haarvaten van de buurten en wijken zitten en dus weten welke problematiek urgent is.
...
Verschillende van de in deze paragraaf benoemde thema's lijken louter lokale inzet te vragen (van ofwel politie ofwel de gemeente). Maar ook hierbij geldt: regionale afstemming en samenwerking is nodig (denk hierbij aan het afsluiten van privacy-convenanten, de afstemming met de Zorg-en Veiligheidshuizen, het uitwisselen van best practicesof het samenwerken bij het opstellen van beleidskaders).
...

Uit het document:


...
Buurtpreventie niet immuun voor organisatieperikelen
Tot slot moeten we vaststellen dat buurtpreventie niet immuun is voor organisa­tieperikelen, zoals conflicten of kliekvorming. Ook dit is een kenmerk dat even­goed geldt voor andere vormen van vrijwilligerswerk. Maar buurtpreventie kan niet gelijk worden geschakeld met de plaatselijke speeltuinvereniging of schoon­maakactie. Buurtwachten zijn in korte tijd uitgegroeid tot een belangrijke wijk­partner in veiligheidsvraagstukken. Vrijwilligers ontvangen in die hoedanigheid ondersteuning en facilitering van gemeenten en politiële en justitiële informatie die voor andere burgers ontoegankelijk is. Het is zaak dat met die informatie 'professioneel' wordt omgegaan.

Zie ook links/referenties:

De overheid stuurt dus steeds meer aan op de inzet van burgers in wijken, bijvoorbeeld voor vroegsignalering. Immers, geselecteerde burgers kunnen zo een stempel drukken op de bewoners van een wijk. Dit is een buitengewoon verontrustende ontwikkeling, die vooral voor andersdenkenden grote gevolgen kan hebben.

Politie, gemeente, handhaving, toezichthouders

Het is moeilijk zoeken als je de juiste termen niet kent. Ik zoek naar meer informatie wie de mensen zijn die politie en gemeenten inzetten op het gebied van handhaving. De Engelse term community policing komt regelmatig langs. In het Nederlands is dit ook wel: Gebiedsgebonden politiewerk (GGP).

Uit het document:


...
Handhaving is de wijze waarop de politie controleert op naleving van wet- en regelgeving en optreedt bij de overtreding hiervan.
...

Het is de ambitie van de politie om (samen met partners, zoals bijvoorbeeld de GGZ) overlast en criminaliteit door personen met verward gedrag te verminderen en de kwaliteit van (gezamenlijk) optreden te versterken. Hiertoe heeft zij drie pijlers geformuleerd:

 • Acute (crisis)opvang en vervoer
 • Fijnmazige aanwezigheid in de buurt
 • Persoons- en contextgerichte aanpak

Zie ook links/referenties:

Uit het document:


...
1.1 WAT IS PROGRAMMATISCH HANDHAVEN?
Programmatisch handhaven is een proces waarin u met met alle partijen die bij de handhanving van een bepaald beleidsdossier, domein of wet een rol spelen:

 • de risico's van niet-naleving inschat;
 • op basis hiervan prioriteiten vaststelt;
 • vervolgens aan de hand van de uitkomsten van de doelgroepenanalyse de beste interventiestrategie opstelet.


...

Aanvullen.

Wie zijn de belagers, stalkers, operators van de EM-wapens, operators van de Neuro-wapens

Inleiding

Wie werken mee aan de stalking, aan verstoren, welke organisaties zijn verantwoordelijk. Bij de twee eerder genoemde gevallen van verstoren was het duidelijk wie er achter zat omdat er telkens politieauto's langskwamen en even stopten. Maar wat als er wel auto's langskomen en even voor je huis stoppen, maar dat geen duidelijk herkenbare politieauto's zijn?

In mijn geval waren de belagers in 2000 net geklede figuren. Ze zagen er uit als mensen in een film. Netjes, meestal zwart gekleed. T-shirt, zwart jasje. Soms een zonnebril op. De autos waarin ze reden waren nieuw en zwart. Laten we ze RID-ers (TCI-ers, TOOI-ers, whatever) noemen.

Dit veranderde in de loop van een aantal jaar. Het werden meestal mensen in de leeftijd 18-30 jaar en mensen in de leeftijd 50+. Ze zien er niet meer zo 'geheim-agent-achtig' uit. Integendeel. Het leken mensen van de onderklasse, en het zou mij niet verbazen als een deel ex-veroordeelden zouden zijn. Laat ik stellen dat ik gemiddeld niets heb tegen mensen van welke klasse dan ook. Vaak lijken het zombies die precies doen wat ze is opgedragen. Het is facinerend dat ze je niet aankijken. Het lijkt alsof ze is verteld niet te kijken.
Toch zie ik nog regelmatig RID-ers. Je kan ze niet missen, je ziet ze op een kilometer afstand. Deze mensen zien er netjes uit maar hebben een soort verknipte blik en lichaamshouding. Dat kan denk ik ook niet anders als je continu misdaden pleegt. Bijvoorbeeld lopen ze soms met / achter mij de supermarkt in.

Veel mensen die ze gebruiken, als 'informant', werken mee omdat ze chantabel zijn. Hier raken we meteen aan de afluistercultuur. Doordat men alles wat wij doen opslaan, heb je een heleboel informatie en is er op heleboel mensen wel iets aan te merken. Dat betekent niet dat deze mensen crimineel zijn maar een kleine overtreding kan gemakkelijk worden uitvergroot, lees misbruikt.

Uit het document:


...
Pas eind 2010 blijkt dat jeugdvriend en zelfverklaarde apolitieke basgitarist Bram B. informant is voor de RID. Bram zegt dat de politieagenten hem tijdens het eerste gesprek voorspiegelden dat de demonstratie van de NVU uit de hand was gelopen en dat de leden van de groep 'Comité geen fascisten in onze stad', de voorloper van Vonk, daarom in de gaten moesten worden gehouden. Bram B. had ook schulden en was daarom chantabel. Hij beweerde tijdens een van de gesprekken met Vonkleden dat de agenten hem een schrikbeeld hadden voorgehouden van een man die met de RID samenwerkte en dat op een gegeven moment aan zijn vrouw had verteld. Volgens de RID'ers zou deze vrouw hem verlinkt hebben en leeft de man nu ergens anders onder een andere naam. Bram was dus een gewaarschuwd mens.
...

Over groepstalking. In Nederland zijn er drie overheidseenheden die informanten 'runnnen':

 • Politie-eenheid - TCI (Team Criminele Inlichtingen)
 • Politie-eenheid - TOOI (Team Openbare Orde Inlichtingen)
 • AIVD (Nederlandse Geheime Dienst) - Afdeling ID-Wiv

Er zijn 10 regionale politie-eenheden. De politie-eenheden TCI en TOOI werken ook voor de AIVD. De mensen die informanten runnen worden runners genoemd. Volgens de wet wordt er niet veel gedocumenteerd over de informanten om de anonimiteit te waarborgen. Dit maakt het erg moeilijk om iets te bewijzen. Het is een corrupt systeem dat verborgen zit in een officieel systeem.

Verschillende soorten belaging, maar wel verbonden

Bij 'Persoonlijk' heb ik belaging opgedeeld.

 • Belaging-Basis
 • Belaging-RNM: Remote Neural Monitoring
 • Belaging-EM-wapens: wapens gebaseerd op Elektromagnetische golven
 • Belaging-Neuro-wapens

'Belaging-Basis' zal in de meeste gevallen voldoende zijn om je geestelijke of lichamelijke dood te veroorzaken. Omdat ik mij niet 'overgaf' werden ook andere vormen ingezet. Het is niet zo dat deze nieuwe vormen onafhankelijk van elkaar werkten.

Bijvoorbeeld bij 'Belaging-RNM: Remote Neural Monitoring' wordt gereageerd op een onwaarschijnlijk kleine verandering in activiteit in mijn hersenen. De reactie is een auto-toeter, of een slaande deur, enz.

Bijvoorbeeld bij 'Belaging-EM-wapens: wapens gebaseerd op Elektromagnetische golven' krijg ik een beam in mijn oog, en tegelijk is er een auto-toeter, of een slaande deur, enz.

Dit betekent dat deze vormen van belaging verbonden zijn. Er zijn mensen die op een knop drukken om in mijn oog te schieten en tegelijk wordt aan de 'Belaging-Basis' groep doorgegeven dat er een geluid moet worden gemaakt. Je kan heel gemakkelijk mensen vragen deze geluiden te maken. Je hebt er een aantal klaarzitten en op het moment dat je een berichtje stuurt, doet iemand een schreeuw. Ik realiseer me dat ik hier voorzichtig moet zijn omdat je geluid ook met een luidspreker kan laten klinken, maar ik weet zeker dat heleboel zaken gedaan worden door echte mensen.

Bij mij, of beter gezegd voor mij, laten ze de hele tijd auto's rijden om op mij te reageren. Niet eenmaal per dag maar continu. Dat is redelijk extreem maar ik ben voor de massamoordenaars ook een extreem geval (ik wil dat deze psychopaten levenslang worden opgesloten). Ik leef nog omdat er geen license to kill is uitgevaardigd. Ik moet nog steeds gek verklaard worden, ach gut, dat lukt maar niet (want ik ben maar een normaal mens). Dit betekent dat er overheidsdiensten zijn die dit initiëren. Ze kunnen andere organisaties hierbij betrekken. Niemand, met uitzondering van de overheid en de allerrijksten, laten we dit de elite noemen, kunnen dit organiseren. En geheime diensten zijn de legers van de elite.

Uit de bij 'Persoonlijk' beschreven auto-stalking die overal plaats vind kan je alleen maar concluderen dat dit gedaan wordt door een nationale geheime dienst. Er zijn dan twee mogelijkheden:

 • AIVD
 • Landelijke Eenheid (politie)
 • Beiden

Is de MIVD hierbij betrokken? Zoals ik al schreef worden bij Belaging-Basis ook EM-wapens ingezet: puls wapens (sonic weapons) om plokgeluiden te maken en Belaging-RNM om te kunnen reageren op verandering van hersenactiviteit. Het kan heel goed. Het kan ook zijn dat de MIVD de apparatuur levert waar de politie en de AIVD gebruik van maken.

Uit het document:

 • CT Infobox
  NCTV: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid


...
De CT Infobox is een samenwerkingsverband van partijen binnen het veiligheids-, opsporings- en inlichtingendomein: AIVD, MIVD, Landelijke Eenheid van de politie, KMar, IND, FIOD-ECD, OM, FIU-NL, Inspectie SZW en NCTV. Zij hebben hun krachten gebundeld om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van terrorisme.
Advies over maatregelen De CT Infobox brengt informatie over netwerken en personen die betrokken zijn bij terrorisme bijeen. Nadat partijen de informatie hebben beoordeeld, wordt bekeken welke maatregelen op het niveau van het individu mogelijk zijn. Bijvoorbeeld strafrechtelijke, vreemdelingrechtelijke of verstoringsmaatregelen. Over de te nemen maatregelen brengt de CT Infobox een advies aan de deelnemende partijen uit. Ook wordt geadviseerd over de wenselijkheid van verstrekking van gegevens binnen het samenwerkingsverband of aan derden.
...

De rol van buurtpreventieteams.

[Aanvullen]

Wetgeving

Uit het document:


...
Artikel 172 Gemeentewet
1. De burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde.
2. De burgemeester is bevoegd overtredingen van wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de openbare orde te beletten of te beëindigen. Hij bedient zich daarbij van de onder zijn gezag staande politie.
3. De burgemeester is bevoegd bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de bevelen te geven die noodzaketijk te achten zijn voor de handhaving van de openbare orde.

Artikel 2 Politiewet
De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechteregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verienen van hulp aan hen die deze behoeven.

Artikel 12 Politiewet De burgemeester neemt de beslissing tot persoonsgericht verstoren op basis van informatie vanuit de Contra Terrorisme Infobox. De feitelijke uitvoering ligt bij de politie. Er is vanuit verschillende kanten veel kritiek op het feit dat deze bevoegdheid niet nader formeel is geregeld. De artikelen 172 Gemeentewet en 2 en 12 van de Politiewet bieden daartoe onvoldoende formele basis. Rechterlijke uitspraken geven aan dat een formele regeling noodzakelijk is, naast het dienen van een legitiem doel en de noodzakelijkheid in een democratische samenleving. In de praktijk wordt het persoonsgericht verstoren nog maar in beperitte male toegepast. In sommige gemeenien worden enkele personen verstoord, in de meeste gemeenten is het instrument nooit gebruikt. Indien het gebruikt wordt dan is er sprake van een terughoudend gebruik. Het instrument 'persoonsgericht verstoren' wordt toegepast op basis van een risicoanalyse. De effectiviteit is moeilijk vast te stelten aangezien het gaat om een terroristische handeling die uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden.
...
Peter Mooring: Verder staat hier de identieke casus vergelijking in als genoemd bij: Verstoren en Hinderlijk Volgen .

EVRM: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Bij Verstoren en Hinderlijk Volgen is er al het nodige gezegd over jurische aspecten.

EVRM: Artikel 8 - Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven

 1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Toepasbaarheid
Artikel 8 is ook van toepassing op digitale gegevens die inzicht geven in privé leven, zoals bestanden op computers [1], smartphones [2] en gegevensdragers [3].

Vergelijking met nationale wetgeving
Het recht op privacy is in de Nederlandse grondwet geregeld in artikel 10, het recht op huisvrede in artikel 12. Het briefgeheim is in de Nederlandse grondwet geregeld in artikel 13, in de Belgische grondwet in artikel 29.

Bron: Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Wikipedia

Dit betekent dat een persoon op wie het persoonsgericht verstoren wordt toegepast geen verdachte hoeft te zijn in de zin van artikel 27 Wetboek van Strafvordering (Sv). Het moet gaan om een persoon van wie een gerede dreiging uitgaat dat hij zich bezighoudt met terroristische activiteiten. Volgens de toenmalige ministers Donner en Remkes betreft het personen tegen wie sterke aanwijzingen bestaan, maar (nog) onvoldoende bewijs om te komen tot een strafrechtelijke vervolging of veroordeling.
...
De Minister van Justitie is verantwoordelijk voor de algemene aanpak van het persoonsgericht verstoren, maar de regie over de verstoringsacties ligt in handen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.
...
Nu de persoonsgerichte aanpak wordt gebaseerd op de openbare orde handhavingstaak vande burgemeester is er sprake van feitelijk handelen waartegen bezwaar noch beroep kan worden ingesteld. De enige mogelijkheid die betrokkene rest, is het starten van een civiele procedure door de desbetreffende gemeente te dagvaarden op grond van een onrechtmatige daad.
...
Voorts merken wij op dat, mede gezien de uitspraak van de voorzieningenrechter ten aanzien van het verstoren van J., betwijfeld kan worden of de enkele mogelijkheid van het aanhangig maken van een kort geding wel voldoende juridische bescherming biedt aan 'verstoorde' personen. De aard van de kortgedingprocedure brengt immers met zich dat er een voorlopig oordeel wordt gegeven en veelal niet toegekomen wordt aan principiële oordelen. Dat is logisch omdat in een kort geding - vanwege het spoedeisende karakter en derhalve de beperkte tijd - nader onderzoek naar feiten en omstandigheden vaak niet mogelijk of wenselijk is. Daarnaast geeft de voorzieningenrechter slechts een voorlopig oordeel nu de mogelijkheid bestaat dat er een bodemprocedure volgt. Ook in deze twee zaken zien we dit terug. In de zaak van de bekeerde moslima springt dat het meest in het oog als de voorzieningenrechter de (rechts)vraag of de maatregel is voorzien bij wet en de (rechts)vraag of de burgemeester destijds in redelijkheid tot verstoring heeft kunnen overgaan, onbeantwoord laat. Bij het bespreken van het vereiste van de rule of law (paragraaf 4.4) komen wij terug op deze kwestie.
...
Daarvoor zouden aparte, precies geformuleerde wettelijke bepalingen moeten worden ontworpen waaruit moet blijken in welke gevallen, door wie en hoe persoonsgericht mag worden verstoord. Bovendien zou, om te kunnen voldoen aan het beginsel van de rule of law, moeten worden ingevuld op welke wijze betrokkenen juridische beschermingkunnen inroepen. Dit zou mogelijk zijn door de maatregel onder het regime van de Awb tebrengen hetgeen de volgende voordelen met zich brengt. Allereerst ontstaat dan de verplichting oplegging van de maatregel schriftelijk aan betrokkene bekend te maken. Blijkens de twee kortgedingzaken bevestigde de burgemeester eerst nadat door de advocaat van betrokkene opheldering was gevraagd, schriftelijk dat inderdaad verstoren werd toegepast. Daarnaast kan betrokkene via de Awb bij de onafhankelijke bestuursrechter opkomen tegen toepassing van het verstoren waarbij de vraag of de voorliggende feiten een schending van artikel 8 EVRM opleveren, vol wordt getoetst.
...

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, in werking getreden op 21 maart 2018, was veel in het nieuws omdat er een referendum over was. In de volksmond heette het de Sleepwet. Dat was heel slim gedaan. Natuurlijk stond er in de wet dat wij grootschalig gevolgd zouden worden maar in deze wet stond nog veel meer.

Met deze wet worden namelijk nieuwe bevoegheden toegekend aan de AIVD en MIVD die een meer persoonlijk karakter hebben. Je kan het ook zien als dat deze wet allerlei illegale praktijken van de AIVD vanaf nu officieel toestaat.


...
Paragraaf 3.2.5.2. Agenten
Artikel 41

 1. De diensten zijn bevoegd tot de inzet van natuurlijke personen, al dan niet onder dekmantel van een aangenomen identiteit of hoedanigheid, die onder verantwoordelijkheid en onder instructie van een dienst zijn belast met het gericht gegevens verzamelen omtrent personen en organisaties die voor de taakuitvoering van de dienst van belang kunnen zijn. De bij of krachtens de wet geldende voorschriften betreffende de verstrekking van gegevens, die gelden voor een natuurlijke persoon als bedoeld in de eerste volzin zijn niet van toepassing op de verstrekking van zodanige gegevens door deze persoon aan de dienst.
 2. De uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, is slechts toegestaan, indien Onze betrokken Minister of namens deze het hoofd van een dienst daarvoor toestemming heeft verleend. Het hoofd van een dienst kan aan hem ondergeschikte ambtenaren bij schriftelijk besluit aanwijzen die de toestemming, bedoeld in de eerste volzin, namens hem verlenen. Onze betrokken Minister wordt een afschrift van het besluit, bedoeld in de tweede volzin, gezonden.
 3. Onze betrokken Minister kan daarvoor in aanmerking komende bestuursorganen schriftelijk opdragen die medewerking te verlenen die noodzakelijk is om een natuurlijke persoon als bedoeld in het eerste lid van een aan te nemen identiteit te voorzien. De voor het bestuursorgaan geldende wettelijke voorschriften ter zake van deze verlangde werkzaamheden, blijven voor zover deze in de weg staan aan het verrichten van die werkzaamheden buiten toepassing.
 4. De natuurlijke persoon, bedoeld in het eerste lid, kan bij instructie van de dienst tevens worden belast met het verrichten van handelingen die tot gevolg kunnen hebben dat medewerking wordt verleend aan het plegen van een strafbaar feit, dan wel een strafbaar feit wordt gepleegd. Een instructie als bedoeld in de eerste volzin wordt slechts gegeven, indien een goede taakuitvoering van de dienst dan wel de veiligheid van de betrokken natuurlijke persoon daartoe noodzaakt.
 5. De natuurlijke persoon, bedoeld in het eerste lid, mag bij de uitvoering van de instructie door zijn optreden een persoon niet brengen tot ander handelen betreffende het beramen of plegen van strafbare feiten, dan waarop diens opzet reeds tevoren was gericht.
 6. Bij de instructie, bedoeld in het vierde lid, wordt aan de desbetreffende persoon aangegeven:
  1. onder welke omstandigheden deze ter uitvoering van de instructie handelingen mag verrichten die tot gevolg kunnen hebben dat medewerking wordt verleend aan het plegen van een strafbaar feit, dan wel een strafbaar feit wordt gepleegd;
  2. de wijze waarop aan de instructie uitvoering dient te worden gegeven, waaronder begrepen de aard van de handelingen, die door de desbetreffende persoon daarbij zullen mogen worden verricht, voor zover deze bij het geven van de instructie zijn te voorzien.
 7. De instructie aan de natuurlijke persoon, bedoeld in het eerste lid, wordt schriftelijk vastgelegd.
 8. De toestemming voor de inzet van een natuurlijke persoon als bedoeld in het eerste lid wordt verleend voor een periode van ten hoogste een jaar en kan telkens op een daartoe strekkend verzoek worden verlengd voor eenzelfde periode.
 9. Gegevens die betrekking hebben op dan wel kunnen leiden tot de vaststelling van de identiteit van een natuurlijke persoon als bedoeld in het eerste lid worden 30 jaar nadat de inzet van de desbetreffende natuurlijke persoon is beëindigd, vernietigd.

Zie ook links/referenties:

[Aanvullen]

Samenvatting

Uit de tot nu toe beschikbare informatie van de overheid op het internet is de belangrijkste conclusie:

Groepstalking en Elektronische belaging / Elektronisch martelen heet in overheidsjargon:
Je naar een zorg- en/of justitieel traject leiden / Doorgeleiden naar de zorg en/of risicoreductie.
Dit moet je lezen als: Keiharde repressieve maatregelen die niets met mensenrechten of het EVRM te maken hebben. Je wordt gepsychiatriseerd, krijgt een strafblad aangesmeerd of je pleegt zelfmoord.

Dus als je dit ervaart dan:

 • Is er een Persoonsgerichte aanpak (PGA) tegen jou uitgegeven, of
 • Ben je aangemerkt als Potentieel Gewelddadige Eenling (PGE) en krijg je te maken met een PGA, of
 • Ben je aangemerkt als Verward Persoon en krijg je te maken met een PGA, of
 • (ik weet op dit moment niet of er nog meer categorieën zijn)

In alle gevallen zal er niemand zijn die dit tegen jou zegt. Je wordt opeens aangevallen met methoden om jou buiten zinnen te laten raken, zodat je instort als psychiatrisch patiënt (GGZ), een (opgezette) misdaad begaat (Justitie), of zelfmoord pleegt. Dit gebeurt met voortdurende provocaties om van jou agressieve reacties uit te lokken zodat ze kunnen zeggen: zie je wel.

Werkt dit niet genoeg dan gaan ze ook alle aspecten van je leven manipuleren. Je vindt opeens geen werk meer, aardige mensen keren zich van je af, enz.

Last van groepstalking? Bekijk dit document en in het bijzonder Bijlage V. Handleiding interventiematrix:

En werkt dit nog steeds niet genoeg dan krijg je te maken met elektronische belaging / elektronisch martelen (bijvoorbeeld met een microgolf wapen levend gekookt zoals een magnetron vlees kookt). En in de tussentijd wordt er op je geëxperimenteerd.

Veel methoden die gebruikt worden zijn onmenselijk en hebben niets met het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) van doen. Ik zou dit eerder willen bestempelen als Middeleeuwse methoden. In Rusland transporteren ze je naar Siberie. In Nederland plaatsen ze je in een virtuele martelkamer: je wordt gemarteld in je eigen huis, in je eigen omgeving, mentaal en fysiek. Resultaat: gepsychiatriseerd, een strafblad of dood. Wat is het verschil eigenlijk?

Ik denk dat ik hiermee aangetoond heb dat er inderdaad een parallel rechtssyteem bestaat. De meeste mensen denken dat het niet zo erg kan zijn, of dat je wel iets ergs gedaan zal hebben (cognitieve dissonatie). Helaas voor deze mensen is de werkelijkheid totaal anders.

Targeted Individuals (TIs) zijn individuen. Ik denk dat dit grove geweld niet in deze vorm tegen misdaadorganisaties zal worden gebruikt. Het is gewoon een stelsel verschrikkelijke (gruwelijke) maatregelen om individuen 'uit te schakelen'. Wie dan wel bedacht heeft dat iemand uitgeschakeld moet worden is een hele andere vraag. Verder krijgt niet iedereen dezelfde behandeling, ik bedoel, de behandeling stopt zodra het doel bereikt is. Maar ja, wat als je het doel nooit bereikt. Dan blijf je voor altijd een doelwit, tenslotte kan je alles navertellen.

Wie besluit dat dit in werking moet worden gezet is niet altijd even duidelijk. Soms is het de NCTV, maar ik denk dat we rol van de AIVD niet moeten onderschatten.
Uit een van de documenten bij PGE: '... waar de AIVD zich vooral richt op zogeheten 'lone wolves' c.q. ideologisch bevlogen, radicaliserende individuen, is de insteek van PDM primair de solistische dreiger met psychische problemen die zorg behoeft ...'. Hieruit zou volgen dat de AIVD gewoon haar eigen ding doet bij optreden tegen bepaalde personen. En volgens de beschikbare informatie kan de AIVD hiervoor mensen van de RIDs (Regionale Inlichtingendiensten) inschakelen. [Aanvullen.]

Maar het lijkt er op dat het altijd de Burgemeester is het uiteindelijke besluit neemt.
Aanvullen.

De organisaties die direct bij deze belaging betrokken zijn, zullen verschillen per fase waarin de belaging zich bevindt.

Aanvullen.
Politie
VZH: Zorg-en Veiligheidshuizen
GGZ
AIVD
MIVD
KMar

Op weg naar een dystopie

Voor iedereen die het nog niet gelezen heeft kan ik het volgende boek aanraden:

De Club of Rome is een denktank van de elite. Dit boek gaat in op de sociale cohesie in de samenleving en het in stand houden van de elite. In het verleden waren er oorlogen die daar voor zorgden, maar die zijn er niet meer. Er wordt gewaarschuwd voor mensen die snel enorme populariteit krigen, zoals Pim Fortuyn. Er worden voorstellen gedaan om doelen te creeeren en zo de bevolking bij elkaar te houden.

Als je dit boek hebt gelezen begrijp je de aanslagen op 11 september 2001. Controle-stap#1. De officieele invoering van ContraTerrorisme maatregelen. Maar toen kwam de internetrevolutie die een waanzinige vrijheid heeft gegeven aan eigen meningen, ervaringen. En begrepen overheden dat ze niet kunnen winnen met propaganda zoals ze dat altijd hebben gedaan. Dus komen ze nu met: Controle-stap#2, het coronavirus.

Dit gaat gepaard met nieuwe maatregelen, met censuur, met grof geweld, met maximale propanda. We hebben dit allemaal gezien sinds de uitbraak van de coronacrisis. Dit is de weg die de overheid heeft gekozen (in opdracht van haar meesters). We zijn op weg naar een dystopie, een totalitaire staat, waarbij geen individuele vrijheid of persoonlijke levenssfeer wordt toegestaan.

Wat kan je doen als dit je overkomt

De vraag die ik vaak krijg is: Dit gebeurt bij mij, help mij! Mijn standaard antwoord is: Ik kan je niet helpen want ik heb geen leger. Hopelijk komt er ooit een oplossing maar tot die tijd moet jij hier zelf mee om leren te gaan. Het enige wat ik kan doen is je vertellen wat ik heb gedaan. Ik ben er nog steeds maar dat betekent niet dat mijn manier de beste manier is. Iedereen is anders en hopelijk vind je jouw eigen manier. Je bent niet alleen, je bent niet de enige en er zijn genoeg mensen die ondanks alles toch een manier vinden om een leven te leiden.

Maar concreet, wat je kan doen:

 1. Vraag om inzage in jouw gegevens bij Politie, GGZ, AIVD, MIVD, ...
 2. Vraag op hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden
  Inmiddels hebben de meeste organisaties de AVG geimplementeerd. Dat betekent dat ze jou alle informatie moeten verstrekken die ze over jou hebben, en met wie ze deze informatie delen.
  Stel dat er geen informatie is over jou, dan ben je weer een stap verder. Stel dat er een GGZ rapport is jou en daar staat allerlei onzin in. Dan heb je recht deze informatie aan te vechten. Het psychiatriseren van andersdenkenden is aan de orde van de dag.
  • Bij de gemeente
   De Burgemeester kan uitvoering geven aan verzoeken van externe organisaties, zoals het NCTV, politie. Ik weet op dit moment niet zeker of dit ook in een raadsvergadering bekrachtigd moet worden.
   Verder kan je opvragen of en hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden door de gemeente en met wie deze gegevens gedeeld worden. Ik weet niet of dit afdoende is maar het is het beste wat je kan doen op dit moment.
  • Opvragen of en hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden door andere organisaties die hier mogelijk bij betrokken zijn.
   Een Zorg-en Veiligheidshuis, ...
 3. Stuur een brief (via een advocaat) aan de Burgemeester
  met de vraag of er tegen jou iets is uitgevaardigd dat gelijk is of gerelateerd is aan:
  Verstoren, en/of
  Persoonsgerichte aanpak (PGA), en/of
  Potentieel Gevaarlijke Eenlingen (PGE), en/of
  Verwarde Personen (Top), of
  anderszins een regeling (die voor 90% van de mensen in de gemeente niet geldt).
  Zie ook hierboven bij Wetgeving
 4. Span een rechtszaak aan als de reactie van de Burgemeester is dat er inderdaad een regeling tegen je loopt.
  Zie hierboven bij Wetgeving en Verstoren en Hinderlijk Volgen ook voor de casussen. Deze zaken zijn gecategoriseerd onder het Civiel recht : 'In het civiel recht gaat het om conflicten tussen particulieren onderling, organisaties onderling en tussen particulieren en organisaties. Andere termen voor civiel recht zijn privaatrecht en burgerlijk recht. De rechtsgebieden familierecht en handelsrecht vallen onder het civiel recht.'
  Beide zaken zijn gevoerd als kort geding. Maar specialisten zeggen: '... betwijfeld kan worden of de enkele mogelijkheid van het aanhangig maken van een kort geding wel voldoende juridische bescherming biedt aan 'verstoorde' personen ...'. Je hebt dus een strafrecht advocaat nodig. Zie: Wetgeving .
 5. WOB-verzoeken doen.
  Zie verderop in deze pagina .

Stel dat er geen informatie is over jou, dan ben je weer een stap verder. Of stel dat er een GGZ rapport is jou en daar staat allerlei onzin in. Dan heb je recht deze informatie aan te vechten. Het psychiatriseren van andersdenkenden is aan de orde van de dag.

Bij Opvragen of en hoe je persoonsgegevens verwerkt worden vind je voorbeeldteksten die je kunt gebruiken.

Maak een lijst waar je brieven naar toe wilt sturen

Bij sommige organisaties kan je het verzoek digitaal, via de website, versturen door het uploaden van je brief.

Voorbeeld:

Organisatie Brief-type Verzend methode
(internet / aangetekend)
Verzonden op Reactie ontvangen Enz.
Gemeente AVG
Huisarts / medisch dosier
Burgemeester
Politie 1 Politie
GGZ Inzage verzoek indienen.
Openbaar Ministerie 1
NCTV AVG
AIVD AIVD
MIVD MIVD
Zorg-en Veiligheidshuis 2
ZonMw 3 AVG

Opmerking(en):

 1. Politie en Openbaar Ministerie hebben veel adressen. Kies de juiste of stuur naar meerdere eenheden.
 2. Kies het Zorg-en Veiligheidshuis:
 3. Op een WOB-verzoek aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. het Human Brain Project, kreeg ik de volgende reactie: Human Brain Project is een EU programma dat door ZonMw wordt uitgevoerd samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
  Afhankelijk van de belaging kan je ook hier jouw gegevens opvragen.

Waarom nu pas deze informatie?

Er zijn meer wetten die inzage regelen, en daarnaast is het opvragen van de gegevens deels gebaseerd op de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming : 'Zeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).'

Inmiddels hebben de meeste overheidsorganisaties de AVG geïmplementeerd. Dat betekent dat:

 • het voor jou veel eenvoudiger is om op te vragen of en zo ja hoe jouw persoonsgevens worden verwerkt door een organisatie en met wie ze gedeeld worden (op de site de Autoriteit Persoonsgegevens staan bijvoorbeeld voorbeeldbrieven).
  Het is jouw recht om dit te weten!
 • het voor organisaties veel moeilijker wordt (maar niet onmogelijk) om verkeerde informatie te verstrekken.

Let op: Het inzage recht is niet absoluut

Zo mag de inzage in vertrouwelijke documenten worden beperkt, als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Maar laat dat je niet weerhouden informatie op te vragen. Lees meer:

Inzage in jouw gegevens bij Politie, GGZ, AIVD, MIVD, ...

Er is een belangrijk verschil tussen:

 • opvragen van je gegevens / inzage in de gegevens die een organisatie van je heeft, en
 • en opvragen hoe jouw persoonsgegevens verwerkt worden (volgens de WOB)

Uit het document:


...
Opvragen eigen dossier niet via Wob
Vraag je via de Wob om kopie van je dossier bij de AIVD dan doe je jezelf tekort:

 • het leeuwendeel van de gegevens bij de AIVD zit in bestanden die niet dossier heten;
 • delen van de gegevens bevinden zich niet bij, maar onder de AIVD;
 • via een constructie, de zg. ‘knip’, kun je toegang krijgen delen ouder dan 5 jaar;
 • bronnen, werkwijze en informatiepositie mogen soms niet afgeschermd worden;
 • delen van het gevraagde zijn mogelijk formeel van de rechtsvoorganger van de AIVD;
 • veel van wat bij en onder de AIVD berust valt niet onder de Wob maar andere wetten;
 • enz.


...
Uit de voorbeeldbrief genoemd in dit document:
...
Dit is niet een verzoek om kopie in het kader van de Wiv alleen. Dit verzoek is gebaseerd op de volgende wetten:

 • Wiv: Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • Wob: Wet openbaarheid van bestuur
 • Wpolg: Wet politie gegevens
 • Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens
 • Aw: Archiefwet


...

Voorbeeldbrieven

Dossier opvragen bij GGZ

Stuur een email naar de GGZ dat je inzage wilt in de gegevens die men wellicht van je heeft. Je ontvangt een mail terug of er gegevens van jou zijn, en of je die in wilt zien. Ga altijd voor voor: inzage. Je ontvangt een mail terug dat je een kopie van jouw identiteitsbewijs moet uploaden. Soms is inloggen met digid voldoende.
Ik kreeg de reactie dat mijn dosier gesloten was, zie elders op deze pagina. Maar ik gaf aan dat het het weer geopend moet worden omdat ik wil weten wat (voor onzin) er in staat.

Brief opvragen gegevens Politie

Ik heb de voorbeeldbrief gebruikt van openheid.nl. Je moet deze brief nog wel sturen aan de juiste politie-eenheid, zie adressen. Verder moet je een kopie van je paspoort of identiteitsbewijs meesturen.

Brief opvragen gegevens AIVD

Ik heb de voorbeeldbrief gebruikt die staat op voorkomvernietiging.nl, deze brief is bijna gelijk aan die van de brieven op de Bits of Freedom en NVJ websites. Je moet deze brief nog wel sturen aan het juiste adres. Verder moet je een duidelijke kopie van je paspoort of identiteitsbewijs (voor-en achterzijde) meesturen, daarop moet ook het Burgerservicenummer te zien zijn. Vragen? Neem contact op met Buro Jansen & Janssen (zij kunnen je eventueel helpen bij het opstellen) of een jurist / advocaat.

Controleer altijd het adres en de meest recente vereisten op de website van de AIVD.

Het adres:

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Ter attentie van het hoofd van de dienst
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afdeling Juridische Zaken/kennisneming
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Vermeld altijd:

 • Onderwerp: Opvragen van een kopie van gegevens over mij of herleidbaar op mij
 • Een datumaanduiding
 • Je naam, adres, postcode, woonplaats, land
 • Je emailadres en telefoonnummer
 • Je geboorteplaats
 • Je geboortedatum

De brief:

 • Vul de plaatsen in bij 'opgesomde gemeenten'.
 • Vul de 'contexten' in, dit is heel belangrijk maar je geeft ze hier wellicht extra informatie die ze nog niet hadden. Maar dat is wellicht ook jouw bedoeling. Ik heb hier onder andere genoemd:
  • Werknemer van:
   • ...
  • Opdrachten gedaan voor:
   • ...
  • Oprichter Stichting STOPEG
  • Uitnodigingen aan Tweede Kamer leden Covert Harassment Conference
  • Winkels / restaurants bezocht:
   • ...
  • Eigenaar van domeinnamen en websites o.a.:
   • ...
  • ...
 • Ik heb hier ook mijn vorige adresgegevens opgenomen.

Brief opvragen gegevens MIVD

Ik heb de voorbeeldbrief gebruikt die staat op voorkomvernietiging.nl. Je moet deze brief nog wel sturen aan het juiste adres. Verder moet je een duidelijke kopie van je paspoort of identiteitsbewijs (voor-en achterzijde) meesturen, daarop moet ook het Burgerservicenummer te zien zijn. Vragen? Neem contact op met Buro Jansen & Janssen (zij kunnen je eventueel helpen bij het opstellen) of een jurist / advocaat.

Controleer altijd het adres en de meest recente vereisten op de website van de MIVD (defensie.nl).

Het adres:

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Ministerie van Defensie
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

De brief verschilt enigszins in tekst. Als je eenmaal de AIVD brief hebt gemaakt dan lukt deze ook wel.

Opvragen of en hoe je persoonsgegevens verwerkt worden

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, hebben een informatieplicht. Een organisatie moet je laten weten wat zij met jouw gegevens doen.

Opvragen persoonsgegevens bij de gemeente

Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dat houdt in dat je mag vragen of de gemeente persoonsgegevens van jou heeft vastgelegd en zo ja, welke. Op de website van de gemeente staat een privacyverklaring en hoe je jouw gegevens kunt vragen of inzien. Hieronder de de pagina van de gemeente Woensdrecht en de pagina van de Autoriteit Persoonsgegevens waar zij naar verwijzen.

Gemeenten hebben soms een formulier op hun website om inzage te vragen maar dit bevat vaak alleen standaard onderwerpen. In de meeste gevallen gaat jouw aanvraag dus via een brief of email. Soms is het handig eerst even te bellen.

Voorbeeldbrieven Autoriteit Persoonsgegevens

Opvragen gegevens: resultaten

Ik heb bij diverse organisaties mijn gegevens opgevraagd. De resultaten vind je hieronder.

 • Gemeente

  Opvragen was gemakkelijk, werd goed geholpen.

  Resultaat:
  Er is ver in de tijd teruggekeken maar er zijn geen bijzonderheden boven water gekomen. Ik ben hierdoor niet verder gekomen. Het kan zijn bepaalde gegevens inmiddels vernietigd zijn.

 • Politie

  Ik kreeg een brief met een uitdraai, een lijst van zaken bij de politie bekend. Dit is een lijst met 1 regel per gebeurtenis, ik kon pas na lang terugdenken alles herleiden ... :-( Ik werd ook uitgenodigd om bij de politie langs te gaan om alles te bekijken. De lijst liep van 2014 tot heden en bevatte zes gebeurtenissen.

  Resultaat:
  Ik ben hierdoor niet verder gekomen. Stond verder niets bijzonders in. Mijn emailadres was misbruikt via Xs4all, ik had een bericht doorgegeven over gevaarlijk rijgedrag, enz.

 • AIVD

  Uit de brief van de AIVD:
  ...
  Beslissing: ik wijs uw aanvraag voor een deel toe
  Ik heb besloten uw aanvraag voor een deel toe te wijzen. In de bijlage treft u dan ook een inzagedossier aan. Dat dossier bevat een deel van de gegevens waar u om vraagt, namelijk de niet-actuele (persoons-)gegevens. Het overige deel van uw aanvraag wijs ik af.
  ...

  Resultaat:
  Ik ben hierdoor niet veel verder gekomen. De informatie betreft uitsluitend mijn brieven aan Balkenende en de reactie hierop.

  De documenten:

  • Brief aan Balkenende, november 2002.
  • Reactie op brief, januari 2003
   ...
   Naar aanleiding van uw klacht heeft grondig onderzoek plaatsgevonden bij de AIVD. Uit onderzoek blijkt dat geen sprake is van enige onrechtmatige of anderszins onbehoorlijke gedragingen jegens u door de dienst.
   ...
 • MIVD

  Uit de brief van de MIVD:
  ...
  Beslissing
  ...
  Ik heb besloten uw aanvraag gedeeltelijk toe te wijzen. Bijgaand treft u dan ook een inzagedossier van 12 documenten aan. Dit dosier bevat een deel van de gegevens waar u om vraagt, namelijk de niet-actuele (persoons)gegevens. Het overige deel van uw aanvraag wijs ik af.
  ...

  Resultaat:
  Dit maakt dat je niet echt veel verder komt. Ik kreeg 12 documenten terug, inclusief toelichtingsformulieren, die ik hieronder noem. Deze zijn waarschijnlijk allemaal gemaakt doordat ik in 2011 bij de KMar heb gezegd dat ik gestalkt werd door militaire voertuigen en door mijn actie bij de poort van de luchtmachtbasis in Hoogerheide. Twee zinvolle dingen:

  • Het staat genoteerd dat ik heb gezegd gestalkt te worden door militaire voertuigen.
  • Het staat genoteerd dat ik heb gezegd dat ik 'last heb' van straling van vliegtuigen.

  De documenten:

  • KMar melding, 2011
   Dit was naar aanleiding van het feit dat ik voor de luchtmachtbasis in Hoogerheide diverse malen 'nee' heb staan zwaaien, met mijn STOPEG.nl shirt aan.
   BELANGRIJK: Ik heb gesproken met de mensen van KMar en vertelt dat ik werd beschoten van vliegtuigen (vanuit de lucht). Dit staat in deze notitie.
  • Langsgeweest bij Koninklijke Maresschaussee, 2011
   Ik heb hier melding gemaakt van stalking door een KMar voertuig. Notitie vermeldt ook dat ik geen verwarde indruk maakte.
  • Print van website: gedachtenlezen.nl
  • Uitreksel Kvk van STOPEG
  • Print van website: mensenkoker.nl
  • Print van Peter Mooring / STOPEG op Twitter
  • Print van Fedame website artikel: Peter Mooring NL Activist (2011)
  • Print van website: petermooring.nl/blog (2011)
  • Nog een melding (Specifiek Rapport ) van het feit dat ik voor de poort van luchtmachtbasis in Hoogerheide 'nee' zwaaide, nu van Commando DienstenCentrum Ministerie van Defensie (2011). Houd verband met melding KMar hierboven.
  • Print van STOPEG Facebook pagina (2011)
  • Print van website stopeg.nl (2011)
  • Print van website allegoededoelen.nl pagina van stopeg.nl (2011)
 • NCTV

  Uit de brief van de NCTV:
  ...
  De uitkomst van dit onderzoek is dat er binnen de NCTV geen registraties van uw persoonsgegevens zijn gevonden.
  ...

  Resultaat:
  Ik ben hierdoor niet veel verder gekomen.

 • Zorg-en Veiligheidshuis

  Ik kreeg een brief terug met de volgende tekst:
  ...
  Ik heb uw gegevens gecheckt in het systeem van het Zorg-en Veiligheidshuis de Markiezaten. Uw naam komt in dit systeem niet voor. Uw gegevens zijn niet in gebruik.

 • OM Zeeland West-Brabant

  Ik kreeg een mail terug met de volgende tekst:
  ...
  Op moment van schrijven kan ik u mededelen dat op basis van de Wjsg geen gegevens van u door het Openbaar Ministerie zijn of worden verwerkt. Het deel van uw verzoek dat betrekking heeft op (mogelijke) gegevensverwerking door de politie op grond van de Wpg, heb ik overgedragen aan de privacydesk van de politie Eenheid Zeeland-West-Brabant. U zult langs die weg nader worden geinformeerd.

 • Medisch dosier

  Dit was nuttig! Om mijn medisch dosier op te vragen moest ik een afspraak met mijn huisarts maken. Die was op vakantie dus ik dacht, laat ik eens kijken of mijn medisch dosier online staat. En ja, er is een website waar je je recente gegevens kunt bekijken:

  mijngezondheid.net

  Ongetwijfeld kennen veel mensen deze website, ik niet, ik ga eigenlijk bijna nooit naar de huisarts. Er stonden twee dingen genoteerd:

  • covid vaccinatie weigeraar - 04-03-2021
  • psychose - 28-08-2007

  Huh, psychose? In september was mijn huisarts terug en op de afspraak vroeg ik hem waarom daar psychose stond. Hij keek in zijn file en zei dat ik had verteld dat ik werd belaagd met electronische wapens toen ik bij hem was omdat mijn onderbenen waren verbrand.
  Ik zei dat ik dat heel vreemd vond, hij stelt mij een vraag, ik beantwoord die vraag en krijg het label psychose opgeplakt? En zonder dat ik dit weet. Ik vroeg hem of wel eens had gehoord van het Havana Syndrome, dat was in het nieuws de afgelopen jaren, experts hadden geconcludeerd dat deze mensen waren aangevallen met Gerichte energiewapens. O zei hij, geen probleem, dan veranderen we dat toch meteen. Heb meteen andere tekst laten veranderen in 'wil thans geen covid vaccinatie'. Ik vind het ongelofelijk dat je door je huisarts het label psychose opgeplakt krijgt en dat je dit niet eens verteld wordt. Maar goed, het is aangepast. Vraag me wel af wie in de tussentijd in mijn medisch dosier heeft gekeken.

  Samenvatting: Wees voorzichtig wat je tegen je huisarts zegt. Voor je het weet krijg je een verkeerd stempel.

 • AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling)

  Ik was naar de huisartsenpost (HAP) in Bergen op Zoom gegaan omdat mijn onderbenen verbrand waren. Daar was een (Belgische) weekendarts, die de AMK op mij afstuurde met als reden dat ik mijn kind zou zijn vergeten en ik verward zou zijn omdat ik had gezegd dat ik werd bestraald met electromagnetische wapens. Deze persoon had mij twee minuten gezien en gesproken. Ik heb de gegevens opgevraagd en dit was zeer verhelderend:

  • Er staan onwaarheden in
  • Ik zou paranoide zijn
  • De melding psychose in mijn medisch dossier, daar geplaatst door mijn huisarts zonder dat ik hier van op de hoogte was, zie ook hierboven, betekende dat ik meteen al op 'achterstand' stond
  • De GGZ kon niets doen 'zolang de man geen gevaar voor zichzelf of zijn omgeving was'
  • De weekendarts (de melder) wilde anoniem blijven (met vijf uitroeptekens)
  • Enz.

  Om een lang verhaal kort te maken, als je beweert dat je 'bestraald' wordt met elektromagnetische wapens of achtervolgd wordt dan wordt het heel moeilijk om je te verweren tegen mensen (hulpverleners) die hebben geleerd om te zeggen dat je dan geestesziek bent. Het is mij gelukt maar uitsluitend omdat ik in staat was kalm en rustig te blijven (niet boos), duidelijk kon communiceren, goede brieven kon schrijven, en er mensen waren die zeiden dat ik een goede vader was. Maar dan nog blijft men proberen je onderuit te halen. Triest. En wat te denken van al die mensen die niet in staat waren zich op een goede manier te verdedigen tegen dit soort aantijgingen. Al met al denk ik dat dit een poging was om mijn kind en mij te scheiden. Wat moet ik anders denken. Anyway, dit was allemaal in 2008.

 • Veilig Thuis

  Dit is de opvolger van het AMK. De reactie:
  ...
  Uw inzage verzoek hebben wij in goede orde ontvangen. Naar aanleiding van uw gegevens kunnen wij geen dossiers vinden bij Veilig Thuis West-Brabant.
  ...

 • GGZ

  De rapportage die ik ontving was uit 2008 en niet later en gaat uitsluitend over de AMK melding, zie hierboven. In de rapportage staan ook weer onwaarheden. De enige zinvolle regel uit alle verhalen hier:
  'Wij worden via het casuïstiek overleg met o.a. gemeente, politie, woningbouwvereniging van de stand van zaken op de hoogte gehouden.'

Samenvatting

Het heeft niet veel opgeleverd maar toch wel iets. Door diverse reacties heb ik wel meer inzicht in de belaging en belagers gekregen. Ik denk ook dat ik gegevens moet gaan opvragen bij andere politiediensten. Wie zijn bijvoorbeeld de mensen die je blamen en shamen op sociale media, die je overal stalken. Zie ook de bijlagen van het document:

Als je hier kijkt naar bijvoorbeeld Verstoren - Blaming en shaming social media (infiltratie), dan zie je dat dit wordt uitgevoerd door de politie en private partners. Welke private partners? Maar sowieso heeft de politie de regie.

Ook hacken van computers kan gedaan worden door de politie. Zie hiervoor het Digital Intrusion Team (DIGIT) van de Landelijke Eenheid, Dienst Specialistische Operaties.

Ik zou een tabel kunnen maken met in de eerste kolom alle vormen van belaging en in de resterende wie het mogelijk doet. Maar eigenlijk is dit zinloos want ik weet het antwoord eigenlijk al voor de meeste gevallen. Politie, AIVD, MIVD, en ja, hier en daar een private partner.

WOB verzoeken indienen

Uit het document:

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid.
Overheidsinformatie altijd openbaar, tenzij...
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zorgt ervoor dat u inzage hebt in het handelen van de overheid. En dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar. Behalve als de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is voor openbaarmaking.
Wob-verzoek indienen
De overheid geeft zelf informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via een persbericht of website. Wie meer wil weten, kan een overheidsorganisatie vragen om bepaalde informatie openbaar te maken. Hiervoor moet u een Wob-verzoek indienen. Iedereen mag een Wob-verzoek indienen. Ook niet-Nederlanders kunnen een Wob-verzoek indienen.
Overheid reageert te laat
Een overheidsorganisatie moet op tijd reageren op een verzoek of aanvraag. En op tijd een beslissing nemen over een Wob-verzoek. Gebeurt dat niet, dan kan de indiener rechtstreeks beroep instellen bij de rechter.
...


...
Zorg ervoor dat uw verzoek (brief) om informatie in elk geval de volgende punten bevat:

 • u moet het onderwerp (in vaktaal: de bestuurlijke aangelegenheid) of het document (als u het concrete document kent) noemen waarover u informatie wenst. Als u alleen een onderwerp noemt, moet dit wel voldoende specifiek zijn. Het onderwerp mag dus niet te ruim geformuleerd zijn
 • het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is. De informatie die u wenst moet natuurlijk wel ergens zijn vastgelegd. Het hoeft daarbij overigens niet alleen over schriftelijke stukken te gaan. Ook geluidsbanden, films en foto's vallen onder de Wob
 • het moet gaan om informatie waarover de betreffende overheidsinstantie (in vaktaal: het bestuursorgaan) beschikt
 • de informatie die u vraagt moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Dit houdt in dat het kort gezegd moet gaan om een overheidskwestie. Het gaat dan over het beleid van de betreffende overheidsinstantie inclusief de voorbereiding en uitvoering van dit beleid.


...

Links / referenties:

WOB verzoeken: resultaten

Ik heb een aantal WOB-verzoeken ingediend. Van de volgende heb ik inmiddels de resultaten.

 • NCTV

  Samenvatting reactie(s):
  Dit heeft niet veel opgeleverd behalve dan dat de NCTV stelt dat men geen beleid heeft met betrekking tot gerichte energiewapens en het Havanasyndroom. Dit betekent dat, mocht er over deze onderwerpen gecommuniceerd worden, er geen notities hierover bij de NCTV aanwezig zijn.

  1. Havana Syndrome

   Besluit

   Op basis van uw Wob-verzoek heeft er een zoekslag plaatsgevonden. Ik wijs uw verzoek af, aangezien er geen documenten bij mijn ministerie berusten met de door u gevraagde informatie.

  2. Gerichte energiewapens

   Inventarisatie

   Op basis van uw Wob-verzoek heeft er een zoekslag plaatsgevonden. Er is 1 document gevonden met daarin enkele passages die onder de reikwijdte vallen. Deze heb ik samengevoegd in Bijlage 2.

  3. Human Brain Project

   Geen reactie ontvangen

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  1. Human Brain Project

   Ik ontving de volgende reactie:
   ...
   De door u gevraagde informatie bevindt zich niet bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Human Brain Project is een programma dat door ZonMw wordt uitgevoerd samen met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Op grond van artikel 4 van de Wob stuur ik uw verzoek om openbaarmaking van deze informatie daarom door naar ZonMw. Uw verzoek wordt daar verder behandeld.

Advocaten

Het kan handig zijn om een advocaat in te schakelen, bijvoorbeeld om een brief naar een burgemeester te sturen. Zoals eerder aangegeven bij belaging die lijkt op Verstoren en PGA heb je een strafrechtadvocaat nodig.

Voorbeelden zijn:

Overige links / referenties:

Begrippen

Alphabetisch

De samenwerking tussen justitie en professionals in de zorg en lokaal bestuur is daarbij cruciaal. Door multidisciplinair casusoverleg komen deze professionals tot probleemanalyses en kunnen zij een effectieve aanpak afspreken en uitvoeren. Voor de ondersteuning van deze overleggen is het Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS) ontwikkeld. GCOS is sinds enige jaren in gebruik bij de Veiligheidshuizen en binnen de justitiële jeugdketen. Deze ketenpartners hebben te maken met complexe probleemcasussen. In de casusoverleggen die zij voeren staat het oplossen van deze vraagstukken centraal. GCOS is een beveiligde omgeving waarin ketenpartners de benodigde informatie op een gestructureerde en verantwoorde manier kunnen delen. Op die manier komen zij tot een gezamenlijke analyse en een plan van aanpak. Hieruit komen acties voort die met GCOS worden uitgezet. Informatieblad Samenwerken en informatie delen met GCOS

ZVH zijn voor de sociale wijkteams adviseur, vraagbaak en de plek waar ze terecht kunnen met complexe domeinoverstijgende casuïstiek waar ze in vastlopen. Ze hebben een duidelijke, schriftelijk vastgelegde plek in de lokale en regionale keten van het op- en afschalen van casuïstiek. De samenwerking is gericht op het creëren van een stabiele, veilige leefsituatie voor kwetsbare personen en hun omgeving op wijkniveau. Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021 - 2024

Overige links / referenties:

Dit is voor het grootste deel een onderzoeksdocument. Ik verwijs naar artikelen op het internet en op een aantal punten neem ik een of meer regels over uit deze artikelen. Ik beroep me hierbij op het citaatrecht.
Mocht u vinden dat ik toch inbreuk maak op het auteursrecht neem dan contact met mij op.

Dankwoord

Deze pagina is gemaakt na heel veel uren van onderzoek. Bij zoeken op het internet kwam ik vaak op websites van Buro Jansen & Janssen uit. Ik wil de mensen die deze informatie op deze websites hebben geplaatst dan ook bedanken voor hun fantastische werk. Ik wil ook Buro Jansen & Janssen bedanken voor het reageren op mijn emails. Een aantal websites van Buro Jansen & Janssen:

Daarnaast wil ook Roger Vleugels bedanken voor zijn werk en brief voor AIVD en MIVD.

Contact

Gebruik onderstaande gegevens om contact op te nemen.

Peter Mooring / Stichting STOPEG
E: peterpm@xs4all.nl / info@stopeg.com / peter@petermooring.com
M: +31 6 4124 3030
Buys Ballotstraat 40
4631 GW Hoogerheide
Nederland

Copyright 2021 Peter Mooring. Alle rechten voorbehouden.
REMOVE: TEMPLATE(S)
header
body